Печать

  

ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 (Тридцять третя сесія шостого скликання)

 РІШЕННЯ

 

 22.01.2015

Про районний бюджет

на 2015 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, ріщення сесії Полтавської обласної ради від 16.01.2015 „Про обласний бюджет на 2015 рік”,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2015 рік:

доходи районного бюджету у сумі 213265,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 209353,7 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 3912,2 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 213265,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету в сумі 209229,15 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 4036,75 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 75,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 75,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 124,55 тис. грн., згідно з додатком 2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 124,55 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 3 до цього рішення.
  2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів

районного бюджету у сумі 248,0 тис. гривень.

  1. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
  2. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.
  3. 6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 50,0 тис. гривень.
  4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

поточні трансферти населенню.

  1. 8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2959,509 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
  2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Гадяцької районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       Надавати повноваження фінансовому управлінню Гадяцької райдержадміністрації в особі начальника управління Бабенко А.Л. укладати договір про надання у 2015 році позичок на покриття тимчасових касових розривів в УДКСУ в Гадяцькому районі.    

  1. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за  функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо  за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за розпорядженням голови районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів і цін та малого і середнього бізнесу 

16. Дозволити районній державній адміністрації протягом 2015 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів і цін та малого і середнього бізнесу з послідуючим затвердженням на черговій сесії районної ради.

17. У відповідності до п.20 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України затвердити формулу розрахунку обсягу між- бюджетних трансфертів на дошкільну освіту та сільські будинки культури і клуби на 2015 рік згідно з додатком 8 до цього рішення.

18. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
Організацію виконання даного рішення покласти на Фінансове управління райдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін та малого і середнього бізнесу.
 

Голова

районної ради                                                                  В. Нікітенко

Додаток до рішення :

(натиснути на іконку - переглянути онлайн чи

натиснути "Завантажити з Диска" для перегляду на ПК)