ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Сорок п'ята сесія сьомого скликання)

 

22  березня  2019  року

 

Про внесення змін до Програми розвитку  дорожнього господарства Гадяцького району на умовах співфінансування заходів з районного бюджету на 2018-2020 роки    

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення тридцять третьої сесії районної ради сьомого скликання від 11 травня 2018 року «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства Гадяцького району на умовах співфінансування заходів з районного бюджету на 2018-2020 роки», Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням Гадяцької районної ради п’ятого скликання від 29.07.2009 та враховуючи подання Гадяцької районної державної адміністрації,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до Програми розвитку дорожнього господарства Гадяцького району на умовах співфінансування заходів з районного бюджету на 2018-2020 роки (далі – Програма), виклавши її в новій редакції (додається).

 1. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально–економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном (Цимбал А. Г.).

 

 

Голова

районної ради                                                                             В. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

 НА 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

ЗМІСТ

 

     Вступ

 1. Загальна характеристика Програми
 2. Мета Програми
 3. Сучасний стан дорожнього господарства району. Шляхи та засоби виконання Програми
 4. Завдання і заходи Програми
 5. Очікувані результати
 6. Фінансове забезпечення районної Програми розвитку дорожнього господарства Гадяцького району на умовах співфінансування заходів з районного бюджету на 2018 – 2020 роки
 7. Організація виконання, контроль

  Паспорт Програми

  Додаток 1. Перелік автомобільних доріг у Гадяцькому районі

  Додаток 2. Бюджет розвитку дорожнього господарства Гадяцького району на 2018-2020 р. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку дорожнього господарства Гадяцького району на умовах співфінансування заходів з районного бюджету

на 2018-2020 роки     

        1.

Ініціатор розробки Програми

Гадяцька районна державна адміністрація

 

2.

 

Розробник Програми

Управління агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації

3.

Учасники Програми

Управління агропромислового та економічного розвитку, фінансове управління районної державної адміністрації, сільвиконкоми, фінан-сово-кредитні установи

4.

Відповідальний виконавець Програми

Управління агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації

5.

Термін реалізації Програми

Протягом 2018-2020 років

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, районний, обласний, сільські бюджети, кошти ОТГ

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

112 809,161 тис. грн.

8.

Контроль за виконанням (уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Постійна комісія Гадяцької районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальна характеристика Програми

 

Програма розвитку дорожнього господарства Гадяцького району на умовах співфінансування заходів з районного бюджету на 2018-2020 роки (далі - Програма) розроблена у відповідності до Бюджетного кодексу України, Закону України  „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України  „Про автомобільні дороги”, Закону України  „Про дорожній рух”,  Постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” (зі змінами та доповненнями), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р „Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року”, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 р. № 739-р „Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування”.

Програма спрямована на удосконалення механізму фінансового забезпечення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах Гадяцького району.

На основі цієї Програми прийматимуться рішення щодо забезпечення належного функціонування мережі автомобільних доріг та подальшого її розвитку в 2018-2020 роках. У ході виконання Програми можуть відбуватися зміни в залежності від ефективності залучення інвестицій, а також внутрішньої політики на загальнодержавному рівні.

 

ІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є збереження та забезпечення належного експлуатаційного стану ділянок територіальних, обласних і районних доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах, покращення транспортної доступності віддалених населених пунктів до районного та обласного центрів, в тому числі в контексті створення опорних шкіл в районі та для своєчасного надання першої медичної допомоги.

 

ІІІ. Сучасний стан дорожнього господарства району.

Шляхи та засоби виконання Програми

 

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Крім того, за допомогою автомобільних доріг забезпечується рівномірний наземний доступ до різних місць району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, суспільним продуктом і мають важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу, стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства району свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

З 01 січня 2018 року дороги загального користування місцевого значення передані з балансу Служби автомобільних доріг у Полтавській області на баланс Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 №2862-IY та розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації «Про створення Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» від 02.03.2018 №155 на баланс ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» передано автомобільні дороги загального користування місцевого значення, перелік яких визначено розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 листопада 2017 року №763 «Про затвердження переліку автомобільних доріг місцевого значення загального користування Полтавської області».  Враховуючи зазначене, ДП «Агентство місцевих доріг» Полтавської області» є балансоутримувачем мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Крім того, розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації від 06.08.2018 №675 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2017 №763» внесено зміни до Переліку автомобільних доріг місцевого значення загального користування в Полтавській області. У зв’язку з вищевказаним, територіальні автомобільні дороги загального користування державного значення ввійшли до переліку автомобільних доріг місцевого значення загального користування.

Загальна протяжність доріг у Гадяцькому районі становить 1286,5 км (з твердим покриттям  813,3 км), в тому числі комунальних – 837,985 км (з твердим покриттям 366,6 км), загального користування місцевого значення 393,6 км (обласні 223,4 км та районні 170,2 км), державного значення – 54,9 км.

В цілому дорожня інфраструктура району складає 1 дорога державного значення, 24 дороги загального користування обласного значення, 44 дороги районного значення та 27 мостів (протяжність – 1211 пог. м.), експлуатаційна довжина залізничних колій  становить 46 км. (Додаток №1).

 

 

 

 

Переважна більшість доріг ІV категорії побудовані в 60-х – 80-х роках минулого століття. Транспортно-експлуатаційний стан доріг не відповідає сучасним вимогам і потребує поліпшення з урахуванням соціально-економічних потреб району.

Основна проблема полягає в тому, що автомобільні дороги, мости та інженерні споруди на них перебувають у такому транспортно-експлуатаційному стані, за якого не можуть бути повною мірою забезпечені швидке, комфортне, економічне та безпечне перевезення пасажирів і вантажів, розвиток транзитних перевезень, подальший соціально-економічний розвиток району.

Основними причинами виникнення проблеми є:

− низький рівень фінансування дорожніх робіт, який за останні 10 років становив 14-34 відсотки визначеної науковцями мінімально необхідної потреби в ремонті та утриманні мережі автомобільних доріг. Через недостатнє фінансування порушувалися нормативні міжремонтні строки, не було можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, широко запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і конструкції;

− швидке руйнування дорожніх конструкцій, спричинене збільшенням вагових навантажень від транспортних засобів, інтенсивністю руху, на які існуюча мережа доріг не розрахована.

В зв’язку з щорічним недофінансуванням дорожнього господарства знос основних фондів більшої частини транспортної інфраструктури району вже перевищує 75%. Десятиліттями не оновлюється дорожня техніка. Низька заробітна плата дорожніх працівників призводить до плинності кадрів, що в свою чергу впливає на кваліфікаційний рівень працівників та якість виконаних робіт.

Гострою залишається проблема, пов’язана зі станом мостів та шляхопроводів, що є невід’ємною складовою мережі автомобільних доріг. На автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Гадяцького району налічується 27 мостових споруд загальною довжиною 1211 пог.м.

В умовах обмеженого фінансування дорожньої галузі особливого значення набувала необхідність реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування. Централізація управління мережею автомобільних доріг місцевого значення обмежувала повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку та утримання зазначеної мережі і, як наслідок, соціально-економічного розвитку регіонів. Практична реалізація галузевої реформи, а саме передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій, проведена з січня 2018 року.

Питання ремонту доріг завжди було актуальним та пріоритетним для кожного населеного пункту Гадяцького району та перебуває на постійному контролі керівництва району. Від стану дорожньої інфраструктури залежить і безпека кожного з нас, і розвиток району. Об’єктивна оцінка ситуації свідчить, що дорожнє господарство знаходиться в складному стані. Проте за останні роки (порівняно з попередніми) на автомобільних дорогах Гадяцького району виконано значний обсяг ремонтних робіт.

На даний час районною державною адміністрацією спільно з районною та сільськими  радами  прикладаються всі зусилля для утримання дорожньої мережі в належному стані як комунального, так і місцевого значення. Слід відмітити, що відповідно до  підпункту "в" пункту 10 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України  (будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), можна здійснювати ремонтні роботи дорожнього полотна автодоріг загального користування місцевого значення за рахунок районного, сільських бюджетів та бюджетів ОТГ.

Крім того, Гадяцькою районною державною адміністрацією спільно з Гадяцькою районною радою та сільськими радами проводиться робота по залученню коштів інвесторів на проведення ремонтних робіт на автодорогах.  Кожного року між нафтогазовими компаніями та Гадяцьким районом підписується угода про співробітництво. В основному кошти перераховані по соціально-партнерській угоді спрямовуються на ремонт доріг, так як однією з основних причин швидкого руйнування дорожніх конструкцій, спричинене саме збільшенням вагових навантажень від транспортних засобів нафтогазовидобувного комплексу, інтенсивністю руху, на які існуюча мережа доріг не розрахована.

 

У 2017 році рішенням 20 позачергової сесії 7-го скликання Гадяцької районної ради від 17.03.2017 року було прийнято створити комунальне підприємство «Сервіс» при Гадяцькій районній раді. Одним з головних  завдань для створеного комунального  підприємства є забезпечення належного утримання дорожньо-транспортного господарства району в зимовий та літній періоди. За рахунок районного бюджету для КП «Сервіс» було придбано три КрАЗи, трактор МТЗ-82, сучасну струменеву установку для ремонту доріг УЯР, легкові автомобілі та  інше обладнання.

Слід зазначити, що з метою утримання доріг у належному стані для                КП «Сервіс» Гадяцької районної ради було закуплено за рахунок районного бюджету новітню установку УЯР. Ця сучасна техніка дійсно показала досить високий результат роботи по ліквідації ямковості на дорогах. Гадяцький район один з перших почав застосовувати цю передову прогресивну новітню технологію виконання ямкового ремонту асфальтобетонного покриття струменевим методом на основі емульсій.  Головна  перевага такої техніки полягає в тому, що на ній працює лише дві людини.

Враховуючи те, що роботи  виконані цією установкою є в рази дешевшими за проведення ямкового ремонту підрядними організаціями, з районного бюджету планується щорічно передбачати кошти з районного бюджету на придбання бітуму та емульсії для роботи зазначеної струменевої установки.

Шляхи виконання Програми та розв’язання проблем дорожнього господарства району наступні:

 • збільшити обсяги фінансування ремонтних робіт на мережі доріг місцевого значення за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджетів і сприяти участі місцевих рад та великих підприємств у їх співфінансуванні;
 • відновити транспортно-експлуатаційні показники та несучу здатність дорожніх покриттів на дорогах місцевого значення завдяки проведенню якісного капітального, поточного та середнього ремонтів;
 • сприяти збереженню та розвитку виробничих потужностей комунальних дорожньо-будівельних організацій, розміщених в районі.

Виконання Програми передбачається здійснити за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів. Для успішної реалізації Програми, місцевим радам рекомендовано щорічно закладати в своїх бюджетах кошти для забезпечення необхідного рівня співфінансування дорожньо-будівельних робіт.

При виконанні окремих заходів Програми передбачається фінансування за рахунок небюджетних джерел - коштів інвесторів.

 

 1. IV. Завдання і заходи Програми

 

 1. Збереження від руйнування та забезпечення належного експлуатаційного стану доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах шляхом виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального, поточного та середнього ремонтів, експлуатаційного утримання.

1) Для реалізації Програми сільським радам передбачити в своїх бюджетах: кошти для співфінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального, поточного та середнього ремонтів доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах, які є складовими автомобільних доріг державного значення; кошти для фінансування робіт з виготовлення, та інвестиційної експертизи проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах містяться в додатку 2 Програми.

2) Райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування визначити замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах, доріг загального користування, в тому числі з розробки та експертизи проектно-кошторисної документації (далі - Замовник робіт).

3) Органам місцевого самоврядування налагодити співпрацю з місцевими підприємствами (в цілях яких здійснюється перевезення продукції великоваговим автотранспортом та діяльність яких призвела до пошкодження дорожнього одягу) для забезпечення фінансування робіт за рахунок небюджетних джерел, зокрема - коштів підприємств агропромислового комплексу.

4) Замовникам робіт, балансоутримувачам доріг загального користування забезпечити розробку та інвестиційну експертизу проектно-кошторисної документації для виконання будівельних робіт з капітального ремонту доріг загального користування, передбачених Програмою.

5) Замовникам робіт, відповідно до вимог чинного законодавства, визначити виконавців робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах.

При реалізації Програми планується провести роботи з відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування, в першу чергу фінансування буде спрямовано на будівництво та реконструкцію соціально значимих об'єктів. 

 

 1. Підвищення якості робіт шляхом впровадження інноваційних технологій та підходів при ремонті автомобільних доріг.

Виконання завдання передбачає впровадження в районі при виконанні робіт з реконструкції та капітального ремонту доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах, включених до Програми, прогресивних проектних рішень і сучасних технологій, які сприятимуть підвищенню строку служби автомобільної дороги та забезпечать високі транспортно-експлуатаційні показники дорожнього покриття. В ході реалізації завдання планується здійснити будівельні роботи із застосуванням інноваційних технологій та прогресивних проектних рішень.

Реалізація цього завдання сприятиме економії коштів за рахунок підвищення ефективності виконання робіт.

З метою покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг, підвищення надійності автотранспортного руху планується проводити капітальні ремонти дорожнього полотна з встановленням дорожніх знаків, нових бордюрів, нанесенням дорожньої розмітки, влаштуванням сучасних комфортних зупинок. Реалізовані  вищевказані ремонтні роботи позитивно вплинуть на соціальні умови життєдіяльності та задоволення потреб жителів району, значно покращать безпеку життя водіїв та пішоходів, створять комфортні умови для перевезення пасажирів.

 

 1. Відкритість і прозорість роботи органів управління при реалізації Програми.

Відкритість і прозорість роботи органів управління забезпечується шляхом регулярного інформування громадськості в засобах масової інформації про виконання Програми та про закупівлю робіт і послуг за бюджетні кошти.

Виконання цього завдання сприятиме впровадженню інформаційних технологій в дорожньому господарстві та подальшому інформаційному реформуванню галузі.

 1. V. Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

 • поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулиць та доріг та приведення їх у відповідність з вимогами нормативних документів;
 • поліпшення умов транспортного (в тому числі автобусного) сполучення в населених пунктах;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів за рахунок направлення коштів місцевих бюджетів на ремонт доріг загального користування;
 • залучення небюджетних джерел фінансування - коштів інвесторів для виконання робіт з ремонту вулиць та доріг комунальної власності, доріг загального користування;
 • зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, особливо з тяжкими наслідками;
 • забезпечення необхідною та якісною транспортною інфраструктурою існуючих туристичних маршрутів, що сприятиме підвищенню туристичної привабливості району;
 • зниження транспортних витрат у вартості товарів та послуг;
 • створення додаткових робочих місць в дорожньому господарстві, в дорожньо-будівельних організаціях, в сфері надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів;
 • забезпечення об’єктів транспортної інфраструктури умовами доступності для усіх категорій населення.

 

 1. VI. Фінансове забезпечення районної

Програми розвитку дорожнього господарства Гадяцького району на умовах спів фінансування заходів з районного бюджету на

2018 – 2020 роки

Фінансове забезпечення реалізації цілей і пріоритетів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, коштів обласного бюджету, коштів місцевих бюджетів (районного, сільських), власних коштів підприємств, установ, організацій району, інвестиційних та залучених ресурсів, інших коштів не заборонених чинним законодавством. (Згідно з додатком №2)

 

VII. Організація виконання, контроль

Управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації координує виконання заходів Програми та здійснює її моніторинг.

          Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ПЕРЕЛІК
автомобільних доріг в Гадяцькому районі

Індекс та номер дороги

Найменування доріг

Всього доріг,
км

в т.ч. з твердим покриттям,
км

%

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ДОРОГИ (державного значення)

Т-17-05

Лохвиця-Гадяч-Охтирка-КПП "Велика Писарівка"

54,9

54,9

100

О Б Л А С Н І   Д О Р О Г И

О 17 02 366

Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч

15,9

15,9

100

О 17 02 368

Гадяч-Опішня

14,4

14,4

100

О 17 02 034

Гадяч-Миргород

25,1

25,1

100

О 17 02 014

Гадяч – Сватки – Синівка

19,5

19,5

100

О 17 02 015

Гадяч – Великі Будища

17,5

17,5

100

О 17 02 016

Межа обл. – Розбишівка – /Т-17-05/

9,0

9,0

100

О 17 02 017

/Межа обл – Розбишівка – /Т-17-05/ –Розбишівка

1,9

1,9

100

О 17 02 018

Гречанівка – Глибока Долина

10,4

10,4

100

О 17 02 019

Римарівка – Красна Лука

3,2

3,2

100

О 17 02 020

/Гадяч – Великі Будища/ – Ціпки

1,7

1,7

100

О 17 02 021

Хитці – Плішивець

17,2

17,2

100

О 17 02 022

Веприк – Бобрик – Педоричі

9,6

9,6

100

О 17 06 072

Зіньків – Удовиченки – Морозівщина

1,5

1,5

100

О 17 02 023

/Т-17-06/ – Вельбівка

1,1

1,1

100

О 17 02 024

/Т-17-06/ – Лютенька

17,9

17,9

100

О 17 02 025

/Т-17-06/ – Соснівка

3,7

3,7

100

О 17 02 026

Рашівка-Савинці-Великі Сорочинці

12,8

12,8

100

О 17 02 027

/Рашівка – Савинці – Великі Сорочинці/ – Лисівка

1,0

1,0

100

О 17 02 028

/Т-17-05/ – Біленченківка

2,9

2,9

100

О 17 02 029

Харківці – /Гадяч – Миргород/

5,0

5,0

100

О 17 02 030

Краснознаменка – Петрівка-Роменська – Комишня

20,5

20,5

100

О 17 02 031

/Краснознаменка – Комишня/ – Ручки

1,8

1,8

100

О 17 02 032

/Краснознаменка – Комишня/ – Березова Лука

3,3

3,3

100

О 17 02 033

Середняки – Петрівка-Роменська

6,5

6,5

100

 

                 РАЗОМ:

223,4

223,4

100

 

Р А Й О Н Н І    Д О Р О Г И

 

 

 

С170201

Вирішальне - /Т-17-05/

2,0

2,0

100

С170202

Жовтневе - /Т-17-05/

1,7

1,7

100

С171217

Погарщина - Качанове - ст.Венеславівка

15,8

15,8

100

С170203

/Погарщина - Качанове - ст.Венеславівка/ - Радянська Дача

1,0

1,0

100

С170204

Розбишівка - Крамарщина

6,2

6,2

100

С170205

/Розбишівка - Рамарщина/ - Веселе

2,1

2,1

100

С170206

Лободине - Осняги - Харківці

8,5

8,5

100

С170207

/Лободине - Осняги - Харківці/ -  Чернече

1,5

1,5

100

С170208

/Лободине - Осняги - Харківці/ -  Вечірчине

0,7

0,7

100

С170209

/Гадяч - Липова Долина/ - Пирятинщина

1,8

1,8

100

С170210

/Гадяч - Липова Долина/ - Бухалове

1,1

1,1

100

С170211

Гречанівка - Миколаївка

1,2

1,2

100

С170212

Цимбалове - Римарівка

6,0

6,0

100

С170213

/Цимбалове - Римарівка/ - Змажене

0,2

0,2

100

С170214

Шевченкове - Сватки

6,9

6,9

100

С170215

Берізки - Сватки

6,2

6,2

100

С170216

Сватки - Бірки

2,0

2,0

100

С170217

/Гадяч - Сватки - Синівка/ - Максимівка

1,2

1,2

100

С170218

Плішивець - Бакути

7,9

7,9

100

С170219

/Хитці - Плішивець/ - Броварки

1,0

1,0

100

С170220

Госпіталь ІВВВ - /Т-17-05/

2,3

2,3

100

С170221

Шадурка - Могилатів

4,5

4,5

100

С170222

/Т-17-05/ - Велике

1,0

1,0

100

С170223

Веприк - Тепле

6,9

6,9

100

С170224

Тепле - Мельникове

2,9

2,9

100

С170225

Тепле - Лютенька

14,4

14,4

100

С170226

/Т-17-06 - Лютенька/ - Запсільське

1,1

1,1

100

С170227

Гадяч - Малі Будища

3,4

3,4

100

С170228

Лисівка - Млини

2,0

2,0

100

С170229

/Рашівка - Савинці - Великі Сорочинці/ - Перевіз

4,0

4,0

100

С170230

/Рашівка - Савинці - Великі Сорочинці/ - Глибоке

8,4

8,4

100

С170231

/Рашівка - Савинці - Великі Сорочинці/ - Солдатове

0,4

0,4

100

С170232

/Рашівка - Савинці - Великі Сорочинці/ - Кругле Озеро

0,3

0,3

100

С170233

Рашівка - Новий Виселок

6,1

6,1

100

С170234

Гадяч - Степаненки

1,2

1,2

100

С170235

Білеченківка - Писарівщина

2,8

2,8

100

С170236

Донцівщина - Сари

4,3

4,3

100

С170237

/Донцівщина - Сари/ - Київське

2,3

2,3

100

С170238

Рудиків - Білеченківка

4,6

4,6

100

С170239

Бутовичеське - Круглик - Кияшківське

5,6

5,6

100

С170240

Петрівка-Роменська   – Загребелля

1,2

1,2

100

С170241

Березова Лука - Мелешки

5,3

5,3

100

С170242

/Т-17-05/ - Ветхалівка - Коновалове - Середняки

9,2

9,2

100

С170243

/Лободине - Осняги - Харківці/ -  Петроселівка

1,0

1,0

100

 

                       РАЗОМ:

170,2

170,2

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

 

 

Таблиця №1 «Бюджет розвитку дорожнього господарства Гадяцького району на 2018 рік»

 

№ п/п

Вид робіт та місцезнаходження ділянки ремонту

Загальний обсяг фінансу-вання, тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету, тис. грн.

За рахунок місцевих бюджетів (районний бюджет, бюджети сільських рад, ОТГ), тис.грн.

Кошти підприємств на розвиток соц. сфери, тис. грн.

 

 

 

 

Замовник

2018 рік

Замовник

2018 рік

2018 рік

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації

 

1

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення  О 17 02 022 Веприк-Бобрик-Педоричі Гадяцького району Полтавської області» (окремими ділянками)

29,977

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

29,977

0,00

 

 

2

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення   О 17 02 019 Римарівка-Красна Лука Гадя-цького району Полтавської області» (окремими ділянками)

29,826

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

29,826

0,00

 

 

3

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення  О 17 02 024 /Т-17-06/ - Лютенька Гадяцького району Полтавської області»

29,849

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

29,849

0,00

 

 

4

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення   О 17 02 018 Гречанівка-Глибока Долина Гадяцького району Полтавської області» (окремими ділянками)

29,971

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

29,971

0,00

 

 

5

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення   О 17 02 029 Харківці-/Гадяч-Миргород/  Гадяцького району Полтавської області» (окремими ділянками)

30,002

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

30,002

0,00

 

 

6

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702014 Гадяч-Сватки-Синівка  Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

31,08

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

31,08

0,00

 

 

7

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 17 02 021 Хитці-Плішивець  Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

30,10

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

30,10

0,00

 

 

8

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення  О 17 02 015 Гадяч-Великі Будища  Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

32,20

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

32,20

0,00

 

 

9

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 17 02 030 Сергіївка-Петрівка-Роменська-Комишня   Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

32,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

32,00

0,00

 

 

10

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 170242/Т-17-05/- Ветхалівка-Коновалове-Середняки на ділянці км 0+000-км 9+200 Гадяцького району Полтавської області

30,38

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

Петровороменська ОТГ

30,38

0,00

 

 

11

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702031 /Сергіївка-Комишня/Ручки на ділянці км 0+000-км 1+800 Гадяцького району Полтавської області

31,05

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

Петровороменська ОТГ

31,05

0,00

 

 

 12

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702033 Середняки-Петрівка-Роменська на ділянці км 0+000-км 6+500 Гадяцького району Полтавської області

30,44

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

Петровороменська ОТГ

30,44

0,00

 

 

13

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702016 Межа області -Розбишівка-/Т-17-05/ на ділянці км 0+000-км 9+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

86,19

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

Сергіївська ОТГ

86,19

0,00

 

 

Ремонт автомобільних доріг

 

1

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення  Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

18 607,30

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

14 323,30

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

4 284,00

0,00

 

 

2

Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Гадяцького району Полтавської області

12 975,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

1575,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

9 900,00

1 500,00

 

 

Утримання автомобільних доріг Гадяцького районудоріг

 

1

Утримання доріг Гадяцького району (придбання щебеня та емульсії на поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення )

799,80

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

799,80

0,00

 

 

Всього:

32835,161

 

15898,30

 

15436,861

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця №2 «Бюджет розвитку дорожнього господарства Гадяцького району на 2019 рік»

 

п/п

Вид робіт та місцезнаходження ділянки ремонту

Загальний обсяг фінансу-вання, тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету, тис. грн.

За рахунок місцевих бюджетів (районний бюджет, бюджети сільських рад, ОТГ), тис.грн.

Кошти підприємств на розвиток соц. сфери, тис. грн.

 

 

 

 

Замовник

2019 рік

Замовник

2019 рік

2019 рік

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації

 

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на ділянці км 89+100-км 105+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)"

500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

0,00

 

 

2

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702034 Гадяч-Миргород на ділянці км 2+352-км 27+500 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)"

500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

0,00

 

 

3

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702016 Межа області -Розбишівка-/Т-17-05/ на ділянці км 0+000-км 9+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

60,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

Сергіївська ОТГ

60,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702015 Гадяч-Великі Будища на ділянці км 0+000-км 17+500 Гадяцького району Полтавської області"

500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

500,00

0,00

 

 

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

 

1

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на ділянці км 89+100-км 105+000 Гадяцького району Полтавської області

3 500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

3 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

500,00 
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

2

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702016 Межа області -Розбишівка-/Т-17-05/ на ділянці км 0+000-км 9+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

2 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

1 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

1000,00    
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

3

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702015 Гадяч-Великі Будища на ділянці км 0+000-км 17+500 Гадяцького району Полтавської області

3 500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

1 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

500,00

2 000,00

 

 

4

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702021 Хитці-Плішивець на ділянці км 0+000-км 17+200 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

4 500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

500,00

4 000,00

 

 

6

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення  О 17 02 018 Гречанівка-Глибока Долина на ділянці км 0+000-км 10+400 Гадяцького району Полтавської області

300,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

300,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

7

Капітальний ремонт відрізку автомобільної дороги О 17 02 029 Харківці-/Гадяч-Миргород/ Гадяцького району Полтавської області

83,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

83,00

0,00

 

 

8

Капітальний ремонт відрізку автомобільної дороги О 17 02 019 Римарівка-Красна Лука Гадяцького району Полтавської області

300,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

300,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

9

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702031 /Сергіївка-Комишня/Ручки на ділянці км 0+000-км 1+800 Гадяцького району Полтавської області

375,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

375,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

10

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702030 Сергіївка-Петрівка-Роменська-Комишня на ділянці км 0+000-км 20+500 Гадяцького району Полтавської області

270,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

270,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

11

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702033 Середняки-Петрівка-Роменська на ділянці км 0+000-км 6+500 Гадяцького району Полтавської області

380,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

380,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

12

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 170242/Т-17-05/- Ветхалівка-Коновалове-Середняки на ділянці км 0+000-км 9+200 Гадяцького району Полтавської області

375,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

375,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

 

1

Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Гадяцького району Полтавської області

15 511,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

3 511,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

10 000,00

2 000,00

 

 

Утримання автомобільних доріг Гадяцького районудоріг

 

1

Утримання доріг Гадяцького району (придбання щебеня та емульсії на поточний середній ремонт дороги загального користування місцевого значення О 17 02 034 Гадяч-Миргород)

600,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

600,00

0,00

 

 

2

Утримання доріг Гадяцького району (придбання щебеня та емульсії на поточний середній ремонт дороги загального користування місцевого значення О 17 02 368 Гадяч-Опішня)

600,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

600,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця №3 «Бюджет розвитку дорожнього господарства Гадяцького району на 2020 рік»

 

п/п

Вид робіт та місцезнаходження ділянки ремонту

Загальний обсяг фінансу-вання, тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету, тис. грн.

За рахунок місцевих бюджетів (районний бюджет, бюджети сільських рад, ОТГ), тис.грн.

Кошти підприємств на розвиток соц. сфери, тис. грн.

 

 

 

 

Замовник

2020 рік

Замовник

2020 рік

2020 рік

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації

 

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702368 Гадяч-Опішня  Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)"

500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

500,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

0,00

0,00

 

 

2

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702026 Рашівка-Савинці-Великі Сорочинці Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)"

400,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

400,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

0,00

 

 

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

 

1

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на ділянці км 89+100-км 105+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

6 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

5 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

1 000,0
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

2

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702016 Межа області -Розбишівка-/Т-17-05/ на ділянці км 0+000-км 9+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

2 500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

1 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

1 500,00
 (кошти ОТГ)

0,00

 

 

3

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702015 Гадяч-Великі Будища на ділянці км 0+000-км 17+500 Гадяцького району Полтавської області

6 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

3 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

1 000,00

2 000,00

 

 

4

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702021 Хитці-Плішивець на ділянці км 0+000-км 17+200 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

6 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

2 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

1 000,00

3 000,00

 

 

5

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702034 Гадяч-Миргород на ділянці км 2+352-км 27+500 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)

4 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

3 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

1 000,00

0,00

 

 

6

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення  О 17 02 018 Гречанівка-Глибока Долина на ділянці км 0+000-км 10+400 Гадяцького району Полтавської області

500,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

500,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

7

Капітальний ремонт відрізку автомобільної дороги О 17 02 029 Харківці-/Гадяч-Миргород/ Гадяцького району Полтавської області

700,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

700,00

0,00

 

 

8

Капітальний ремонт відрізку автомобільної дороги О 17 02 019 Римарівка-Красна Лука Гадяцького району Полтавської області

520,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

520,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

9

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702031 /Сергіївка-Комишня/Ручки на ділянці км 0+000-км 1+800 Гадяцького району Полтавської області

385,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

385,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

10

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702030 Сергіївка-Петрівка-Роменська-Комишня на ділянці км 0+000-км 20+500 Гадяцького району Полтавської області

260,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

260,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

11

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702033 Середняки-Петрівка-Роменська на ділянці км 0+000-км 6+500 Гадяцького району Полтавської області

380,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

380,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

12

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 170242/Т-17-05/- Ветхалівка-Коновалове-Середняки на ділянці км 0+000-км 9+200 Гадяцького району Полтавської області

375,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

0,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

375,00
(кошти ОТГ)

0,00

 

 

Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

 

1

Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Гадяцького району Полтавської області

17 000,00

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

5 000,00

КП "Сервіс" Гадяцької районної ради

10 000,00

2 000,00