Роботодавці повинні надавати працівникам  необхідну інформацію  щодо коштів, які працівники отримують у вигляді заробітної плати.

У  статті 110 КЗпП зазначено, що при кожнiй виплатi заробiтної плати власник або уповноважений ним орган повинен повiдомити працiвника про  загальну суму нарахованих коштів з розшифровкою за видами виплат;  розмiри i пiдстави відрахувань та утримань зі заробiтної плати, а також суму заробiтної плати, що належить до виплати.

Водночас у  ст. 116 КЗпП зазначено, що про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Звертаю увагу роботодавців, що звернення працівників з питань заробітної плати є підставою для проведення інспекційних відвідувань ГУ Держпраці, у визначеному законодавством порядку.

Обов’язком керівника, а не  його правом, є інформування працівників про  розмір нарахованої їм заробітної плати. Також важливо те, що надається «зарплатний» розрахунковий лист при кожній виплаті зарплати без додаткових заяв від працівника.

 

Головний державний інспектор                                                                                  Л.Д.Тіхонова