14.Малопобиванська сільська рада

  Контакти: 37311, с. Мала Побиванка, вул.Роменська,27, тел.8(05354)54-2-60

Сільський голова   Ярмак Галина Миколаївна  тел.54-2-60

Секретар сільської ради  Копайгора Оксана Петрівна

К-сть населених пунктів – 3

Площа – 2407,3 га (в т.ч. орні землі – 1740,9 га, ліси – 51,8 га)

К-сть населення – 501, к-сть дворів – 180 в т.ч.:

с.Мала Побиванка – 215; 68

с.Глибока Долина – 77;33

с.Пирятинщина – 209; 79

 

 

МАЛОПОБИВАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ГАДЯЦЬКОГО   РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 Сорокова     сесія  шостого   скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 13.07.2015

 

Про акцизний податок

       Керуючись статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), сесія   сільської  ради  вирішила,сесія  сільської ради  вирішила:

1. Встановити з 01.01.2016 року акцизний податок на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розмірі 5 % від вартості (з податком на додану вартість).

2. Затвердити Положення про акцизний податок для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (додається).

3.Вважати  таким,що  втратило  чинність  з 01.01.2016 року   рішення  тридцять  шостої  сесії  шостого с кликання  від  23.01.2015  року «Про акцизний податок».

4.Секретарю сільської ради  (Копайгорі  О.П.) оприлюднити це рішення на інформаційному стенді сільської ради.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну  комісію  з  питань  планування  бюджету,фінансів  і цін.

 

Сільський голова                                                        Г.Г.Грицан

 

 Додаток  

До рішення тридцять сорокової    сесії  

шостого  скликання

13.07.2015

  

ПОЛОЖЕННЯ

про акцизний податок для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України

 

Розділ І. Загальні положення

 

Положення про акцизний податок для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (далі – Положення) розроблено на підставі розділу VI Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і доповненнями).

  1. 2. Це Положення є обов’язковим до виконання суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

 

Розділ ІІ. Механізм справляння податку

 

2.1. Платники податку

2.1.1. Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і доповненнями) (далі – Кодексу) платником податку є особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

2.1.2. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

2.2. Об’єкт оподаткування і база оподаткування податком.

2.2.1. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (виручка від реалізації підакцизних товарів (з податком на додану вартість)).

2.2.3. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу.

 

2.3. Ставки податку.

 

2.3.1. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

 

Розділ ІІІ. Порядок обчислення та строки сплати податку

 

3.1. Податковий період.

3.1.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

3.2. Дата виникнення податкового зобов’язання.

3.2.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

3.3. Порядок і строки сплати податку.

3.3.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Кодексу для подання податкової декларації за місячний податковий період.

3.3.2 Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

3.3.3 Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому ст.46 Кодексу».

 

Розділ ІV. Відповідальність та контроль

 4.1. Відповідальність.

4.1.1. Платники збору, зазначені у п.2.1 цього Положення, несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни податкової декларації з акцизного податку, до органу державної податкової служби, за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів.

 4.2. Контроль.

 4.2.1 Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подання податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету, здійснює Гадяцька ОДПІ.

 

Секретар сільської ради                                             О.П.Копайгора

 

МАЛОПОБИВАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ГАДЯЦЬКОГО   РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 Сорокова    сесія  шостого   скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

13.07.2015

 

Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2016 рік

         Керуючись пунктом  24 частини  1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» №4014-УІ від 4 листопада 2011 року,сесія  сільської  ради  вирішила:

1.Затвердити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність по видах господарської діяльності на 2016 рік відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» №4014-VІ від 4 листопада 2011 року, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2016 року;

2) для другої групи платників єдиного податку в розмірі 20 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2016 року

2. Рішення  тринадцять  шостої   сесії  Малопобиванської сільської ради   шостого скликання   від 23.01.2015 року «Про  затвердження  фіксованих ставок  єдиного  податку  по  видах    підприємницької  діяльності,що  здійснюються  на умовах  спрощеної  системи  оподаткування  на  2015  рік» визнати таким, що з 01.01.2016 року втратило чинність.

3. Дане  рішення ввести в дію з 01.01.2016 року.

4.Секретарю сільської ради  (Копайгорі  О.П.) оприлюднити це рішення на інформаційному стенді сільської ради.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну  комісію  з  питань  планування  бюджету,фінансів  і цін.

 

Сільський голова                                                             Г.Г.Грицан

 

МАЛОПОБИВАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ГАДЯЦЬКОГО   РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Сорокова    сесія  шостого   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 13.07.2015

 

Про встановлення ставки транспортного податку

 

       Керуючись статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 143 Конституції України, керуючись пунктом 10.2 статті 10, статтею 267 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків і зборів, сесія  сільської  ради  вирішила:

1.Встановити з 01.01.2016 року ставку транспортного податку, з розрахунку на календарний рік, у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

2.Затвердити Положення про транспортний податок (додається).

3.Рішення  тринадцять  шостої   сесії  Малопобиванської сільської ради   шостого скликання   від 23.01.2015 року «Про  встановлення  ставки  транспортного  податку» визнати таким, що з 01.01.2016 року втратило чинність.

4.Секретарю сільської ради (Копайгорі  О.П.) оприлюднити дане рішення на інформаційному стенді сільської ради.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  з  питань  планування  бюджету,фінансів  і цін.

 

Сільський голова                                                        Г.Г.Грицан

 

Додаток  

До  рішення сорокової    сесії  

шостого  скликання

13. 07. .2015

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про транспортний податок

 

 Розділ І. Загальні положення

 

  1. 1. Положення про транспортний податок (далі - Положення) розроблено на підставі статті 267 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, які є платниками транспортного податку відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

 

Розділ ІІ. Механізм справляння податку

 

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єкт оподаткування.

2.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

2.3. База оподаткування.

2.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

 

Розділ ІІІ. Порядок обчислення та строки сплати податку

 

3.5. Податковий період.

3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

3.6. Порядок обчислення та сплати податку.

3.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

   Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

   Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3.6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

3.6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

3.6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

3.6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

3. 7. Порядок сплати податку.

 

3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

3.7.8. Строки сплати податку.

3.8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

 

Розділ IV. Відповідальність та контроль

 

  1. 1. Платники податку, зазначені в п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни звітності з транспортного податку, за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету, відповідно до Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів.
  2. 2. Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати транспортного податку до бюджету здійснює Гадяцька ОДПІ у Полтавській області.

 

 Секретар сільської ради                                                      О.П.Копайгора

 

 МАЛОПОБИВАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ГАДЯЦЬКОГО   РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 Сорокова    сесія  шостого   скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 13.07.2015    

 

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як

складової податку на майно на території   Малопобиванської сільської ради

 

      Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 10, 12, 266 Податкового кодексу України із змінами відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-\/ІІІ та з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування,сесія   сільської  ради  вирішила:

1.Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території   Малопобиванської сільської ради з 01 січня 2016 року.

2.Затвердити Положення про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно, складової податку на майно відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території  Малопобиванської сільської ради (Додаток 1).

3.Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

4. Рішення  тринадцять  шостої   сесії  Малопобиванської сільської ради   шостого скликання   від 23.01.2015 року «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території   Малопобиванської сільської ради» визнати таким, що з 01.01.2016 року втратило чинність.

5.Секретарю сільської ради (  Копайгорі  О.П.) оприлюднити це рішення на інформаційному стенді сільської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  з  питань  планування  бюджету,фінансів  і цін.

  

Сільський голова                                                        Г.Г.Грицан

 

Додаток  

До  рішення сорокової  сесії  

шостого  скликання

13. 07 .2015

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, на території  Малопобиванської сільської ради

 

1. Загальні положення.

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та об´єкти нежитлової нерухомості.

Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

- а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира -ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

е) дачний будинок -житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку";

Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2. Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на  70 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх  кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

5.2 База оподаткування об´єкта / об´єктів нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних осіб платників податку, зменшується для господарських (присадибних) будівель - допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, а також для гаражів, сараїв, погребів поза межами присадибних ділянок – на 250 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

6.Ставка податку.

6.1 Ставка податку для об´єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,01 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

6.2 Ставка податку для об´єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,01 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

7. Податковий період.

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5 цього Положення;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5 цього Положення;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 5 цього Положення;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б) і в) цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

8.2. Обчислення суми податку з об´єкта/ об´єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси(місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об´єкта нежитлової нерухомості, в тому числі його частки у вигляді господарських (присадибних) будівель – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належить сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, податок обчислюється , виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.2 цього Положення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власника платника податку більше одного об´єкта нежитлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток у вигляді господарських (присадибних) будівель – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належить сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, податок обчислюється , виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.2 цього Положення та відповідної ставки податку;

8.3. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.4. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

8.5 Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов´язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об´єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу.

8.6 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об´єкта/ об´єктів оподаткування декларацією за формою , встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об´єкта житлової та /або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об´єкт, а податок сплачується починаючи з місяця , в якому виникло право власності на такий об´єкт.

9.Строки сплати податку.

9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

- фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

- юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів.

10.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

10.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації до Гадяцької ОДПІ, недостовірність наданої інформації платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

10.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється Гадяцької ОДПІ .

 

Секретар сільської ради                                                       О.П.Копайгора

 

МАЛОПОБИВАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ГАДЯЦЬКОГО   РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 Сорокова   сесія  шостого   скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

13.07.2015

 Про  встановлення  місцевих  податків  та  зборів  сільського  бюджету  в  2016  році

           Керуючись  статтею 143 Конституції  України,пунктом  24  статті 26, ст.ст.59,69   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Законом  України  «Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  законів  України (щодо  податкової  реформи)» № 71-VIII від 28.12.2014  року  та  з  метою  зміцнення матеріальної  і  фінансової  бази  місцевого  самоврядування,а  також  сприяння  соціально-економічного  розвитку  сільської  ради,сесія  сільської  ради  вирішила:

1.Встановити  на  території  Малопобиванської   сільської  ради  місцеві  податки  і  збори:

- податок  на  майно,в  складі  якого:

  • податок на нерухоме  майно,транспортний  податок, плата  за  землю;
  • єдиний податок.

2.Рішення  набирає  чинності  з 01.01.2016  року.

3.Секретарю сільської ради  (Копайгорі  О.П.) оприлюднити це рішення на інформаційному стенді сільської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну  комісію  з  питань  планування  бюджету,фінансів  і цін.

 

Сільський  голова                                                      Г.Г.Грицан

 

 

 МАЛОПОБИВАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ГАДЯЦЬКОГО   РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 Сорокова      сесія  шостого   скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 13.07.2015

 Про  встановлення  ставок  земельного  податку  на  2016  рік  за  земельні  ділянки  різних  категорій,які  знаходяться на  території  земель  Малопобиванської   сільської  ради

         Керуючись  ст..13  Конституції  України,ст..12  Земельного  кодексу  України,ст..26 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , Законом  України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких  законодавчих актів України щодо  податкової  реформи»» №4014-УІ від 28.12.2014 року  № 76-УПІ,з  метою  ефективного  використання  земель  територіальної  громади  Малопобиванської  сільської  ради,сесія  сільської  ради  вирішила:

1.Встановити  ставки  земельного  податку  на  2016  рік  за  земельні  ділянки  різних  категорій,які  знаходяться  на  території  Малопобиванської  сільської  ради  згідно  з  додатком  1.

2.Рішення  набирає  чинності  з  1  січня  2016  року.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  планування  бюджету,фінансів  і цін.

 Сільський  голова                                                        Г.Г.Грицан

 

 Додаток 1

До  рішення  сесії

Ставки  земельного  податку  за  земельні  ділянки  різних  категорій,які  розташовані  на  території  Малопобиванської  сільської  ради  на  2016  рік

 

Код КВЦПЗ

Цільове призначення земельної ділянки

Ставки % від нормативної грошової оцінки

розділ

підрозділ

 

 

01

Землі с/г призначення

 

01.01.

Для ведення товарного с/г виробництва

0,5

 

 

01.13.

Для іншого с/г призначення

0,1

 

02

Землі  житлової забудови

 

02.01.

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівельі споруд

0,03

 

 

02.02

Для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку

-

 

 

02.05.

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

 

03

Землі громадської забудови

 

03.01.

Для будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

-

 

 

03.02.

Для будівництва і обслуговування будівель  закладів освіти

-

 

 

03.03.

Для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров»я  та соціальної допомоги

-

 

03.04.

Для будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0,1

 

 

03.07.

Для будівництва і обслуговування будівель торгівлі

-

 

 

03.08.

Для будівництва і обслуговування  об»єктів  туристичної  інфраструктури  та  закладів  громадського  харчування

-

 

 

03.13.

Для будівництва і обслуговування будівель  закладів  побутового обслуговування (надання  індивідуальних  послуг)

-

 

 

03.14.

Для будівництва і обслуговування будівель громадської  забудови

-

 

04

Землі природно-заповідного фонду  та  іншого  природоохорноггого  призначення

-

 

07

Землі  рекреаційного  призначення

 

07.02.

Для будівництва  і обслуговування об»єктів  фізичної  культури   і  спорту

-

 

09

Землі  іншого  лісогосподарського  призначення

3

 

10

Землі  водного  фонду

 

10.01.

Для експлуатації  та  догляду  за  водними  об»єктами

1

 

 

10.02.

Для облаштування  та  догляду  за прибережними  захисними  смугами

1

 

 

10.06.

Для рибогосподарських потреб

 

2

 

10.07.

Для культурно-оздоровчих потреб,рекреаційних, спортивних  і  туристичних  цілей

-

11

Землі промисловості,транспорту,зв»язку, енергетики, оборони та  інші  призначення

 

11.01.

Для  розміщення  та  експлуатації  основних, підсобних і допоміжних  будівель  і с поруд  підприємствами, що  пов»язані  з  користуванням  надрами  та  переробкою, транспортуванням  нафто-газової  продукції

 

12

 

11.01.

Для  розміщення  та  експлуатації  основних, підсобних  і  допоміжних будівель  і споруд  підприємств  переробної, машинобудівної  та  іншої  промисловості (крім  оброблення  металевих  відходів  і  брухту)

 

12

 

11.02.

Оброблення  металевих  відходів  і брухту

-

 

 

11.03.

Для  розміщення  та  експлуатації  основних, підсобних  і  допоміжних  будівель  та споруд  будівельних  організацій  та підприємств

-

 

12

Землі  транспорту

 

12.01.

Для  розміщення  і  експлуатації  будівель  і  споруд  залізничного  транспорту

-

 

 

12.04.

Для  розміщення  і  експлуатації  будівель і споруд  автомобільного транспорту  та  дорожнього  господарства

-

 

 

12.06.

Для  розміщення  і  експлуатації  об»єктів трубопровідного транспорту

12

 

 

12.08.

Для  розміщення  і  експлуатації  будівель і споруд додаткових  транспортних  послуг  та  допоміжних  операцій

3

 

 

12.09.

Для  розміщення  і  експлуатації  будівель і споруд іншого наземного  трансопрту

3

 

13

Землі  зв»язку

 

13.01.

Для  розміщення  і  експлуатації  об»єктів і споруд телекомунікацій,інших технічних засобів зв»язку

3

 

13.02.

Для  розміщення  і  експлуатації  будівель  і споруд  об»єктів  поштового  зв»язку

-

 

14

Землі  енергетики

 

14.01.

Для  розміщення,будівництва, експлуатації    та  обслуговування  будівель  та  споруд  об»єктів передачі  електричної  енергії,енергогенеруючих  підприємств,установ  і  організацій

 

10