ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Сорок перша  сесія сьомого скликання)

 

 

30  листопада  2018  року

 

Про внесення змін до Програми покращення умов обслуговування населення

Гадяцького району Комунальним некомерційним підприємством «Гадяцька центральна районна лікарня»

Гадяцької районної ради на 2018-2020 роки

 

 

Відповідно до п. 16 ст.43 Закону України «Про  місцеве  самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради, з метою удосконалення організації та забезпечення населення району доступною, своєчасною, якісною і ефективною вторинною медичною допомогою,враховуючи  подання районної державної адміністрації та висновок постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Програми покращення умов обслуговування населення Гадяцького району) Комунальним некомерційним підприємством «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради на 2018-2020 роки(далі - Програма , виклавши Паспорт та Заходи Програми в новій редакції що додаються.
 2. Гадяцькій районній держадміністрації  передбачити кошти в

районному бюджеті на виконання заходів Програми.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з охорони здоров'я та соціального захисту населення

(Власенко О.М.).

 

 

Голова

районної ради                                                                      В. НІКІТЕНКО

 

 

 

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  районної   ради

(Сорок перша сесія сьомого скликання)

30 листопада 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма покращення умов обслуговування населення Гадяцького району

Комунальним некомерційним підприємством «Гадяцька центральна районна лікарня»

Гадяцької районної ради на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

м. Гадяч

2018


 

 1. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма,

та обґрунтування необхідності їх розв'язання

 

Одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Сьогодні існують незаперечні докази, що здоров'я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток Гадяцької центральної районної лікарні (другий рівень надання медичної допомоги) дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

Медична допомога другого рівня є на сьогодні частиною консультативної та стаціонарної допомоги, тому управління вторинною медичною допомогою із застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Впродовж багатьох років на утримання закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу, витрачалося лише 10 відсотків коштів, виділених з державного бюджету для охорони здоров’я, що, зважаючи на низький рівень матеріально-технічного забезпечення зазначених закладів, є вкрай недостатньо.

Не застосовуються принципи комплексності та наступності у наданні медичної допомоги. Не приділяється достатня увага профілактиці захворювань та диспансеризації населення. Це призводить до несвоєчасного виявлення хвороб та їх ускладнень, а отже, до збільшення потреби населення у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі.

Роль медичного працівника щодо профілактики захворюваності, забезпеченні населення якісною медичною допомогою важко переоцінити. Неадекватна система оплати праці, недостатня соціальна захищеність не створюють  у медичних працівників стимулів до підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності використання наявних матеріально-технічних ресурсів.

Прийняття Програми сприятиме поліпшенню стану здоров'я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги на другому рівні, орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення медико – санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

 

 

 

 

 

 1. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної  медичної допомоги на другому рівні.

 1. Основні завдання Програми

 

         Основними завданнями Програми є:

 1. Створення умов ефективного функціонування в районі лікарні інтенсивного лікування І рівня.
 2. Забезпечення доступності та якості медичного обслуговування населення.
 3. Перегляд табелів оснащення лікувальних закладів з поступовим забезпеченням їх ліками, медичним обладнанням та виробами медичного призначення.
 4. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг та інших поточних видатків закладу.
 5. Виплата працівникам закладу надбавок та премій за якість виконаної роботи.
 6. Забезпечення інформаційної підтримки розвитку по наданню вторинної медичної допомоги населенню.

 

 1. Шляхи та способи розв’язання проблем

 

         Основними напрямками реалізації Програми є:

 • аналіз проблемних питань у забезпеченні вторинної ланки лікарями;
 • координація діяльності й сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування, виконавчої влади і закладів охорони здоров’я для виконання заходів Програми;
 • підвищення статусу медичного працівника  шляхом заохочень до роботи на місцях, підвищення якісних показників роботи закладу;
 • участь місцевих бюджетів у фінансуванні потреб закладу.
 • підвищення доступності та якості медичного обслуговування закладом вторинної медичної допомоги.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

 Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів галузі охорони здоров'я районного, сільських бюджетів, бюджетів ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, виходячи з можливостей дохідної частини.

.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності

 

Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії дасть змогу:

 • підвищити ефективність роботи закладу охорони здоров’я
 • сформувати систему надання населенню висококваліфікованої медичної допомоги на вторинному рівні;
 • підвищити рівень оснащення сучасним медичним обладнанням та виробами медичного призначення, створення умов для ефективного функціонування лікувального закладу.
 • підвищити ефективність роботи медичних працівників;
 • покращити доступність та якість надання медичних послуг населенню.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію районної ради з охорони здоров'я та соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т

Програми покращення умов обслуговування населення Гадяцького району Комунальним некомерційним підприємством

«Гадяцька центральна районна лікарня»

Гадяцької районної ради на 2018-2020 роки

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради

2

Підстава для прийняття Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

3

Розробники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Гадяцька районна державна адміністрація, Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради, Гадяцька районна рада, виконавчі комітети сільських рад, Гадяцька міська рада

6

Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради

7

Термін реалізації

2018-2020 роки

8

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

2018-2020 роки

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-  Гадяцький районний бюджет;

-  Бюджети сільських рад

-  Бюджет м. Гадяч

 

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

86179,3 тис. грн.

11

Коштів районного бюджету, бюджетів сільських рад

58082,6 тис. грн.

12

Коштів інших джерел

28096,7 тис. грн.

 

З А Х О Д И
Програми покращення умов обслуговування населення Гадяцького району Комунальним некомерційним підприємством «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради на 2018-2020 роки
                                             
№ з/п Найменування заходів Термін виконання Відповідальні виконавці Сума додаткових асигнувань на 2018 р., тис. грн. Сума додаткових асигнувань на 2019 р., тис. грн. Сума додаткових асигнувань на 2020 р., тис. грн. Всього за програмою Очікуваний результат
Районний бюджет, бюджети сільських рад Бюджет м. Гадяч Бюджет Сергіївської сільської ради Бюджет Петрівсько-Роменської сільської ради Всього за рік Районний бюджет Бюджет м. Гадяч ОТГ Бюджет Сергіївської ОТГ Бюджет Петрівсько-Роменської ОТГ Бюджет Краснолуцької ОТГ Всього за рік Районний бюджет Бюджет м. Гадяч ОТГ Бюджет Сергіївської ОТГ Бюджет Петрівсько-Роменської ОТГ Бюджет Краснолуцької ОТГ Всього за рік
1 Заробітна плата 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 700,0 300,0 0,0 26,8 1026,8 1465,0 300,0 0,0 70,0 0,0 1835,0 1700,0 400,0 0,0 40,0 0,0 2140,0 5001,8 виплата заробітної плати працівникам закладу
2 Нарахування на оплату праці 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 154,0 66,0 0,0 5,9 225,9 306,0 66,0 0,0 32,0 0,0 404,0 374,0 88,0 0,0 9,0 0,0 471,0 1100,9 виплата нарахувань на оплату праці
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 1100,0 800,0 60,0 60,0 2020,0 1100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 1600,0 1400,0 300,0 200,0 200,0 100,0 2200,0 5820,0 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
4 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 610,0 600,0 80,0 105,0 1395,0 900,0 1000,0 100,0 100,0 100,0 2200,0 1000,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 2600,0 6195,0 підвищення рівня оснащення сучасним медичним обладнанням та виробами медичного призначення, створення умов для ефективного функціонування лікувального закладу
5 Продукти харчування 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 740,0 підвищення якості харчування хворих у стаціонарі
6 Оплата послуг (крім комунальних) 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 1700,0 200,0 0,0 0,0 1900,0 2000,0 300,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 2100,0 500,0 0,0 0,0 0,0 2600,0 6800,0 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
7 Видатки на відрядження 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 310,0 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
8 Оплата теплопостачання 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 2167,6 0,0 0,0 0,0 2167,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2167,6 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
9 Оплата водопостачання та водовідведення 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 600,0 300,0 0,0 0,0 900,0 250,0 250,0 100,0 100,0 100,0 800,0 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 900,0 2600,0 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
10 Оплата електроенергії 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 835,0 300,0 0,0 0,0 1135,0 500,0 500,0 100,0 100,0 100,0 1300,0 650,0 650,0 100,0 100,0 100,0 1600,0 4035,0 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
11 Оплата природного газу 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 1893,0 500,0 0,0 0,0 2393,0 1800,0 1800,0 100,0 100,0 100,0 3900,0 1950,0 1950,0 200,0 200,0 200,0 4500,0 10793,0 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
12 Оплата інших енергоносіїв 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
13 Інші виплати населенню 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 850,0 600,0 54,0 102,0 1606,0 923,0 815,0 75,0 140,0 142,0 2095,0 1000,0 910,0 90,0 160,0 150,0 2310,0 6011,0 забезпечення лікарськими засобами та зубним протезуванням пільгових категорій населення
14 Інші поточні видатки 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,0 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 1900,0 400,0 0,0 0,0 2300,0 3900,0 1000,0 200,0 200,0 100,0 5400,0 3900,0 1000,0 200,0 200,0 100,0 5400,0 13100,0 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, покращення матеріально-технічного оснащення
16 Капітальний ремонт інших об'єктів 2018-2020 роки Гадяцька ЦРЛ, Гадяцька районна рада, Гадяцька міська рада, сільські ради 5000,0 1500,0 0,0 0,0 6500,0 6000,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 6000,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 21500,0 підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, покращення побутових та санітарно-гігієнічних  умов
  Всього: 17640,6 5566,0 194,0 299,7 23700,3 19546,0 7731,0 775,0 942,0 742,0 29736,0 20896,0 8598,0 1090,0 1209,0 950,0 32743,0 86179,3 Х
                                             
Керуючий справами                                      
виконавчого апарату районної ради   __________________   Мигаль Н.Г.