ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(Тридцять третя сесія шостого скликання)

 

 

 22.01.2015

Про затвердження районної

Програми соціального захисту

громадян, постраждалих

внаслідок Чорнобильської

катастрофи на 2015 рік

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити районну Програму соціального захисту громадян,

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2015 рік (далі - Програма), що додається.

 1. Організацію виконання Програми покласти на управління соціального

захисту населення райдержадміністрації (Тарасенко В.Ю.).

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

(Тарасенко В.Ю.).              

 

 

 

Голова

районної ради                                                                    В. НІКІТЕНКО

 

 

ПРОЕКТ

 

Рішення районної ради

(Тридцять третя сесія

шостого скликання)

  

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

соціального захисту громадян, постраждалих

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2015 рік

 

 

 

Гадяч

2015

 

 1. I. Загальні положення

Районна Програма соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2015 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХII (зі змінами) і направлена на   посилення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Під дію вищеназваного Закону в районі підпадає 624 громадяни, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких:

1 категорії – інваліди Чорнобиля – 114 чол.;

2 категорії – 282 чол., в тому числі: учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 269 чол., евакуйованих із зони відчуження – 8 чол., переселенців із забруднених зон – 2 чол., учасників військових навчань із застосуванням ядерної зброї – 3 чол.;

3 категорії – 116 чол., в тому числі: учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 23 чол., переселенців із забруднених територій – 92 чол., учасників військових навчань із застосуванням ядерної зброї – 1 чол.;

вдів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС –28 чол.;

дітей – 84 чол., в тому числі 1 дитина-інвалід, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

На виконання програм соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Гадяцькому району з Державного бюджету у 2014 році було надано коштів в сумі 386,1тис. грн. (з врахуванням внесених змін).

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює соціальний захист постраждалих громадян за такими бюджетними програмами:

щомісячна грошова допомога на харчування громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до 1 та 2 категорії постраждалих;

компенсація сім’ям з   дітьми    та  видатки на   безоплатне харчування дітей остраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю та щорічна допомога на оздоровлення громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

доплата за роботу на радіоактивно-забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижче оплачувану роботу, виплата підвищених стипендій та надання додаткових відпусток;

організація санаторно-курортного лікування та оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

інші видатки на соціальний захист – придбання санаторно-курортних путівок потерпілим від Чорнобильської катастрофи.

Головними завданнями, які передбачено розв’язати Програмою, є проведення додаткових заходів, спрямованих на покращення медичного обслуговування та соціального захисту постраждалих громадян.

Негативний вплив соціально-економічних та екологічних факторів призводить до погіршення стану здоров’я громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема до зростання чисельності інвалідів Чорнобиля та підвищення рівня смертності серед даної категорії громадян. Так, кількість громадян, яким встановлено інвалідність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи, щороку зростає на 5-9 чоловік.

Прийняття Програми надасть можливість поліпшити соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

                                                 ІІ. Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні адресного, комплексного підходу до вирішення потреб громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Основними завданнями Програми є:

адресний підхід до вирішення потреб громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення соціального захисту ;

покращення медичного обслуговування;

покращення стану здоров’я постраждалих громадян;

посилення уваги до сімей та вдів померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

співпраця органів виконавчої влади з районним добровільним товариством «Союз Чорнобиль»;

організація та проведення заходів, пов’язаних з 29-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми

та очікувані результати

Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади, районним добровільним товариством «Союз Чорнобиль» за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на зазначену мету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Здійснення визначених Програмою заходів (додаток до Програми) сприятиме ефективнішому вирішенню потреб громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, подальшому покращенню їх соціального захисту.

 

 

 

 1. Напрями діяльності та заходи

щодо соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок

Чорнобильської катастрофи

 

 1. Організаційно-правове забезпечення

1.1. Рекомендувати міській та сільським радам розробити та затвердити міську та сільські комплексні програми щодо посилення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також передбачити відповідні кошти на їх реалізацію за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування незаборонених законодавством.

 

І-ІІ квартал 2015 року                                      

Міськсільвиконкоми

 

 

1.2. Надавати безкоштовну консультативну допомогу з питань соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Направляти інформаційні листи щодо змін в законодавстві про соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Постійно

Районе добровільне товариство

«Союз Чорнобиль»,                                                                            управління соціального захисту населення райдержадміністрації,                                                                          міськсільвиконкоми

 

 1. Забезпечення соціального захисту громадян, постраждалих

внаслідок Чорнобильської катастрофи

2.1. Здійснювати реалізацію державної політики у сфері соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Постійно

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,                                                                        міськсільвиконкоми

 

2.2. Забезпечити надання громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи пільг і компенсацій, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» в межах бюджетних призначень.

Забезпечити оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в санаторно-курортних закладах.

Постійно

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми,

районне добровільне товариство                  

«Союз Чорнобиль»

 

 1. 3. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і виявляти тих, хто потребує соціальних послуг та адресного вирішення виявлених потреб.

 

Протягом 2015 року                                     

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми,

районне добровільне товариство                                                                          «Союз Чорнобиль»

 

2.4. До 26 квітня - Дня Чорнобильської трагедії та 14 грудня - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, продовжити практику надання грошової допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Протягом 2015 року    

Районне добровільне товариство                                                              «Союз Чорнобиль»,

управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

 

 1. Медичне забезпечення громадян, постраждалих

внаслідок Чорнобильської катастрофи

3.1. Провести диспансеризацію громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи з метою визначення кількості громадян, яким необхідне санаторно-курортне лікування відповідно до „Відомчої інструкції по диспансеризації осіб, включених в державний реєстр постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи”(Національний реєстр України).

 

Протягом 2015 року                                      

Гадяцька центральна районна лікарня,

КЗ «Центр первинної медико – санітарної

допомоги»

 

3.2. Посилити якість обслуговування та лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в стаціонарних відділеннях центральної районної лікарні

 

Протягом 2015 року                                    

Гадяцька центральна районна лікарня

 

 1. Культурно-мистецькі заходи

4.1. Організувати проведення районних заходів з нагоди 29 річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

 

26 квітня 2015 року          

Відділ культури            

райдержадміністрації,

виконавчий комітет міської ради

 

4.2. Організувати в бібліотеках району тематичні книжково-ілюстративні виставки, провести бібліографічні огляди, перегляди літератури, вечори – зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

 

III квартал 2015 року                                      

Відділ культури

райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

 

4.3. З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС організувати проведення заходів та концертних програм з нагоди цієї дати.

 

Грудень 2015 року

Відділ культури  

райдержадміністрації,

управління соціального

захисту населення

райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 1. Інформаційне забезпечення

Організувати висвітлення у регіональних засобах масової інформації тематичної програми до 29-х роковин з Дня Чорнобильської трагедії та проведення заходів з нагоди вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

 

Протягом 2015 року              

Районна газета «Гадяцький вісник»,

КП «Інформаційний центр «Регіон».

 

                      

 

Начальник управління                                                                В.Ю.Тарасенко

                            

 

 

 

ПАСПОРТ

районної Програми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок

                                 Чорнобильської катастрофи на 2015 рік

 

 

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації

від                         №       «Про схвалення проекту районної програми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2015 рік»

 

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Учасники Програми

Управління соціального захисту населення   райдержадміністрації, міськсільвиконкоми,

відділ культури райдержадміністрації,

Гадяцька центральна районна лікарня,

КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги»,

районна газета «Гадяцький вісник»,                                                                       КП «Інформаційний центр «Регіон»

 

Термін реалізації Програми

01.01.2015-31.12.2015

 

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, міський

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми , всього у тому числі:

 

               9,0 тис. грн.

8.1

Кошти районного бюджету

               5,0 тис.грн.

8.2

Кошти інших джерел (власні надходження)

               4,0 тис.грн.

 

 

Додаток до Програми

(розділ 3)

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації районної Програми соціального захисту громадян, постраждалих

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2015 рік

п/п

Перелік заходів

Програми

Термін

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(грн.)

Очікуваний результат

 

Фінансування проведення мітингу-реквієму до

29 річниці Чорнобильської катастрофи 26.04.2015

Квітень 2015 року

Міська рада, районне добровільне товариство «Союз Чорнобиль»

Інші джерела, не заборонені законодавством

 

2000,0

Проведення мітингу-реквієму до 29 річниці Чорнобильської катастрофи

 

Фінансування надання матеріальної допомоги громадянам, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Протягом року

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

5000,0

Надання матеріальної допомоги на   лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Фінансування заходів,пов’язаних із вшануванням учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

 

14.12.2015

Районне добровільне товариство «Союз Чорнобиль»

Інші джерела, не заборонені   законодавством

 

2000,0

Проведення заходів з вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на   Чорнобильській АЕС

 

ВСЬОГО

 

 

 

9000,00

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                       Н.Г. Мигаль