ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

(Сорок друга сесія шостого скликання)

 

 23.10.2015

Про затвердження звіту по

районному бюджету

за 9 місяців 2015 року

 

 

На виконання п.4 статті 80 Бюджетного кодексу України,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

       Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року:

По доходах загального фонду в сумі 170222,5 тис. грн., в т.ч.

Податок на доходи фізичних осіб –36346,1 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств – 0,1 тис. грн.

Плата за оренду цілісних майнових комплексів – 134,9 тис. грн.

Інші надходження – 33,7 тис. грн..

Інша додаткова дотація - 2368,0 тис. грн.

Субвенції з державного бюджету – 127638,7 тис. грн.

Інша субвенція –3701,0 тис. грн.

По доходах спеціального фонду   8006,1 тис. грн. в т.ч.:

Власні надходження бюджетних установ – 3695,2 тис. грн.

Інша субвенція – 3197,5 тис. грн.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського

та лісогосподарського виробництва -2,0 тис. грн.

Кошти від відчуження майна що перебуває у комунальній власності –

13,0 тис. грн.

Цільові фонди , утворені органами місцевого самоврядування –

1098,4 тис. грн.

По видатках загального фонду районного бюджету в сумі 163450,3 тис. грн. в т.ч.:

Органи місцевого самоврядування – 1172,8 тис. грн.

Освіта – 44031,4 тис. грн.

Охорона здоров’я – 25710,7 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 66690,3 тис. грн.

Культура –4906,6 тис. грн.

Засоби масової інформації – 191,6 тис. грн.

Фізична культура та спорт – 574,7тис. грн.

Транспорт дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та

інформатика - 739,6 тис. грн.

Підтримка малого і середнього підприємництва – 40,3 тис. грн.

Інші природоохоронні заходи (утримання регіонального ландшафтного

парку „ Гадяцький ”)– 166,2 тис. грн.

Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у минулі роки

– 267,3 тис. грн.

Інші видатки – 155,6 тис. грн. ( утримання трудового архіву –

108,4 тис. грн., створення матеріального резерву (карток пального) для запобігання виникнення некласифікаційних подій – 24,9тис. грн. на членські внески до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Гадяччина» - 18,0 тис. грн., відновлення витрат паливно-мастильних матеріалів для розмінування місцевості - 4,3тис.грн. )

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

   програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів –

444,0 тис. грн.

Інші дотації –18149,6 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів -

209,6 тис. грн.

По видатках спеціального фонду районного бюджету на суму 6551,1 тис. грн.   в т.ч.:

Органи місцевого самоврядування – 4,6 тис. грн.

Освіта – 2277,2тис. грн.

Охорона здоров’я –2558,7 тис. грн.

Соціальний захист населення –142,0 тис. грн.

Культура – 280,9 тис. грн.

Засоби масової інформації – 17,9 тис. грн.

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та

реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів-200,8 тис. грн.

Національна програма інформатизації-60,5тис.грн.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів

підприємницької діяльності – 20,0 тис. грн.

Охорона і раціональне використання земель-24,9тис.грн.

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування –

271,6 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм   соціально - економічного та    культурного    розвитку регіонів – 92,0 тис. грн.

Інші субвенції - 600,0тис.грн.

 

Голова

районної ради                                                                     В. НІКІТЕНКО

 

Додатки: