Печать


                                                                       

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Сорок п’ята  сесія сьомого скликання)

 

 

22  березня  2019  року

 

Про затвердження змін до  фінансового

плану на 2019 рік Комунального

некомерційного підприємства

«Гадяцький центр первинної

медико-санітарної допомоги»

Гадяцької районної ради

 

Відповідно до п. 16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Гадяцької районної ради, затвердженого рішенням  38  позачергової  сесії сьомого скликання Гадяцької районної ради, розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради, подання районної державної адміністрації, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради на 2019 рік, що додаються.
  2. В. о. головного лікаря  Комунального некомерційного підприємства «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради  (Ростовський В.І.) забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію, контроль  за  його  виконанням  –  на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку регіону,  малого  і  середнього   бізнесу та управління майном (Цимбал А. Г.) і з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Власенко О. М.).

 

Голова

районної ради                                                               В. НІКІТЕНКО

Фінансовий план

 

Пояснювальна записка

до внесення Змін до фінансового плану

 Комунального некомерційного підприємства «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради,

затвердженого рішенням сорок першої сесії сьомого скликання Гадяцької районної ради від 30 листопада 2019 року

 

Комунальне некомерційне підприємство "Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради звертається до Вас з проханням погодити внесення змін до фінансового плану підприємства на 2019 рік в зв’язку з зміною деяких показників його діяльності, а саме:

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству "Гадяцький центр  первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради  станом на 01.01.2019 рік змінити з 206,75 штатних одиниць на 207,0 штатних одиниць, в тому числі:

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік зменшується на 1152,5 тис. грн., становить 32883,5 тис. грн. та складається з наступних доходів:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” (кошти Національної служби здоров’я України, як оплата за надані медичні послуги) зменшується на 1152,5 тис. грн та становить 26762,0 тис. грн. Зменшення відбулося в зв’язку з прийняттям постанови КМУ від 18 грудня 2018 року №1117 «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік», що значно скоротило дохід підприємства від обслуговування населення за червоним списком.

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - 6000,0 тис. грн. (додатково виділені кошти з районного бюджету, бюджетів м. Гадяч, сільських рад, ОТГ) залишається без змін, відбувається лише перерозподіл невитрачених коштів в сумі 325,4 тис. грн. з І на ІІ квартал 2019 року.

Рядок 603 «Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями» (депозити)  збільшується в І кварталі на 1,5 тис. грн. та становить 121,5 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Гадяцький ЦПМСД» на 2019 рік зменшується на 559,2 тис. грн. та становить 31572,4 тис. грн. Зміни відбуваються в частині наступних витрат:

рядок 200 «Заробітна плата» – зменшується в І кварталі на 235,0 тис. грн.;

рядок 210 «Нарахування на оплату праці» – зменшується в І кварталі на 85,0 тис. грн.;

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – зменшується в І кварталі на 370,0 тис. грн.;

рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – зменшується в І кварталі на 300,0 тис. грн.;

рядок 260 «Видатки на відрядження» – збільшується в І кварталі на 2,0 тис. грн.;

рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – зменшується в І кварталі на 372,7 тис. грн., в тому числі:

рядок 273 «Оплата електроенергії» – 32,2 тис. грн. перерозподіляється з І на ІІ квартал 2019 року;

рядок 274 «Оплата природного газу» – зменшується в І кварталі на 372,7 тис. грн.;

рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – збільшується в І кварталі на 1,1 тис. грн.;

рядок 290 «Соціальне забезпечення» –  зменшується в І кварталі на 90,0 тис. грн.;

рядок 300 «Інші поточні видатки» – збільшується в І кварталі на 50,3 тис. грн.;

рядок 310 «Амортизація» – збільшується в І кварталі на 71,0 тис. грн.

За елементами операційні витрати змінюються наступним чином:

рядок 400 «Матеріальні затрати» – зменшуються на 1042,7 тис. грн.;

рядок 410 «Витрати на оплату праці» – зменшуються на 235,0 тис. грн.;

рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» – зменшуються на 85,0 тис. грн.;

рядок 430 «Амортизація» – збільшуються на 71,0 тис. грн.;

рядок 440 «Інші операційні витрати» – зменшуються на 36,6 тис. грн.;

Капітальні видатки збільшуються на 769,1 тис. грн., а саме:

Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів – збільшується в І кварталі на 419,1 тис грн. та становить 519,1 тис. грн. (в тому числі придбання гематологічного аналізатора – 160,0 тис. грн., придбання електрокардіографу – 58,8 тис. грн., придбання холодильника – 6,0 тис. грн., придбання комп’ютерної техніки – 294,3 тис. грн.).

Рядок 516 Капітальний ремонт – збільшується в І кварталі на 350,0 тис. грн. в зв’язку з початком проведення капітальних ремонтів Лютенської АЗПСМ та Соснівського ФАПу.

Дохід, що підприємство планує отримати в 2019 році у вигляді нерозподіленого прибутку, який планується залишити як резервний фонд та використати на покриття непередбачуваних витрат 2019 року та на витрати 2020 року зменшується на 593,3 тис. грн. та становить 1311,1 тис. грн.

 

 

В.о. головного лікаря

КНП «Гадяцький ЦПМСД»                                                 В.І. Ростовський