ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

( Сорок  п′ята  сесія сьомого скликання)

 

 

 

 

22  березня  2019  року

 

Про внесення змін до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2019 рік

 

 

         Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй  районною радою повноважень, враховуючи подання районної державної адміністрації,

 

РАЙОННА РАДА  ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2019 рік

( далі - Програма), виклавши розділ  6  та паспорт Програми в новій редакції (додаються).

  1. Районній державній  адміністрації передбачати  в районному бюджеті  кошти на  фінансування заходів Програми.
  2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань  бюджету, фінансів і цін,соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління  майном 

(Цимбал А.Г).

 

 

 

 Голова

 районної ради                                                                   В.П. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Ініціатори розроблення Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Дата,номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення сесії Гадяцької районної ради від 24.06.1998 року „ Про делегування повноважень районній державній адміністрації ”.

Розробник Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Відповідальний виконавець Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Учасники Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Термін реалізації Програми

2019 рік

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

Основні джерела фінансування Програми,районний бюджет , грн.

2 554 965,0

 

 

  1. Напрями діяльності та заходи Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2019 роках делегованих повноважень районною радою

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування з районного бюджету,

(із змінами)

грн.

Очікуваний результат

Забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих повноважень районною радою у 2019 році:

Районна державна адміністрація,її управління та відділи, в т.ч.

2 554 965,0

 

1.

Організаційно-технічне забезпечення виконання делегованих повноважень

Придбання бензину, запасних частин,канцтоварів, архівних коробок,конвертів,марок,бланків, книг,меблів,жалюзів,стелажів,

печаток, штампів, носіїв ключової інформації,

господарського інвентарю та комп’ютерного обладнання,

підписка періодичної преси

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

343 000

Забезпечення  ефективного виконання завдань визначених ст.44 ЗУ"Про місцеве самоврядування"

Фінансове управління райдержадміністрації

22 000

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

148 000

Управління соціального захисту населення

40 000

Відділ освіти

2 500

2.

 Створення умов ефективної діяльності райдержадміністрації  її структурних підрозділів та відділів

 - послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної, копіювальної техніки та автомобіля;                                               -  послуги телефонного зв’язку,інтернет-полуги,телекомунікаційні послуги,послуги інформаційно-консультатиного характеру, послуги за користування мобільним пост.терміналом;                        - послуги з програмного забезпечення та супроводження, послуги на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району";  

- послуги по формуванню сертифікату ключа та надання довірчих послуг;                               -  послуги по охороні приміщення, спостереження та технічне обслуговування системи протипожежного захисту;

- послуги по заміру опору ізоляції та послуги з тех..обслуговування систем

- Послуги з просочення деревини

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

170 200

Забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки, своєчасності підготовки документів, оперативності в їх доведенні до виконавців, належна експлуатація автомобілів

Фінансове управління райдержадміністрації

64 560

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

56 000

Управління соціального захисту населення

61 500

Відділ освіти

2 000

3.

Забезпечення сприятливих умов  у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації  роботи

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (газопостачання, водопостачання,теплопостачання,електроенергії)

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

48 000

Забезпечення бюджетного процесу, виконання делегованих повноважень, збереження документів матеріалів, архіву, та основних засобів

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4 000

Управління соціального захисту населення

8 000

Відділ освіти

 

Відділ культури

 

4.

 Оплата праці, нарахування на оплату праці

Проведення стимулюючих виплат за  захищеними статтями видатків,зокрема на заробітну плату з нарахуваннями відповідно до постанови КМУ 787 від09.11.16 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій"

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

703 260

Забезпечення проведення видатків на оплату праці  та нарахувань на оплату праці в межах фінан-сових можливостей з метою матеріального стимулювання  продуктивної та ініціативної праці  працівників місцевих державних адміністрацій (відділів та підрозділів) для здійснення ними делегованих повноважень   відпо-відно до закону повноважень органів місцевого самоврядування

Фінансове управління райдержадміністрації

149 500

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

134 135

Управління соціального захисту населення

484 210

Відділ освіти

53 800

Відділ культури

53 800

5

Поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, бюдетними установами та суб'єктами господарювання для спільного вирішення питань економічного та соціального розвитку району

 

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних делегованих повноважень ( з виїздом на місця)

Відділ освіти

6 500

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування забезпечення збалансовного економічного розвитку району.

 

Разом по програмі на 2019рік

2 554 965,0

 

 

в т.ч. по структурних підрозділах і відділах Гадяцької райдержадміністрації

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

1 264 460,0

 

Фінансове управління райдержадміністрації

236 060

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

342 135

 

Управління соціального захисту населення

593 710

 

Відділ культури

53 800

 

Відділ освіти

64 800

 

                       

Керівник апарату   райдержадміністрації                                                                     Л.М.Панченко

 

Пояснювальна записка

до п.6 Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2019 р. делегованих повноважень районною радою 

Забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих повноважень районною радою у 2019 році:

КЕКВ

Перелік заходів програми

Вводиться додатково до розрахунку

Фактичне спрямування з урахуванням змін, грн

Напрями використання

П.1. Організаційно-технічне забезпечення виконання делегованих повноважень

2210

 Бензин

 

190 000.0

Апарат райдержадміністрації

 

Канцтовари,бланки,марки та господарський інвентар

+5 000,0

35 000.0

Апарат райдержадміністрації

 

Електронні ключі

 

1 000.0

Апарат райдержадміністрації

 

 Підписка періодичної преси

 

4 000.0

Апарат райдержадміністрації

 

Архівні коробки

+2 000,0

2 000,0

Апарат райдержадміністрації

 

Меблі (стелажі,стільці,столи,шкафи)

+32 000,0

82 000.0

Відділи  райдержадміністрації

 

Канцтовари,бланки,марки та господарський інвентар

+5 000,0

25 000.0

Відділи  райдержадміністрації

 

Архівні коробки

+3 000,0

3 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Пожежний щит

+1 000,0

1 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Бензин

 

30 000.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Канцтовари,марки та господарський інвентар

 

5 000.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Підписка періодичної преси

 

5 000,0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Канцтовари,бланки,марки та господарський інвентар

 

18 000.0

Фінансове управління

 

Підписка періодичної преси

 

4 000.0

Фінансове управління

 

Бензин А-92

 

70 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Канцтовари,марки та господарський інвентар

 

20 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Підписка періодичної преси

 

4 000,0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Придбання  запасних частин для автомобіля

+8 000,0

18 000,0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Придбання меблів

 

36 000,0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Канцтовари,марки та господарський інвентар

 

2 500,00

Відділ освіти

П.2. Створення умов ефективної діяльності райдержадміністрації  її структурних підрозділів та відділів

2240

Інтернет послуги

 

2 000.0

Апарат райдержадміністрації

 

Телекомунікаційні послуги

 

20 000.0

Апарат райдержадміністрації

 

Послуги по охороні приміщення

 

6 300.0

Апарат райдержадміністрації

 

Послуги по формуванню сертифікату ключа та надання довірчих послуг

+500,0

500,0

Апарат райдержадміністрації

 

Заправка., поточний ремонт та тех..обслуговування оргтехніки

+15 000,0

15 000,0

Апарат райдержадміністрації

 

Поточний ремонт автомобіля та тех.обслуговування

+15 000,0

15 000,0

Апарат райдержадміністрації

 

Розміщення інформації в газетах

 

10 000.0

Апарат райдержадміністрації

 

Послуги з програмного забезпечення та супроводження

+15 200,0

20 200,0

Апарат райдержадміністрації

 

Послуги по охороні приміщення

 

28 700.0

Відділи  райдержадміністрації

 

Послуги заміру опору ізоляції

 

1 000.0

Відділи  райдержадміністрації

 

Розміщення інформації в газетах

 

10 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Послуги по формуванню сертифікату ключа та надання довірчих послуг

+1 500,0

1 500,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Послуги за користування мобільним пост.терміналом

 

2 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Телекомунікаційні послуги

+8 000,0

8 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Заправка., поточний ремонт та тех..обслуговування оргтехніки

+20 000,0

20 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Послуги з просочення деревини

+10 000,0

10 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Заправка., поточний ремонт та тех..обслуговування оргтехніки

 

20 000.0

Фінансове управління

 

Телекомунікаційні послуги, інтернет послуги

 

12 520.0

Фінансове управління

 

Послуги програмного забезпечення та супроводження

 

5 200.0

Фінансове управління

 

Послуги по охороні приміщення

 

18 840.0

Фінансове управління

 

Технічне обслуговування

 

8 000.0

Фінансове управління

 

Заправка., поточний ремонт та тех..обслуговування оргтехніки

 

10 000.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Телекомунікаційні послуги, інтернет послуги

 

10 000.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

СМС повідомлення

 

10 000,00

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Послуги програмного забезпечення та супроводження

 

2 500.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Послуги по охороні приміщення

 

29 000.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Поточний ремонт автомобіля

 

20 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Послуги програмного забезпечення та супроводження

 

8 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Телекомунікаційні послуги, інтернет

 

4 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Заправка., поточний ремонт та тех..обслуговування оргтехніки

 

10 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Послуги з техн.обслуговування

 

10 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Розміщення інформації в газетах

 

4 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Телекомунікаційні послуги, інтернет

 

2 000,00

Відділ освіти

П.3. Забезпечення сприятливих умов  у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації  роботи

2270

електроенергія

 

4 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

електроенергія

 

8 000.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

електроенергія

 

10 000,00

Апарат райдержадміністрації

 

електроенергія

 

7 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

газопостачання

+8 000,0

8 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

газопостачання

 

23 000,0

Апарат райдержадміністрації

 

 

 

 

 

П.4 Оплата праці, нарахування на оплату праці

2111, 2120

Оплата праці, нарахування на оплату праці

 

493 260.0

Апарат райдержадміністрації

 

 

 

 

210 000.0

Відділи  райдержадміністрації

 

 

 

 

149 500.0

Фінансове управління

 

 

 

 

484 210.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

 

 

 

134 135.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

 

 

 

53 800.0

Відділ освіти

 

 

 

 

53 800.0

Відділ культури

п. 5 Поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарювання для спільного вирішення питань економічного та соціального розвитку району

2250

 

 

6 500,00

Відділ освіти

Разом

 

 

149 200,0

2 554 965,0

 

 

Керівник апарату   райдержадміністрації                                                                     Л.М.Панченко