ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Сорок п’ята  сесія сьомого скликання)

 

22  березня  2019  року

 

Про внесення змін до Програми

покращення умов обслуговування платників

Гадяцького району та збільшення надходжень

до Державного та місцевих бюджетів

на  2016- 2019 роки

 

 

 

Відповідно до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну податкову  службу», з метою створення сприятливих умов платникам  для виконання ними конституційного обов’язку на належному рівні з метою своєчасного та повного наповнення бюджетів, враховуючи подання районної державної адміністрації, 

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Програми покращення умов обслуговування платників Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016 - 2019 роки (далі –Програма), а саме: замінити по тексту слова «Гадяцька ОДПІ» на «Гадяцьке управління Головного управління ДФС у Полтавській області» та викласти текст Програми в новій редакції, що додається.
 2. 2. Райдержадміністрації при щорічному фінансуванні даної Програми 50 % коштів проводити за рахунок вільних лишків районного бюджету  в першому півріччі року, а решту-за рахунок перевиконання доходів районного бюджету відповідного року.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном (Цимбал А.Г.).

 

 

 

 

                     

Голова районної  ради                                                              В. НІКІТЕНКО

 

    

                                                                                                      

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(П’ята сесія сьомого скликання)

                                                                                      26 лютого 2016 року

                                                                                      в редакції рішення районної

                                                                                      ради

                                                                                       (Сорок п′ята сесія районної

                                                                                       ради сьомого скликання)

                                                                                       22 березня 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 покращення  умов обслуговування платників   Гадяцького  району  

та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів

на 2016 - 2019 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Гадяч

2016

 

 

 

 

 

 Загальні положення

 

Україна сьогодні прямує шляхом побудови нової конкурентоспроможної економіки. Створення нових робочих місць, підвищення зарплат та пенсій, доступність якісної освіти й медицини, забезпечення окремим житлом кожної родини – ось ті перспективи, на які зорієнтована вітчизняна економіка.

Для стабільного розвитку ринкових економічних відносин і втілення зазначених цілей необхідною умовою є виховання високої податкової культури населення. Завдяки цьому, а також підтримці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, в ході загальної широкомасштабної модернізації фінансової системи України  завдання по наповненню доходної частини бюджетів усіх рівнів виконуються.

Програма покращення умов обслуговування платників податків Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2019 р. ініційована та розроблена Гадяцьким управлінням Головного управління  ДФС у Полтавській області (далі – Гадяцьке управління).

Тісна взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з органами державної фіскальної служби забезпечить не лише повноцінне та своєчасне наповнення бюджетів, а й сприятиме створенню сприятливих умов для платників податків в Центрі обслуговування платників податків, вихованню високої податкової культури населення, підвищенню рівня добровільної сплати податків, та, як наслідок, зміцненню добробуту Гадяцької громади.

Перш за все, Програма націлена на повне та якісне надання населенню інформаційних послуг з питань політики державної фіскальної служби, поліпшення умов обслуговування платників податків, створення зручних умов для виконання податкових обов'язків кожним громадянином та підвищення рівня добровільної сплати податків.

Програма спрямована на втілення у практику сучасних підходів, нової філософії у взаємовідносинах влади з суспільством.

 

 

Пріоритети роботи Гадяцького управління Головного управління ДФС у Полтавській області:

 1. Удосконалення системи адміністрування платників податків і зборів. Запровадження електронних сервісів обслуговування платників податків та нових моделей супроводження великих платників податків.
 2. Стимулювання інвестиційного клімату, росту економіки, створення рівних конкурентних умов. Неупереджене, справедливе (стосовно усіх платників) застосування чинного законодавства, унеможливлення корупційних проявів.
 3. Забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів.
 4. Стабілізація податкового законодавства. Ініціювання удосконалення законодавчих змін здійснювати у тісному діалозі з бізнесом і громадськістю, знаходити паритет інтересів держави і підприємців.
 5. Підвищення податкової культури і її пропаганда серед усіх учасників податкового процесу.

 

У Гадяцькому управлінні Головного управління ДФС у Полтавській областіна сьогоднішній день перебуває  793 юридичних осіб 1321фізичних осіб - підприємців. Відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування” із змінами та доповненнями з 01.10.2013 р. на органи ДФС України покладено обов'язок щодо адміністрування єдиного соціального внеску. У Гадяцькому управлінні перебуває на обліку 2111 страхувальників.

Таким чином, стала потреба в придбанні потужної техніки для обробки даних податкової звітності суб’єктів господарювання. Для цього необхідно придбати комп’ютерну техніку для безперебійної обробки даних податкової звітності суб’єктів господарювання .

Гадяччина традиційно займає одне з пріоритетних місць в області по частці доходів, що надходять до загальнодержавної скарбниці. В 2018 році показники збору податків в усіх сферах економіки району значно перевищили минулорічні.

За січень-грудень 2018 року до місцевих бюджетів Гадяцького району надійшло 8190528,4 тис. грн. податків і зборів, що на 81905228,4 млн.грн. перевищує показники минулого року. Додатково до доведеного розпису доходів  мобілізовано до місцевих бюджетів 2410,5  тис. грн.

Відповідно до вимог діючого законодавства, працівники Гадяцького управління щороку організовують та забезпечують проведення широкомасштабної кампанії по декларуванню доходів громадян. Крім того постійно проводиться роз’яснювальна робота з роботодавцями та громадянами з метою попередження виплати заробітної плати в «конвертах».

Так, за результатами проведеної кампанії декларування Гадяцьким управлінням протягом 2018 року добровільно задекларували доходи 1625 громадянина району, що у порівнянні з 2017 роком більше на43 осіб. Сума задекларованих доходів складає 19253,6 тис. грн. За результатами кампанії декларування у 2018 році місцеві бюджети району додатково отримали коштів на загальну суму 1008 тис. грн. що у порівнянні з 2017 роком більше на 14,7 тис. грн.

Разом з цим, на даний час в Гадяцькому управлінні, забезпеченість працівників комп'ютерною технікою не дає можливості в повному обсязі забезпечувати виконання поставлених завдань. Рівень застарілої техніки, яка потребує оновлення  становить 61 %.

Важливим напрямком роботи для наповнення дохідної частини бюджету та спонукання платників податків до добровільної сплати є проведення активної масово-роз’яснювальної роботи серед населення. Тільки своєчасне та кваліфіковане роз’яснення законодавства дасть позитивні наслідки в ліквідації схем тінізації та ухилення від податкових зобов’язань.

Забезпечення партнерських зв'язків з громадськістю та належний рівень агітаційно-просвітницької роботи потребує не лише високого професіоналізму від працівників державної фіскальної служби, а й належного їх матеріально-технічного забезпечення.

Зокрема, на даний час підрозділи Гадяцького управління постійно співпрацюють з 3 друкованими засобами масової інформації,  2 радіостанціями  та 1 студією, та 4 веб- сайтами   що діють на території Гадяцького, Зіньківського та Котелевського, Лохвицького районів.

Проте недостатня комп'ютеризація та відсутність спеціального технічного обладнання  не дають змоги в повній мірі та своєчасно проводити оперативну роботу по інформуванню громадськості щодо змін  законодавства через ЗМІ та мережу Інтернет.

Запорукою ефективної співпраці між платниками податків та податковою службою є отримання платниками повних, своєчасних, та професійних консультацій щодо проблемних питань, які виникають у них в процесі ведення господарської діяльності. З цією метою до Центру обслуговування за січень-грудень  2018 року  звернулося  4985  платників податків, що майже в п’ять  разів більше ніж у 2017 році. Окрім цього, Центром було надано 5230 адміністративних послуг.

Значний моральний знос комп’ютерної техніки в Гадяцького управління не дає можливості повноцінно використовувати в роботі сучасні інформаційно-аналітичні системи та забезпечувати безперебійну обробку даних платників податків.

Комплексне розв'язання питань пов’язаних з своєчасним та повним надходженням податків до бюджетів можливе шляхом розроблення,  затвердження та виконання відповідної регіональної програми на період до 2019 року.

Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована програма

Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо наповнення районного бюджету та бюджетів сільських (селищних) рад, усунення причин неповної та несвоєчасної сплати податків.

В діяльності Гадяцького управління існує ряд нагальних організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які потребують невідкладного розв'язання, в тому числі за участю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме цим обумовлена необхідність розробки і затвердження комплексної Програми покращення умов обслуговування платників  Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів  на 2019 р. (надалі - Програма).

 

 Мета Програми

 

Головною метою Програми  Гадяцького району є створення  сприятливих умов платникам  для виконання ними конституційного обов’язку на належному рівні з метою своєчасного та повного наповнення бюджетів, усунення причин та умов вчинення порушень  законодавства, а також налагодження дієвої співпраці територіальних органів державної фіскальної служби з місцевими органами виконавчої влади .

 

 Головними напрямами  Програми є:

 1. Покращення обслуговування платників (розширення та комп’ютеризація сервісних центрів), формування високої культури платників з метою сприяння розвитку підприємництва в районі;
 2. Підвищення рівня добровільної сплати податків та забезпечення стабільного і ритмічного наповнення бюджетів;
 3. Придбання потужного серверу та комп’ютерної техніки для безперебійної обробки даних платників;
 4. Удосконалення системи адміністрування податків і зборів. Запровадження електронних сервісів обслуговування платників ;
 5. Підвищення культури і її пропаганди серед усіх учасників  процесу;
 6. Забезпечення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Гадяцького району з Гадяцьким управлінням.

 

Шляхи і засоби розв'язання проблеми, строки виконання Програми

 

Реалізація Програми передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2019 року.

 

Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством, відповідно до розрахунку.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

 

 

 

Організація виконання Програми

 

          Організаційне виконання Програми забезпечує Гадяцьке управління Головного управління ДФС у Полтавській області, за участю керівництва Гадяцького районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, територіальних органів міністерств і відомств України в районі, голів сільських та селищних рад, у межах встановленої чинним законодавством компетенції, шляхом затвердження відповідних заходів, прийняття відповідних управлінських рішень та проведення постійного моніторингу стану надходжень податків до бюджетів.

Гадяцьке управління Головного управління ДФС у Полтавській області проводить узагальнення інформації про хід виконання заходів, визначених даною Програмою, раз на рік, та подає її на розгляд районній державній адміністрації та районній раді.

Хід виконання програми періодично заслуховується на засіданнях постійної комісії районної ради з питань бюджету та управління майном, сесіях ради, нарадах Гадяцького управління Головного управління ДФС у Полтавській області, засіданнях виконавчого органу районної ради.

 

Заходи реалізації Програми

 

I Організаційно - правове забезпечення заходів направлених на повне та своєчасне наповнення бюджетів

1.З метою профілактики порушень податкового законодавства, проведення спільних семінарів - нарад контролюючих органів, місцевих органів виконавчої влади для платників податків з питань доведення норм Податкового кодексу України та  нормативно-правових актів прийнятих на його виконання.

2.Систематичне роз'яснення через засоби масової інформації, Інтернет норм податкового законодавства запровадження нових форм роботи, спрямованих на виявлення порушень податкового законодавства та їх попередження. Висвітлення через засоби масової інформації, Інтернет інформації про порушення законодавства.

3.Співпраця з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації, Інтернеті номерів контактних телефонів територіальних органів державної фіскальної служби, графіків прийому громадян посадовими особами таких органів, номерів «телефонів довіри» та « Пульсу ».

4.Надання органам місцевого самоврядування та державної влади пропозицій  з  питань положень щодо місцевих податків і зборів.

5.Створення умов для ефективного функціонування контролю за своєчасністю та повнотою надходжень податків до бюджетів в районі.

6.Регулярний розгляд стану виконання Програми на засіданнях службових нарадах, при необхідності надання пропозицій щодо внесення до неї відповідних змін і доповнень.

 

 1. II. Заходи по своєчасному наповненню бюджетів

 

 1. Забезпечення функціонування бази інформаційних даних про виявлені порушення податкового законодавства під час перевірок, розгляду та змісту скарг громадян та організацій, аналізу причин і чинників, що спричиняють їх повторність.
 2. Систематичне проведення якісних планових та позапланових, згідно чинного законодавства, контрольних заходів по дотриманню суб’єктами господарювання податкового законодавства.
 3. З метою попередження випадків виплати заробітної плати в «конвертах» суб’єктами господарювання району, здійснення контрольно – перевірочних заходів.
 4. Відпрацювання ефективних механізмів здійснення контролю за дотриманням СГД податкового законодавства з метою своєчасного надходження податків до місцевих бюджетів. Внесення пропозицій щодо наповнення місцевих бюджетів при їх плануванні на відповідний період.
 5. Забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою, засобами зв'язку, що відповідають сучасним технічним вимогам фахівців Гадяцького управління Головного управління ДФС у Полтавській області, з метою підвищення рівня обслуговування платників Гадяччини.
 6. З метою підвищення продуктивності праці фахівців Гадяцького управління Головного управління ДФС у Полтавській області, для покращення якості та ефективності документування порушень придбання спеціальної комп'ютерної та оргтехніки.
 7. Попередження порушень законодавства, шляхом інформаційно роз’яснювальних заходів в засобах масової інформації, Інтернеті та шляхом участі в семінарах і навчаннях, що проводяться іншими органами влади.

 

III. Фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення

заходів програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством, відповідно до розрахунку.

Відповідно до повноважень визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» забезпечити широку інформаційну підтримку заходів органів місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування, державної фіскальної служби, спрямованих на наповнення бюджетів. Поширювати позитивний досвід попереджувальної роботи контролюючих органів.

 

 

Система управління та контроль за ходом виконання Програми

         Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює Гадяцьке управління Головного управління ДФС у Полтавській області, цільовим та ефективним використанням коштів –Головне управління ДФС у Полтавській області.

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми покращення умов обслуговування платників  Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів

на 2016-2019 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Гадяцьке управління Головного управління ДФС у Полтавській області

2.

Дата, номер і назва нормативних документів

Конституція України, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 «Про Державну Фіскальну Службу України»

3.

Розробник Програми

Гадяцьке управління Головного управління ДФС у Полтавській області

4.

Співрозробники Програми

Фінансове управління Гадяцької райдержадміністрації

5.

Відповідальні виконавці

Гадяцька районна державна адміністрація, Гадяцька районна рада, виконавчий комітет районної ради, Гадяцьке управління Головного управління ДФС у Полтавській області, Головне управління ДФС у Полтавській області

6.

Учасники Програми

Управління, відділи, служби районної державної адміністрації, Гадяцьке управління Головного управління ДФС у Полтавській області, Управління Державного казначейства в  Гадяцькому районі

 

7.

Термін реалізації Програми

2016-2019 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

400,0 тис. грн.

9.1.

В тому числі:

 

 

-кошти районного бюджету

400,0 тис.грн.

 

-інші джерела фінансування незаборонені законодавством

 

10.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти районного бюджету

 

 

 

 

 

 

Завдання Програми та результативні показники

 

Програма є складовою частиною комплексного вирішення питання своєчасності та повноти наповнення бюджетів, в т.ч.: підвищення рівня добровільної сплати податків, податкової культури, обслуговування платників, запобігання вчиненню порушень  законодавства.

Програма передбачає здійснення (із залученням можливостей інших контролюючих, правоохоронних органів та зацікавлених відомств), дієвих заходів на таких пріоритетних напрямках з метою збільшення надходжень до бюджетів як:

-запобігання вчиненню порушень законодавства. Очікувані додаткові надходження до районного бюджету від контрольно-перевірочних заходів становитимуть 93,1 тис.грн.;

-запобігання виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації. За рахунок вжиття заходів щодо детінізації зайнятості, доходів населення та ліквідації походження тіньових коштів для виплати заробітної плати до районного бюджету очікується значне збільшення надходжень. Очікувані надходження в наступних роках до районного бюджету становитимуть 70,8 тис.грн, 106,9 тис.грн, ;

-здійснення комплексу заходів по скороченню боргу. За результатами проведеної роботи по скороченню  боргу надходження до районного бюджету плануються в сумі 421,5 тис.грн. Очікувані надходження в наступних роках до районного бюджету від вказаних заходів – очікуються  в сумі 984,5 тис. грн.;

-створенню сприятливих умов для платників податків в Центрі обслуговування платників податків, вихованню високої  культури населення, підвищенню рівня добровільної сплати податків. В результаті підвищення рівня добровільної сплати податків очікуються додаткові надходження за період дії програми близько 1 млн.грн.;

-запровадження нових форм і методів попередження порушень законодавства;

-придбання потужного серверу для безперебійної обробки даних;

-матеріально-технічне забезпечення профілактичної та інформаційно-аналітичної роботи.

Система фінансового забезпечення даної Програми передбачає суттєве покращання обслуговування платників податків Гадяцького управління Головного управління ДФС у Полтавській області і як наслідок підвищення рівня добровільної сплати податків, збільшення надходжень до бюджетів.

         За умови реалізації переліку запланованих Програмою заходів прогнозується підвищення рівня обслуговування платників, збільшення надходжень до бюджетів.

 

 

 

Аналіз вигод та витрат

         За рахунок реалізації Програми покращення умов обслуговування платників податків Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2019р. додаткові надходження податків, зборів (обов’язкових платежів) до районного бюджету за період дії програми складуть близько 3 млн. грн., будуть запроваджені нові форми і методи попередження порушень податкового законодавства, поліпшиться якість обслуговування платників податків, збільшиться кількість зареєстрованих СПД на 6 відсотків, покращиться рівень матеріально-технічного забезпечення профілактичної та інформаційно-аналітичної роботи. При цьому необхідні витрати на реалізацію запланованих Програмою заходів за період її дії складуть 400,0 тис.грн.

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми  по покращенню умов обслуговування

 платників податків Гадяцького району

та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів

на2016- 2019 роки

 

Обсяг коштів, які пропонуються

Етапи виконання Програми, тис.грн.

Усього

 

 2016 рік

2017рік

2018 рік

2019 рік

Обсяг ресурсів, усього у тому числі:

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

Районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

100,0

 

100,0

100,0

100,0

400,0

Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

 

 

 

 

 

Кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрямки реалізації Програми покращення  умов обслуговування платників податків Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016 - 2019 роки

 

№ п/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1

Придбання комп’ютер-ної техніки, оргтехніки

2016-2019

Гадяцьке управління

Головного управління ДФС у Полтавсь-кій області

Районний бюджет

 

 

2016-100,0

2017-100,0

2018-100,0

2019-100,0

Покрашення якості документування та контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів та інших платежів до Державного та місцевих бюджетів.

 

 

Примітка:

Фінансування Програми здійснювати наступним чином:

50,0 тис. грн.  –  у першому півріччі

50,0 тис. грн.  –  у другому півріччі при умові перевиконання бюджету на 106 %.

 

 

Пояснювальна записка

до  Програми  покращення умов обслуговування платників Гадяцького району  та збільшення надходжень

до Державного та місцевих бюджетів

на 2016 - 2019 роки

З метою підвищення рівня  культури платників податків  виявлення і усунення випадків порушення податкового законодавства, відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України  від 10.05.2018 року № 296 ‘Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби’, наказу Державної фіскальної служби  України від 10.05.2018 року № 293 ‘Про реорганізацію територіальних органів ДФС у Полтавській області’ триває процедура реорганізації Гадяцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області  шляхом приєднання до Головного управління ДФС у Полтавській  області. 

Проведений аналіз свідчить, що для покращення умов обслуговування платників  та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів необхідне зміцнення  матеріально - технічного забезпечення Гадяцького управління Головного управління ДФС у Полтавській області

Пріоритети роботи Гадяцького управління Головного управління ДФС у Полтавській області :

 1. Удосконалення системи адміністрування платників . Запровадження електронних сервісів обслуговування платників та нових моделей  супроводження великих платників податків.
 2. Стимулювання інвестиційного клімату, росту економіки, створення рівних конкурентних умов. Неупереджене, справедливе ( стосовно усіх платників) застосування чинного законодавства, унеможливлення корупційних проявів.
 3. Забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів.
 4. Стабілізація законодавства. Ініціювання удосконалення законодавчих змін здійснювати у тісному діалозі з бізнесом і громадськістю, знаходити паритет інтересів держави і підприємців.
 5. Підвищення культури і її пропаганда серед усіх учасників процесу.

       Належне забезпечення контролю за надходженнями до бюджетів та високий рівень добровільної сплати податків впливає на виконання соціальних програм регіону.

Гадяцьким управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області постійно проводиться робота направлена на  зменшення кількості  збиткових підприємств, суб’єктів господарювання які мають  борг, попередження випадків мінімізації  навантажень та виплати заробітної плати у «конвертах».

     Однією із головних умов якісного та своєчасного проведення фіскальними органами належного обліку, нарахування та здійснення контролю за сплатою податків, що спрямовуються до місцевих бюджетів, є забезпечення працівників фіскальної служби сучасною комп'ютерною технікою.

Важливим напрямком роботи для наповнення дохідної частини бюджету та спонукання платників податків до добровільної сплати є проведення активної масово-роз’яснювальної роботи серед населення. Тільки своєчасне та кваліфіковане роз’яснення  законодавства дасть позитивні наслідки в ліквідації схем тінізації та ухилення від податкових зобов’язань.

Забезпечення партнерських зв'язків з громадськістю та належний рівень агітаційно-просвітницької роботи потребує не лише високого професіоналізму від працівників фіскальної служби, а й належного матеріально-технічного забезпечення.

Зокрема, на даний час підрозділи Гадяцького управління Головного управління ДФС у Полтавській області постійно співпрацюють з 3 друкованими засобами масової інформації,  2 радіостанціями  та 1 студією, та 3веб - сайтами що діють на території Гадяцького, Зіньківського, Котелевського, Лохвицького  районів.

Проте недостатня комп'ютеризація та відсутність спеціального технічного обладнання  не дають змоги в повній мірі та своєчасно проводити оперативну роботу по інформуванню громадськості щодо змін законодавства через ЗМІ та мережу Інтернет.

Запорукою ефективної співпраці між платниками податків та фіскальною службою є отримання платниками повних, своєчасних, та професійних консультацій щодо проблемних питань, які виникають у них в процесі ведення господарської діяльності. З цією метою до Центру обслуговування за січень-грудень  2018 року  звернулося  4985  платників податків, що майже в п’ять  разів більше ніж у 2017 році. Окрім цього, Центром було надано 5230 адміністративних послуг.

Забезпеченню обізнаності в діючому  законодавстві та  формуванню високої  культури у платників податків значною мірою сприяє розповсюдження серед них друкованої продукції, розробленої та випущеної спеціалістами інспекції. Але нажаль кошти на її виготовлення в кошторисі податкової служби відсутні.

Значний моральний знос комп’ютерної техніки в Гадяцькому управлінні Головного управління ДФС у Полтавській області не дає можливості повноцінно використовувати в роботі сучасні інформаційно-аналітичні системи та забезпечувати безперебійну обробку даних платників .

Комплексне розв'язання питань пов’язаних з своєчасним та повним надходженням податків до бюджетів  можливе  шляхом  розроблення,  затвердження  та  виконання відповідної регіональної програми на період 2019 року.

В зв’язку з чим,  Гадяцьким управління Головного управління ДФС у Полтавській області розроблено Програму покращення умов обслуговування платників  Гадяцького району  та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на  2019р.

 

В цілому по Програмі визначено фінансування  у сумі 100000 тис. гривень, це тільки незначна частина необхідних коштів, що потрібна для виконання покладених завдань.

Гадяччина традиційно займає одне з пріоритетних місць в області по частці доходів, що надходять до загальнодержавної скарбниці. В 2018 році показники збору податків в усіх сферах економіки області значно перевищили минулорічні.

Відповідно до вимог діючого податкового законодавства, працівники фіскальної служби щороку організовують та забезпечують проведення широкомасштабної кампанії по декларуванню доходів громадян. Крім того постійно проводиться роз’яснювальна робота  з роботодавцями  та  громадянами з метою попередження виплати заробітної плати в «конвертах».

Так, за результатами проведеної роботи Гадяцьким управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області протягом 2018 року добровільно задекларували доходи 1625 громадянина району, що у порівнянні з 2017 роком більше на43 осіб. Сума задекларованих доходів складає 19253,6 тис. грн. За результатами кампанії декларування у 2018 році місцеві бюджети району додатково отримали коштів на загальну суму 1008 тис. грн. що у порівнянні з 2017 роком більше на 14,7 тис. грн.

Разом з цим, на даний час в Гадяцькому управлінні Головного управління ДФС у Полтавській області, забезпеченість працівників комп'ютерною технікою не дає можливості в повному обсязі забезпечувати виконання поставлених завдань. Рівень застарілої техніки, яка потребує оновлення на становить 61 %.

           За умови реалізації переліку запланованих Програмою заходів прогнозується суттєве покращення рівня обслуговування платників ,  культури населення, добровільної сплати податків  та збільшення надходжень до бюджетів. Від якості роботи фіскальних органів щодо попередження та усунення порушень  законодавства  суб'єктами підприємницької діяльності залежить соціальна стабільність і поліпшення економічного стану регіону.