Вельбівська сільська рада

 Контакти: 37350, с. Вельбівка, вул. Миру, 13, тел.:  8(05354)57-1-42 

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сільський голова   Койло Анатолій Миколайович тел. 57-1-42

Секретар сільської ради  Свістельник Людмила Миколаївна

К-сть населених пунктів – 4.

Площа – 1508,5 га(в т.ч. орні землі – 513,98 га, ліси – 102,3га)

К-сть населення - 1852, к-сть дворів – 751 в т.ч.:

с.Вельбівка – 1292; 521

с.Запсільське – 60;23

с. Тепле – 426; 167

с.Тютюрівщина – 74;40

 


 

Вельбівська  сільська  рада Гадяцького району  проводить громадські слухання щодо визначення обсягу СЕО с.Тепле Вельбівської сільської ради Гадяцького району

 

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану з розробкою плану зонування с. Тепле Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.

 

Загальні положення

 1. Замовник СЕО

Вельбівська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13).

 1. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Документація державного планування — Генеральний план з розробкою плану зонування села Тепле є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування населеного пункту є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної безпеки.

При розробленні генерального плану з планом зонування враховуються: Схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

 1. Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Генеральним планом з розробкою плану зонування села Тепле  Гадяцького району Полтавської області на території села не передбачено розміщення і подальше функціонування об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем

Основні екологічні проблеми, які наявні на території села Тепле:

 1. Атмосферне повітря:
  • забруднення атмосферного повітря автотранспортом;
  • вплив на стан повітря сільськогосподарських підприємств.
 2. Водні ресурси:
  • відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
  • відсутність очисних споруд поверхневих вод та господарської каналізації.
 3. Земельні ресурси:
  • забруднення ґрунтів хімічними та біологічними компонентами засобів захисту рослин;
  • наявність кладовищ традиційного поховання в межах населеного пункту.
 4. Здоров’я населення:
  • розташування значної частини житлової забудови в межах СЗЗ кладовищ;
  • вплив забрудненого повітря на здоров’я населення.
 5. Поводження з відходами:
  • відсутність роздільного збору ТПВ.

Відносно визначених екологічних проблем на території населеного пункту в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря в районах розміщення сільськогосподарських підприємств;
 • підвищення санітарного стану ґрунтів, шляхом закриття діючих кладовищ на території населеного пункту, реконструкція і облаштування централізованої системи водовідведення;
 • зменшення витрат та підвищення якості питної води;
 • відновлення та створення нових площ зелених насаджень.

б) для територій з природоохоронним статусом:

- території ПЗФ в межах населеного пункту відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- населений пункт для якого розробляється генеральний план з планом зонування знаходиться на території Полтавської області, яка не межує з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування села Тепле і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповідь про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути.

 

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та сільськогосподарських підприємств на стан повітря.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

 Зонування територій підприємств з метою віднесення шкідливих процесів на найдальшу відстань від житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів.

Реконструкція вулиць з ремонтом дорожнього покриття.

 

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність в населеному пункті централізованої каналізації.

Скидання неочищених поверхневих вод.

Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік шляхом встановлення прибережних захисних смуг з відповідним режимом господарської діяльності в їх межах.

Облаштування системи дощової та господарської каналізації.

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Земельні ресурси  

Біологічне забруднення ґрунтів внаслідок застосування хімічних та біологічних засобів захисту рослин та діяльності кладовищ

Удосконалення системи ведення сільськогосподарських робіт.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

 

Здоров'я населення

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту та підприємств, діяльність кладовищ поблизу житлової забудови.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Резервування території для можливості відселення жителів села   чиї садиби знаходяться в межах проектних СЗЗ кладовищ.

Удосконалення системи громадського обслуговування (в тому числі у сфері охорони здоров'я).

Облаштування нових рекреаційних зон.

 

Поводження з відходами

 

Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення відходів

Модернізація системи збору побутових відходів.

 

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Орган до якого подаються зауваження:

Вельбівська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13).

Відповідальна особа:  Сільський голова Вельбівської сільської ради Койло Анатолій Миколайович  (Контактні дані Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 57-1-42)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто

до 03 березня 2019 року.

 


 ВЕЛЬБІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ГАДЯЦЬКОГО  РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ( Сорок  перша  сесія  шостого  скликання)

 Р І Ш Е Н Н Я

 14.07.2015 року

Про встановлення ставок земельного податку

на 2016 рік на земельні ділянки різних категорій,

які знаходяться на території земель Вельбівської

сільської ради .

      Керуючись  ст.13 Конституції України , ст. 12 Земельного Кодексу України, ст.26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року №76- УПІ, з метою ефективного використання земель територіальної громади Вельбівської сільської ради і залучення додаткових коштів в сільський бюджет ,   сільська  рада

ВИРІШИЛА :

 1. Встановити ставки земельного податку на 2016 рік на земельні ділянки різних категорій , які знаходяться на території Вельбівської сільської ради, згідно з додатком 1.
 2. Гадяцькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області здійснювати контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати земельного податку юридичними та фізичними особами , як складової податку на майно.
 3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року. Копію цього рішення направити в ОДПІ.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

                       Сільський  голова                                     А.М.Койло

 

Додаток №1

До рішення  сорок першої сесії  6 скликання

Від  14 липня 2015року, про встановлення

ставок земельного податку на 2016 рік

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ  РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ , ЯКІ РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬ ВЕЛЬБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2016 РІК

Код

КВЦПЗ

Цільове призначення земельної ділянки

Ставка

(%від ном. гр. оцінки)

розділ

підрозділ

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

Фермер.

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

0,1

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського  призначення

0,1

02

Землі житлової забудови

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд

0,1

 

02.02

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

03

Землі громадської забудови

 

 

03.07

Для будівництва і обслуговування  будівель торгівлі

1

 

03.13

Для будівництва і обслуговування  будівель закладів побутового обслуговування (надання індивідуальних послуг)

2

 

03.14

Для будівництва і обслуговування  будівель громадської забудови

2

09

Землі іншого лісогосподарського призначення

3

10

Землі водного фонду

 

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1

 

10.06

Для рибогосподарських  потреб

2

12

Землі транспорту

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту  та дорожнього господарства

3

13

Землі зв’язку

 

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд  телекомунікацій інших технічних засобів зв’язку

3

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

2

14

Землі енергетики

 

 

14.01

Для розміщення будівництва , експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії , енергогенеруючих підприємств  установ і організацій

10

Сільський голова                                         А.М.Койло

 

 

 

 

Відповідно до чинного законодавства України оприлюднюються відомості, зазначені

в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Вельбівського сільського голови Койла Анатолія Миколайовича та членів його сім’ї

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Вельбівського сільського голови Койла А.М.  

 

3. Посада: Вельбівський сільський голова
4. Члени сім’ї декларанта: дружина – Койло Н.Г., мати – Койло М.С.

5. Загальна сума сукупного доходу, грн., 69632 у т.ч.: 
6. Заробітна плата 60682 грн.; 

10. матеріальна допомога- 8950 грн
Нерухоме майно
23.Земельні ділянки 12 492 кв.м. 

24. Житлові будинки 135,0 кв.м.
Транспортні засоби

35. Автомобілі легкові – Москвич М2140 1500см. куб.

39. Причіп автомобільний - ММЗ-81021

57 .Погашення основної суми позики-4 600 грн

58. Погашення суми процентів за позикою- 14 400 грн.
Відомості про доходи членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, грн., 59859 у т.ч.: 
6. Заробітна плата –43 896 грн.; 

15. пенсійні виплати 13 524 грн.;

19. дохід від передачі в оренду 2439 грн

Нерухоме майно

29.Земельні ділянки 18 200кв.м 

63 Погашення основної суми позики 6 960 грн

64. Погашення суми процентів за позикою 2 660 грн.
Примітка: у ненадрукованих позиціях форми декларації відомості відсутні.

 

 

Відповідно до чинного законодавства України

оприлюднюються відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і

зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік секретаря Вельбівської

сільської ради Свістельник Людмили Миколаївни та членів її сім’ї

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового

характеру за 2014 рік секретаря Вельбівської сільської ради Свістельник Л.М. 

 

3. Посада: секретар Вельбівської сільської ради
4. Члени сім’ї декларанта: батько – Свістельник М.М., мати - Свістельник М.С.  
5. Загальна сума сукупного доходу, грн., 48237 у т.ч.: 
6. Заробітна плата 41808 грн.; 
Нерухоме майно
23.Земельні ділянки 20000- кв.м. 
Транспортні засоби ЗАЗ ТФ 699 Р 1386 куб.см

Відомості про доходи членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, грн., 56615 у т.ч.: 

19. дохід від передачі в оренду 12195 грн.
Нерухоме майно - житловий будинок -110 кв.м

29.Земельні ділянки 15000кв.м., паї -91000 кв.м. 
Транспортні засоби
40. Автомобілі легкові – М-412 ,1500 куб.см,39,9 вКТ. Автомобілі вантажні –ЗИЛ ММЗ-

45021,96,2вКт

Примітка: у ненадрукованих позиціях форми декларації відомості відсутні.