ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

( Тринадцята позачергова сесія  сьомого скликання)

 

 

 

05 жовтня 2016 року

 

Про  зміни до Програми

забезпечення виконання 

Гадяцькою районною

державною адміністрацією

делегованих їй районною радою

повноважень на 2016 рік

 

         Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  статті 91 Бюджетного кодексу України  та з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй  районною радою повноважень,

 

РАЙОННА  РАДА  В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2016 рік ( далі - Програма) виклавши розділ 5  «Фінансове забезпечення програми» та пункт 1,2,3,4, 5,7,8 розділу 6 в новій редакції (додається).
  2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, передбачати в районному бюджеті кошти на  фінансування заходів Програми.
  3.   Контроль за виконанням Програми покласти на  постійну комісію районної ради з питань  бюджету, фінансів і цін,соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління  майном  (Цимбал А.Г).

 

 

 

 Голова

 районної  ради                                                                     В.  НІКІТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

забезпечення виконання Гадяцькою районною

державною адміністрацією делегованих їй

районною радою повноважень на 2016 рік

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

Ініціатори розроблення Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення сесії Гадяцької районної ради від 24.06.1998 року „Про делегування повноважень районній державній адміністрації ”.

Розробник Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Відповідальний виконавець Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Учасники Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Термін реалізації Програми

2016 рік

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

Основні джерела фінансування Програми, районний бюджет ,  грн.

530177,00

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

 

Програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2016 рік фінансується за рахунок коштів районного бюджету.

Обсяг фінансування Програми становить   530177,00 грн.

 

  1. Перелік заходів, обсяги фінансування Програми

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовані обсяги      фінансування з районного бюджету, грн

Очікувані результати

 

 

1

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень з виїздом на місця.

Придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

 В т.ч

Апарат райдержадміністрації

Відділ агропромислового розвитку

 

Протягом 2016 року

114000

 

 

 

 

105000

 

9000

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, забезпечення збалансованого економічного розвитку району

2

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації їх роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

 

Придбання паперу, конвертів, марок,

канцелярського приладдя, підписка періодичної преси

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

 В т.ч

Апарат райдержадміністрації

Відділи  райдержадміністрації

Фінансове управління 

Управління соціального захисту населення

Відділ агропромислового розвитку  

Відділ освіти

     

Протягом 2016 року

106380

 

 

 

 

36788

 

32992

10000

 

24000

 

1100

1500

Вдосконалення діяльності шляхом впровадження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ефективне використання трудових і фінансових ресурсів

3.

Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів щодо надання методичної та практичної допомоги з інформаційних та правових питань проведення навчань, семінарів, застосовуючи технічні засоби .

 Придбання комплектуючих, поточний ремонт , технічне обслуговування комп’ютерної техніки , оргтехніки та списання фізично зношеної комп’ютерної техніки

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т. ч.:

Апарат райдержадміністрації

Відділи  райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення

Відділ агропромислового розвитку   

Фінансове управління 

Протягом 2016 року

62992

 

 

 

 

19490

 

17702

 

20000

 

   2800

3000

Вдосконалення системи державного управління та місцевого самоврядування

4.

Створення умов для ефективної професійної діяльності органів виконавчої влади, налагодження партнерських зв’язків з органами місцевого самоврядування в Україні  застосовуючи технічні засоби , телекомунікаційні послуги електрозв’язку

 Оплата послуг зв’язку, послуг інформаційно-консультативного характеру

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т .ч.:

Апарат райдержадміністрації

Відділи райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

Відділ освіти

Відділ агропромислового розвитку

Протягом 2016 року

29897

 

 

 

 

3600

 

7377

7920

 

   7000

1500

 

2500

Ефективна професійна діяльність, державних службовців, поширення власного і набуття європейського досвіду у здійсненні делегованих повноважень

5.

Впровадження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

Придбання ,  супроводження  програмного забезпечення та носіїв ключової інформації для зберігання електронно -цифрового підпису

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т. ч.

Апарат райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

Відділ агропромислового розвитку  

Протягом 2016 року

29130

 

 

 

 

9060

7020

 

5200

 

   7850  

Вдосконалення діяльності шляхом впровадження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими  державними органами .

7.

Забезпечення  охорони  та пожежної безпеки, зберігання архівних документів

Оплата послуг по охороні приміщення ,оплата  спостерігання за пожежною автоматикою, технічне обслуговування системи протипожежного захисту, придбання,   архівних стелажів та  грат на вікно

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т.ч.

Відділи адміністрації.

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

 

Протягом 2016 року

52212

 

 

 

30012

10200

 

12000

Забезпечення  збереження документів,  матеріалів архіву та основних  засобів.

8.

Забезпечення сприятливих умов в межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації  роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій

Придбання меблів, засобів освітлення, печаток , проведення розрахунків за спожиті енергоносії.

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т.ч.

Апарат райдержадміністрації

Відділи райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення

Фінансове управління

Протягом 2016 року

  133366

 

 

 

 

30000

 

53116

 

37000

13250

Виконання  переданих районною радою  повноважень , забезпеченість розрахунків  за спожиті енергоносії, розрахунків за придбання  меблів  , печаток .

 

Разом

 

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

в т. ч.:

Апарат райдержадміністрація

Відділи райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

Відділ агропромислового розвитку     

Відділ освіти

 

 

530177

 

 

 

203938

 

141199

53590

 

105200

 

23250

3000