Печать

 

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Одинадцята сесія сьомого скликання)

 

5 серпня 2016 року

 

 

Про внесення змін до районної

комплексної Програми соціального

захисту осіб з обмеженими фізичними

можливостями, учасників АТО,

мобілізованих та окремих пільгових

категорій населення на 2013-2020 роки

 

 

         Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість»,  від  28 грудня 2014 року № 76-VІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою соціального захисту окремих пільгових категорій населення,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

       1.Внести зміни в додаток 2 «Напрями діяльності та заходи Програми», а саме: пп 8.1 п 8.1 районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки, виклавши в новій редакції (додається).

 1. Внести зміни до Порядку організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти), виклавши в новій редакції (додається) .
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення       (Власенко О.М.).                     

 

 

 

Голова

районної  ради                                                                           В. НІКІТЕНКО

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Додаток 2

до рішення районної ради

                                                                                                                                                                                  (   Одинадцята                             сесія

                                                                                                                                                                                   сьомого                        скликання)

Напрями діяльності та заходи

районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення  на 2013-2020 роки

                                                                                                                                                                                                                        тис.грн.

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритет-

ні завдан-

ня)

Перелік заходів Програ-

ми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікува-

ний

резуль-

тат

Всьо-

го

У тому числі

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8.1

 

 

Надання пільг з послуг зв’язку, інші, передбачені законодавством  пільги, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян

8.1.1Компенса-

ційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2016

Управління соціального захисту населення райдержад-

міністрації, перевізники району

Районний

бюджет

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

Поліпшення матеріа-

льного станови-

ща окремих пільгових категорій населення

Бюджет м.Гадяча

65,00

 

 

 

65,00

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення районної ради                           

                                                                                        (   Одинадцята   сесія

                                                                                         сьомого   скликання)

 

Ресурсне забезпечення

районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення  на 2013-2020 роки

                                                                                                                                         тис.грн.  

Обсяг коштів, які пропонує-ться залучити на виконання Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат      на виконан-   ня Програ- ми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

284,69

806,66

1000,52

1412,342

414,53

425,735

438,935

458,035

5241,45

Держав-ний бюджет

 

493,74

 

 

 

 

 

 

493,74

Обласний, районний, бюджет  м. Гадяча

282,45

312,9

1000,5

1412,312

414,5

425,7

438,9

458,0

4745,262

сільські бюджети

2,2

 

 

 

 

 

 

 

2,2

спонсорські кошти

0,04

0,02

0,02

0,03

0,03

0,035

0,035

0,035

0,245

 

    Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                         

 

ПОРЯДОК

 організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) в новій редакції

 

 1. Цей Порядок визначає механізм організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, поліцейських у тому числі з підрозділів особливого призначення, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) за рахунок коштів районного бюджету.

Порядок розроблений на виконання районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії районної ради шостого скликання від 19.07.2013 (в редакції рішення тридцять п'ятої сесії районної ради шостого скликання від 20.02.2015).

 1. Гадяцький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить закупівлю путівок на відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" шляхом укладення угод із санаторно-курортними закладами.

       Строк перебування демобілізованих військовослужбовців, поліцейських, у тому числі з підрозділів особливого призначення, їх сімей у санаторно-курортному закладі на відпочинку становить не більше 12 календарних днів.

 1. З метою забезпечення відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) Гадяцький районний військовий комісаріат після проведення демобілізації військовослужбовців передає їх списки із зазначенням місця проживання Гадяцькому районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
 2. Гадяцький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить обстеження сімей військовослужбовців з метою виявлення сімей, які потребують відпочинку (з наданням оздоровчих послуг).
 3. Список військовослужбовців, поліцейських, у тому числі з підрозділів особливого призначення, та членів їх сімей районний центр передає до Гадяцького   центру   первинної   медико-санітарної   допомоги   з   метою оформлення   довідки   для   одержання   путівки   на   відпочинок   (з   наданням оздоровчих послуг) форми № 070/о.
 4. Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечує прийом заяв військовослужбовців, поліцейських, у тому числі з підрозділів особливого призначення, членів їх сімей із зазначенням періоду та профілю санаторно-курортного закладу.

До заяви додаються наступні документи:

1)        копія паспорту (1, 2, 11 сторінки) військовослужбовця, поліцейського, дружини (чоловіка);

2)   копія документа військовослужбовця, поліцейського,  дружини (чоловіка), що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

3)        копія посвідчення учасника бойових дій або довідка про участь в АТО;

4)        довідка для одержання путівки на відпочинок  (з наданням оздоровчих послуг) за формою № 070/о;

5)        копія свідоцтва про одруження;

6)        копія свідоцтва про народження;

7) згода на обробку та використання персональних даних військовослужбовця, дружини (чоловіка).

     Зазначені документи не потребують нотаріального засвідчення. Копії документів засвідчуються керівником центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Оригінали документів мають зберігатися в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді не менше ніж 3 роки.

 1. Районний центр передає пакет документів по кожній сім'ї окремо до Гадяцької райдержадміністрації з метою комісійного розгляду та прийняття рішення щодо відпочинку (з наданням оздоровчих послуг).
 2. Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить безоплатне забезпечення путівками на відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) кожного члена сім'ї військовослужбовця та поліцейського у тому числі з підрозділів особливого призначення, окремо.
 3. Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги забезпечує оформлення санаторно-курортних карт (форма №070/о) демобілізованим військовослужбовцям, поліцейським, у тому числі з підрозділів особливого призначення, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членам їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти).
 4. Факт надання санаторно-курортними закладами послуг відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованим військовослужбовцям, поліцейським, у тому числі з підрозділів особливого призначення, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) підтверджується зворотнім талоном путівки та актом про надання послуг.
 5. Організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) поліцейських, у тому числі з підрозділів особливого призначення, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) здійснюється тільки за рахунок коштів районного бюджету.
 6. Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить безоплатне забезпечення путівками на відпочинок за рахунок коштів обласного бюджету демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей, що являються жителями м. Гадяч та Гадяцького району пропорційно прийнятим заявам.