ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Перша сесія сьомого

скликання)

                                                                 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про президію Гадяцької районної ради сьомого скликання

 

  1. Президія Гадяцької районної ради сьомого скликання (далі – президія) є дорадчим  органом, який попередньо готує  узгоджені пропозиції.

 

  1. Президія районної ради утворюється районною радою. До складу президій входять: голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

 

  1. Засідання президії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності і є правомочними, якщо в ньому бере  участь не менш як половина її складу. Відкриває і веде засідання президії голова районної ради, а в разі відсутності голови – заступник голови районної ради або тимчасовий головуючий обраний відкритим голосуванням.

 

  1. Основними завданнями, що покладаються на президію районної ради є:

координація роботи по підготовці сесій районної ради, проектів рішень, інших документів і матеріалів по питаннях, що вносяться на розгляд ради;

визначення порядку контролю за виконанням рішень районної ради, пропозицій і зауважень депутатів, розгляду звернень громадян;

координація роботи постійних комісій, встановлення порядку попереднього розгляду в комісіях питань, віднесених чинним законодавством до відання районної ради та порядку внесення змін і доповнень до проектів рішень ради;

підготовка пропозицій по кандидатурах на посаду голови районної ради, заступника голови районної ради, голів постійних комісій, інших посадових осіб, яких обирає, призначає або погоджує рада;

підготовка пропозицій щодо утворення нових і ліквідації та реорганізації раніше утворених постійних комісій районної ради, внесення змін до складу комісій, утворення тимчасових комісій районної ради;

аналіз стану справ у питаннях, віднесених до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

забезпечення взаємодії районної ради з державними органами та місцевими радами при проведенні заходів загальнодержавного значення та у інших випадках, коли є така потреба;

розгляд пропозицій осередків політичних партій, громадських організацій і об’єднань, що стосуються спільної роботи;

надання методично-консультативної допомоги органам місцевого самоврядування району, органам територіальної самоорганізації громадян у здійсненні ними своїх повноважень;

вивчення, узагальнення і розповсюдження нових форм і методів роботи рад;

інші питання поточної роботи ради.

 

  1. В межах компетенції, визначеної цим Положенням, президія районної ради готує висновки, пропозиції і приймає рішення. Рішення президії не повинні суперечити Конституції України, іншим законодавчим актам України, рішенням районної ради. Висновки, пропозиції, рішення президії голова районної ради може враховувати в своїх розпорядженнях.

 

  1. Організаційне забезпечення діяльності президії здійснюється виконавчим апаратом районної ради.