Печать

Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів та стимулювання інвестиційної діяльності

 

Відповідно до ст. 12-1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» державна підтримка   для реалізації інвестиційних проектів надається, шляхом:

фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів;

надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання та кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або   місцевих   бюджетів   відсотків   за   кредитами   суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

застосування інших форм, передбачених цим Законом.

Державна підтримка надається виключно після державної реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної ефективності, яка проводиться Мінекномрозвитку.

Відбір   проектних   (інвестиційних)   пропозицій   та інвестиційних   проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій.

Ст. 12-2 Закону визначено пакет документів, який необхідно направити суб’єктам господарювання для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції до Мінекономрозвитку.

Форма заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції затверджена наказом Мінекономрозвитку від 03.09.2012 № 965, форма реєстраційної картки інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту затверджена наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2012 № 1277.

Проектні (інвестиційні) пропозиції та інвестиційні проекти мають бути розроблені у відповідності до Порядку розроблення та Форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка (наказ від 19.06.2012 № 724), а також методичних рекомендацій із розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка (наказ від 13.11.2012 № 1279).

Категория: Інвестиції