ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Сорок перша сесія сьомого скликання)

 

 

30  листопада  2018  року

 

Про внесення змін до районної

комплексної Програми соціального

захисту осіб з обмеженими фізичними

можливостями, учасників АТО,

мобілізованих та окремих пільгових

категорій населення на 2013-2020 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість»,  від  28 грудня 2014 року № 76-VІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою соціального захисту окремих пільгових категорій населення,  

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни в додаток  2 «Напрямки діяльності та заходи Програми», а саме:

в підпункт 3.2.1 та 3.2.3 пункту 3.2;

в підпункт 6.1.1 пункту 6.1;

в підпункт 7.1.1 пункту 7.1;

в підпункт 8.1.1 та 8.1.2 пункту 8.1 районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки та викласти в новій редакції (додається).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Власенко О.М.).

                 

 

    

Голова

районної  ради                                                                            В.НІКІТЕНКО

          

Додаток 1

до рішення районної ради                           

(Сорок перша сесія сьомого скликання)

30 листопада 2018 року

 

 

Ресурсне забезпечення

районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення  на 2013-2020 роки

                                                                                                                                                                                                                        тис.грн.  

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат      на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

284,69

806,66

1000,52

1503,342

1754,63

1597,795

1217,435

814,535

8979,61

Державний бюджет

 

493,74

 

 

 

 

 

 

493,74

Обласний, районний бюджети, бюджет  м. Гадяча, сільські бюджети

284,65

312,9

1000,5

1503,312

1754,6

1597,76

1217,4

814,5

8485,622

спонсорські кошти

0,04

0,02

0,02

0,03

0,03

0,035

0,035

0,035

0,245

 

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

Додаток 2

до рішення районної ради

(Сорок перша сесія сьомого

скликання)

30 листопада 2018 року

 

Напрями діяльності та заходи

районної Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО,  мобілізованих та окремих пільгових категорій населення  на 2013-2020 роки

                                                                                                                                                                                     тис.грн.

 

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритет-

ні завдан-

ня)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний

результат

 

Всього

У тому числі

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

3.2.

 

 

Надання додаткових виплат, пільг, компенсацій та грошової допомоги  малозабезпеченим особам з інвалідністю

3.2.1. Здійснювати виплату одноразової грошової допомоги:

-громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, у разі пожежі, стихійного лиха та іншими обставинами;

-громадянам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування (у тому числі за межами району);

-онкохворим дітям віком до 18-ти років, які потребують оперативного втручання;

-особам, які пересилися з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції у східному регіоні та тимчасово проживають в Гадяцькому районі, для вирішення соціально-побутових питань;

-членам сімей осіб загиблих (померлих) внаслідок транспортних аварій (катастроф), пожеж, вибухів, аварій з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, інших надзвичайних ситуацій, що призвели до масової загибелі людей;

-учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

-іншим категоріям громадян , за рішенням комісії районної державної адміністрації з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з місцевого бюджету

2013-2020

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Районний бюджет

740,0

25,0

25,0

95,0

50,0

150,0

220,0

150,0

25,0

Поліпшення матеріально-

го становища громадян, в тому числі  осіб з інвалід-

ністю

 

 

 

3.2.2Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції ,

 забезпеченні її проведення та членам їх сімей, а також громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період та членам їх сімей.

2015-2020

Управління соціального захисту населення райдержадмініст-

рації

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

540,0

 

 

 

 

 

 

 

350,0

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Здійснювати виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги    

2015-2020

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Район-

ний бюджет

 

685,9

131,2

135,0

106,0

45,0

76,0

63,0

67,7

62,0

 

 

Бюджет    м. Гадяча, сільські бюджети

197,65

 

 

 

49,0

73,8

74,85

 

 

 

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програм

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

 

Всього

у тому числі за роками

 

20

13

20

14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

6. Соціальне супроводження учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

 

6.1.

Організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)  демобілізованих військовослуж-

бовців, поліцейських, у тому числі з підрозділів особливого призначення, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали участь в антитерористич-

ній операції, осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності, членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) та дітей (віком до 7 років) загиблих учасників антитерористич-

ної операції разом з матір’ю (батьком, законним представником) та проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей

загиблих ветеранів війни, з числа учасників

антитерористич-

ної операції загиблих воїнів-інтернаціоналі-

стів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та учасників-добровольців антитерористич-

ної операції

 

6.1.1. Забезпечити організацію відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)  демобілізованих військовослуж-

бовців, поліцейських, у тому числі з підрозділів особливого призначення, які проходили службу в районах проведення антитерористич-

ної операції, осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали участь в антитерористич-

ній операції, осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності, членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) та дітей (віком до 7 років) загиблих учасників антитерористич-

ної операції разом з матір’ю (батьком, законним представником)

2015-

2018

Районний центр   соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

районний військовий комісаріат,

центральна районна лікарня, ЦПМСД

Всього

1261,0

 

 

321,0

425,0

 

360,0

115,0

40,0

 

Організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)  демобілізова-

них військовослужбовців, поліцейських, у тому числі з підрозділів особливого призначення, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали участь в антитерористичній операції, осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності,чле -

нів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) та дітей (віком до 7 років) загиблих учасників антитерористичної операції разом з матір’ю (батьком, законним представни-

ком)

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

410,0

 

 

270,0

140,0

 

 

 

 

 

.

Районний бюджет

551,0

 

 

51,0

140,0

250,0

70,0

40,0

 

 

Бюджет м. Гадяч

300,0

 

 

-

145,0

110,0

45,0

 

 

 

 

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програм

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

 

 

Всього

у тому числі за роками

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

7. Надання пільг з безоплатного перевезення на міських та приміських маршрутах членів  сімей загиблих ( померлих) ветеранів війни, які не є пенсіонерами

 

 

7.1

Надання додаткових коштів на виплату адресної допомоги на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування  та приміських маршрутах членів сімей загиблих                ( померлих) ветеранів війни з числа дітей, вдів та батьків учасників антитерористичної операції, вдів чорнобильців, вдів воїнів-інтернаціоналістів, вдів військовослужбовців, які не є пенсіонерами за віком або отримують пенсію у зв”язку із втратою годувальника, пенсію за вислугою років.

7.1.1. Забезпе-

чити виплату адресної допомоги на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування  та приміських маршрутах членів сімей загиблих             ( померлих) ветеранів війни з числа дітей, вдів та батьків учасників антитерористичної операції, вдів чорнобильців, вдів воїнів-інтернаціоналістів, вдів військовослужбовців, які не є пенсіонерами за віком або отримують пенсію у зв”язку із втратою годувальника, пенсію за вислугою років.

2015-

2020

Райдержадмі

ністрація,

Управління соціального захисту населення райдержадмі

ністрація

 

Районний бюджет

 

205,0

 

 

30,0

30,0

30,0

42,5

42,5

30,0

Надання адресної допомоги на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користуван-

ня  та приміських маршрутах членів сімей загиблих         ( померлих) ветеранів війни з числа дітей, вдів та батьків учасників антитерористичної операції, вдів чорнобильців, вдів воїнів-інтернаціоналістів, вдів військовослужбовців, які не є пенсіонерами за віком або отримують пенсію у зв”язку із втратою годувальни-

ка, пенсію за вислугою років.

 

 

Бюджет м.Гадяча

162,5

 

 

30,0

30,0

42,5

30,0

30,0

 

 

 

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритет-

ні завдан-

ня)

Перелік заходів Програ-

ми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікува-

ний

результат

 

 

Всього

У тому числі

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

8.1

 

 

Надання пільг з послуг зв’язку, інші , передбачені законодавством  пільги, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян

8.1.1Компенса-

ційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2016-2020

Управління соціального захисту населення райдержадмі-

ністрації, перевізники району

Район-

ний

бюджет

350,0

 

 

 

100,0

 

50,0

200,0

 

 

 

 

Бюджет    м. Гадяча

477,8

 

 

 

65,0

88,4

130,0

93,6

100,8

 

 

 

 

8.1.2Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам та батькам померлих осіб

2016-2020

Управління соціального захисту населення райдержадмі-

ністрації

Район-

ний

бюджет

191,107

 

 

 

36,357

 57,75

54,2

42,4

0,4

 

 

 

Бюджет

м. Гадяча

156,15

 

 

 

26,1

60,25

69,0

0,4

0,4

 

 

 

 

8.1.3Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобиль-

ською катастро-

фою

2016-2020

Управління соціального захисту населення райдержадмі-

ністрації

Район-

ний

бюджет

16,4

 

 

 

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

 

 

 

Бюджет м.Гадяча

12,9

 

 

 

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

 

 

 

 

8.1.4 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

2016-2020

Полтавська філія ПАТ «Укртеле-

ком»

ЦОА №5 м. Гадяч

Район-

ний

бюджет

400,3

 

 

 

148,3

63,0

63,0

63,0

63,0

 

 

 

Бюджет   м. Гадяча

626,3

 

 

 

118,3

126,0

130,0

126,0

126,0

 

                                                                                                             

 

 

 

 

Таблиця внесених змін до районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки.

 

Районний бюджет

Заплановано на 2019 рік

Внесено зміни

Загальна сума внесених змін на 2019 рік

1. Матеріальна допомога за рішенням комісії райдержадміністрації

25,0 тис.грн.

125,0 тис.грн

150,0 тис.грн.

2.Компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги

58,0 тис.грн.

9,7 тис.грн.

67, 7тис.грн.

3.Організація відпочинку учасників АТО

-

40,0 тис.грн.

40,0 тис.грн.

4.Виплата адресної допомоги на проїзд пільговій категорії населення (членів сімей загиблих учасників АТО,вдів чорнобильців та воїнів інтернаціоналістів) , які не є пенсіонерами

30,0 тис.грн.

12,5 тис.грн.

42,5 тис.грн.

5.Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

-

200,0 тис.грн.

200,0 тис.грн.

6.Санаторно – курортні путівки для ветеранів війни

-

42,4 тис.грн.

42,4 тис.грн.

 

Всього:

 

 

 

 

113,0 тис.грн.

 

429,6 тис.грн.

 

542,6 тис.грн.