ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Сорок п'ята сесія сьомого скликання)

 

 

22  березня  2019  року

 

Про внесення змін та доповнень до Програми поводження

з твердими побутовими відходами у Гадяцькому районі на  2017- 2021 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення   двадцять першої  сесії районної ради сьомого скликання від 28 квітня 2017 року «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами у Гадяцькому районі на 2017 -2021 роки», Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням Гадяцької районної ради п’ятого скликання від 29.07.2009 та враховуючи подання Гадяцької районної державної адміністрації,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни та доповнення до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Гадяцькому районі на 2017-2021 роки (далі – Програма), а саме: розділ VІІІ «Заходи та основні завдання»  та  Паспорт  Програми  викласти  в новій редакції, що  додаються.
  2. Гадяцькій районній державній адміністрації щорічно передбачати  в районному бюджеті  кошти на  фінансування  районної Програми. 
  3. Контроль за виконанням Програми покласти на  постійні комісії районної ради з питань  бюджету, фінансів і цін, малого і середнього бізнесу та управління  майном  (Цимбал А.Г.) та з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування (Доля І.П.)

 

 

 

Голова

районної ради                                                                             В. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

(Сорок п′ята сесія сьомого скликання)

22 березня 2019 року

 

 

VІІІ. Заходи та основні завдання  Програми

Таблиця 3 

Розробка чи корегування схем санітарної очистки населених пунктів

 

п/п

Назва заходу

Терміни проведення робіт та розподіл обсягу робіт

Планований обсяг фінан-сування робіт,

тис. грн.

Джерела фінансу-вання робіт

Відповідальні

за виконання

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Виготовлен-ня проектно-кошторисної документації на «Будів-ництво комп-лексу по управлінню твердим побутовим відходами в Гадяцькому районі»

 

245,834

 

 

1499,0

 

 

1744,834

 

РБ

Відділ містобу-дування, архі-тектури, житло-во-комуналь-ного госпо-дарства, будів-ництва та еко-логії,           КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

2

Розробка схеми санітарного очищення району

 

165,240

 

 

165,240

РБ

Відділ містобу-дування, архі-тектури, житло-во-комуналь-ного госпо-дарства, будів-ництва та еко-логії,           КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

3

Придбання контейнерів  для розділь

ного збору  ТПВ з об-лаштуванням твердого покриття

504,0

 

702,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1206,0

ОБ, РБ, СБ  та інші  джерела не забо-ронені законодавством

Сільські ради, КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

4

Облаштуван-ня майданчи-ків для  розташуван-ня контейне-рів для збору ТПВ

 

1530,0

 

 

1530,0

СБ та інші  джерела не забо-ронені законодавством

Сільські ради, КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

5

Придбання сміттєзбиральної техніки

4290,0

1470,325

 

 

5760,325

ОБ, РБ, СБ

Районна рада,           сільські ради,                КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

6

Придбання сміттє-сортувальної лінії

 

550,0

 

 

550,0

ДБ, ОБ, РБ, СБ  та інші  джерела не забо-ронені законодавством

Відділ містобу-дування, архі-тектури, житло-во-комуналь-ного госпо-дарства, будів-ництва та еко-логії,           КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

7

Будівництво комплексу по управлінню твердими побутовим відходами

 

 

30000,0

 

30000,0

 

60000,0

ДБ, ОБ, РБ, СБ  та інші  джерела не забо-ронені законодавством

Районна рада,           сільські ради,                КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

8

Придбання сміттєсорту-вальної тех-ніки для збору, транс-портування, перероблен-ня, знешкод-ження та складування ТПВ

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

ДБ, ОБ, РБ, СБ  та інші  джерела не забо-ронені законодавством

Районна рада,           сільські ради,                КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

9

Розробка логістичної схеми маршруту руху сміттєзбиральної техніки

71,923

 

 

 

71,923

РБ

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та екології,           КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

10

Проведення паспортизації звалищ ТПВ

 

150,0

30,0

 

180,0

СБ та інші  джерела не заборонені законодавством

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та екології,        сільські ради

11

Проведення рекультивації звалищ ТПВ що виводяться  з експлуатації

 

 

1000,0

1000,0

2000,0

ОБ, РБ, СБ, та інші джерела не заборонені законодавством

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та екології,        сільські ради

12

Проведення натурного обстеження експлуатаційного стану звалища ТПВ з наданням експертного висновку щодо плану закриття звалища

 

15,0

172,5

172,5

360,0

СБ та інші джерела не заборонені законодавством

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та екології,        сільські ради

13

Організація системи виховання , підвищення екологічної свідомості  населення щодо раціонального поводження з ТПВ

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

РБ, СБ та інші джерела не заборонені законодавством

 

Відділ освіти,           сільські ради,                КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

14

Проведення щорічної акції «За чисте довкілля» в ЗНЗ району

300,0

150,0

150,0

150,0

750,0

РБ

Відділ освіти,           КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

15

Забезпечення утилізації небезпечних відходів

   

30,0

30,0

60,0

РБ

Відділ освіти,           КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

16

Проведення конкурсу по вивезенню ТПВ

   

˅

 

 

Не потребує фінансування

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та екології,           КП «Сервіс» Гадяцької районної ради»

 

УСЬОГО

5421,757

5742,565

33891,5

32362,5

77418,322

 

 

 

Примітка: ДБ - державний бюджет, ОБ - обласний бюджет, РБ - районний бюджет, СБ - сільський бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 

 

Найменування територіальних громад та населених пунктів

Чисельність населення

сміття в рік, тис.м³

Сміття на 1 вивіз
 (1 раз у 3 дн.) м³

Кіл-ть баків

(0,75 м3)

Гадяцький район

28652

35,66

293,05

360

Біленченківський старостинський округ Гадяцької міської ради

1280

1,61

13,24

12

Бобрицька сільська рада

588

0,74

6,08

10

Великобудищанська сільська рада

787

0,98

8,05

12

Вельбівська сільська рада

1600

2

16,43

12

Веприцька сільська рада

2270

2,84

23,34

18

Краснолуцька ОТГ

4474

5,6

46,03

78

Книшівська сільська рада

1120

1,4

11,5

10

Лисівська сільська рада

679

0,85

6,97

16

Лютенська сільська рада

3156

3,94

32,38

28

Мартинівська сільська рада

1002

1,25

10,27

10

Петрівсько-Роменська ОТГ

4785

5,98

49,16

64

Плішивецька сільська рада

761

0,84

6,9

18

Рашівська сільська рада

1681

2,1

17,26

22

Сарівська сільська рада

2400

3,01

24,73

22

Соснівська сільська рада

844

1,06

8,71

10

Харковецька сільська рада

669

0,85

6,99

8

Ціпківська сільська рада

556

0,61

5,01

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

(Сорок п′ята сесія сьомого скликання)

22 березня 2019 року

 

 

Паспорт

Програми поводження з твердими побутовими відходами у Гадяцькому районі на   2017- 2020 роки

 

Ініціатори розроблення Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України  «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи»

Розробник Програми

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації

Відповідальний виконавець Програми

Гадяцька районна державна адміністрація; відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації

Учасники Програми

Органи місцевого самоврядування

Термін реалізації Програми

2017-2020 роки

Перелік бюджетів які беруть участь у виконанні Програми

Державний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет

Сільський бюджет

Інші джерела,не заборонені законодавством

Загальний обсяг фінансування Програми, тис. грн.

77418,322

 

 

Таблиця внесених змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Гадяцькому районі на  2017- 2021 роки.

 

№ п/п

Назва заходу

До внесення змін

Після внесення змін

3

Придбання контейнерів  для роздільного збору  ТПВ з облаштуванням твердого покриття

4000,0 тис.грн.

 

1206,0 тис.грн.

 

4

 

Облаштування майданчиків для  розташування контейнерів для збору ТПВ

1200,0 тис.грн.

1530,0 тис.грн.

5

 

Придбання сміттєзбиральної техніки

4290,0 тис.грн.

5760,325 тис.грн.

6

Придбання сміттє-сортувальної лінії

2500,0 тис.грн.

550,0 тис.грн.

10

Проведення паспортизації звалищ ТПВ

240,0 тис.грн.

180,0 тис.грн.

12

Проведення натурного обстеження експлуатаційного стану звалища ТПВ з наданням експертного висновку щодо плану закриття звалища

пункт відсутній

360,0 тис.грн.

15

Знищення небезпечних відходів

пункт відсутній

60,0 тис.грн.

16

Проведення конкурсу по вивезенню ТПВ

пункт відсутній

Не потребує фінансування

 

Всього

12230,0 тис.грн.

9646,325 тис.грн.