Шановні депутати, запрошені!

          Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної  ради про свою діяльність. 

           Сьогодні, разом з вами, хотів би проаналізувати, що вдалося зробити у звітному періоді позитивного і над вирішенням яких проблем необхідно працювати надалі.

            Коротко характеризуючи роботу районної ради, хочу зазначити, що вищий представницький орган  району  працював стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток району за пріоритетними напрямками, вирішуючи  поточні питання життя громадян  та сільських громад. Разом із вами ми прагнули організувати її так, щоб якомога повніше та ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і головне – компетентно приймати відповідні рішення.

             На мій погляд рада стала більш мобільною, відповідальною, натхненною у своїй діяльності.

           Діяльність районної  ради у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Ми  тісно співпрацювали з районною державною адміністрацією, сільськими радами, підприємствами,установами, громадськими організаціями і завжди прагнули до  порозуміння, щоб разом вирішувати актуальні питання. 

         Пріоритетними напрямами нашої роботи у 2017 році були:

          прийняття низки районних програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного розвитку Гадяччини та їх вчасне фінансування;

         залучення інвестицій, інвестиційних проектів;

         впровадження нових форм співпраці із територіальними громадами, використовуючи   можливість спів фінансування із районного бюджету 50 на 50;

           удосконалення системи місцевого самоврядування, побудованої на новій моделі співпраці територіальних громад, виробників, підприємств та установ;

забезпечення належного контролю за ефективним управлінням

 майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району та інше.

        

Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи

упродовж звітного періоду було проведено: 12 сесій районної ради, з них 8 позачергових, що дещо ускладнювало роботу районної ради. Скликання позачергових сесій в основному було зумовлено необхідністю перерозподілу бюджетних коштів під виконання районних програм, прийняття та розподілу субвенцій.

 

Розглянуто 264 питання, ухвалено 258 рішень, у тому числі щодо:

формування районного бюджету – 27;

земельних відносин – 36;

управління комунальною власністю – 75;

затвердження районних програм– 15;

депутатської діяльності і правопорядку – 12;

         затвердження Положень та  внесення змін до них –6 .

         кадрових питань – 8.

           Звичайно, немає можливості і потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але попри різноманітність питань, переважна більшість їх стосувалася економічного зростання та соціального захисту населення району.

          Спільними зусиллями з райдержадміністрацією , сільськими радами  нам вдалося забезпечити  реалізацію  цілого ряду пріоритетних завдань  передбачених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2017 рік та іншими районними галузевими програмами.

          Освоєно 15, 5 мн. грн. коштів бюджетів усіх рівнів на ремонт доріг із 17 мн. грн. запланованих.  У тому числі з  районного бюджету – 840,00 тис. грн., сільських бюджетів  - 9,6 млн. грн., з обласного бюджету – 2,4 млн. грн., кошти ГПУ – 2,6 млн. грн. Найбільше коштів на ремонт доріг спрямували Лютенська сільська рада - більше 3 мільйонів гривень та Березоволуцька сільська рада – 2,00 млн .грн.  Всі роботи по ремонту автомобільних доріг виконували: ТОВ «МІБ», ТОВ «Гадячшляхбуд», ФОП «Мішур Роман Михайлович».

       Я особисто постійно виїжджав на об’єкти по ремонту та будівництву доріг.

       Об’єм робіт виконаний по району великий, але звертаючись до виконавців хочу зазначити, що якість робіт бажає бути кращою, а тому рекомендуємо підрядним організаціям покращити свою виробничу базу, а саме  модернізувати асфальтовий завод та придбати новий асфальтоукладач. В зимовий період провести навчання своїх працівників по підвищенню кваліфікації. В разі невиконання рекомендацій ремонт доріг у 2018 році в Гадяцькому районі буде передано іншим підрядним організаціям.

        Бюджетні кошти повинні використовуватись ефективно, адже це надбання кожного мешканця району.

 

       Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів  є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності районної  ради. Питання  формування бюджету, наповнення дохідної частини, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів  були присутні на всіх без винятку пленарних засіданнях районної ради.

       Коротко про те, які були надходження та як розподілялися кошти районного бюджету. 

За звітний період до загального фонду районного бюджету надійшло 359,4 млн. грн., що складає  98,6%  до річного показника. Порівняно з надходженнями  за відповідний період минулого року приріст склав 101,7 млн. грн. або 139,5%.  Власних доходів отримано  50,1млн.грн.  що на 9,6 млн. грн. більше ніж за 9 місяців 2016 року.

Виконання планових показників    складає 162.7 %.

З початку 2017 року отримано кошти субвенцій із державного бюджету на загальну суму 289 мн.178тис. грн., в т.ч. освітньої – 29 мн. 034тис. грн. та медичної – 32 мн. 574 тис. грн.

Крім того,  ряд  закладів утримуються одночасно з районного бюджету, бюджету м.Гадяч та Сергіївської ОТГ на фінансування яких отримано субвенцію  у розмірі 6 ,34 мн. грн.

У звітному періоді продовжено практику перерахування субвенцій районному бюджету із міської та сільських рад, про що було укладено відповідні угоди між органами місцевого самоврядування на загальну суму 13 мн. 543 тис. грн. За 9 місяців до районного бюджету отримано вищезазначених субвенцій 11мн. 787тис. грн.   

         Це стало  вагомою допомогою у покращенні       матеріально-технічного забезпечення установ та закладів комунальної власності району. 

 

Видатки районного бюджету за звітний період проведені  на суму 362,8 мн. грн, в т.ч. по загальному фонду бюджету на суму 351,5 мн. грн. та по спеціальному фонду 11,3 мн. грн. 

       Особлива увага приділялася освітянській галузі.

        У 2017- 2018 навчальному році збережена мережа загальноосвітніх навчальних закладів, в яких здобувають освіту 1870 учнів. Функціонує 33 дошкільних навчальних заклади та 1 НВК «Веселка», в яких здобувають освіту 930 вихованців. Успішно працюють  дитяча музична школа та комплексна дитячо – юнацька спортивна школа.

За 9 місяців 2017 року видатки на установи освіти по загальному фонду склали 50,1 млн. грн., що складає 84,7% до запланованих річних асигнувань.

Крім того, по спеціальному фонду на установи освіти на видатки розвитку використано 2 ,04мн.грн.  

За рахунок коштів сільських та районного бюджетів  придбано для установ освіти району основних засобів на суму 792,6 тис. грн.

( комп’ютери, підручники, бензопили, проектори, питні фонтанчики, телевізор).

По загальноосвітніх навчальних закладах  проведено капітальних ремонтів та реконструкцій на суму 1,1 мн. грн.

        Розпочато капітальний ремонт та впровадження енергозберігаючих заходів по Соснівській ЗОШ І-ІІ ст., освоєно -  139,3 тис. грн. та по Рашівській ЗОШ І-ІІІ ст., освоєно – 273,30 тис. грн., проводиться реконструкція приміщення Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст., освоєно – 409,2 тис. грн., реконструкція системи теплопостачання Римарівської ЗОШ І-ІІІ ст. з встановленням блочно-модульної топкової 192 кВт - освоєно – 255,4 тис. грн.   (слайд).

       Протягом літа 2017 року оздоровлено 749 дітей в 23 дитячих оздоровчих таборах з денним перебуванням та 1-му таборі праці та відпочинку.

        Особлива увага приділялася оздоровленню дітей пільгових категорій. Оздоровлено 4 дітей-сиріт, 5  дітей, позбавлених батьківського піклування, 142  дитини з малозабезпечених сімей, 34  дитини учасників бойових дій в зоні АТО, 3  дитини переселенці з зони АТО та 13 дітей-інвалідів.

         Ще одна галузь, яка потребує постійної уваги районної влади – це охорона здоров’я. У 2017 році на різні потреби галузі було профінансовано   42,5 мн. грн. в тому числі видатки розвитку склали 2,8 мн. грн.

Із загальної суми видатки

на Центральну районну лікарню становлять 29,4 мн. грн.,

на Центр первинної медико – санітарної допомоги – 15,8 мн. грн.

Використання коштів на медикаменти та перев’язувальні матеріали за вказаний період 2017 року склало 2, 4 мн. грн., що менше видатків за 9 місяців 2016 року на 87,9 тис. грн. На відпуск безкоштовних медикаментів направлено 287,7 тис. грн.

З початку року для Гадяцької центральної районної лікарні придбано основних засобів на суму 532,4 тис. грн..

Проведено капітальних ремонтів на суму 996,6 тис. грн.( в т. ч. коштів районного бюджету – 496,3 тис. грн.).

       Надзвичайно велику вдячність висловлюю депутатам обласної ради Суханю Олександру Яковичу  та Савченку Володимиру Васильовичу за те, що вони додатково  виділили по 1 мн. грн. коштів  із свого депутатського фонду для  придбання фібро гастроскопа, ремонт травматологічного (в майбутньому неврологічного) та терапевтичного відділень центральної районної лікарні. Кошти ці успішно освоюються. Вже придбано фіброгастроскоп за 300 тис.грн. , на ремонт травматології використано 570,8 тис. грн.

 

За 9 місяців 2017 року в рамках тісної співпраці з районною, міською та сільськими радами Комунальним закладом «Центр первинної медико – санітарної допомоги» було отримано додаткових коштів в сумі

6,2 мн. грн., в тому числі районний бюджет – 2,98мн. грн., субвенції міської ради  – 452,6 тис. грн., сільських рад – 2,2 мн. грн., об’єднаної територіальної громади – 564,8 тис. грн.

          За рахунок отриманих коштів була значно зміцнена матеріально-технічна база  структурних підрозділів закладу. Першочергова увага приділяється доукомплектуванню необхідним лікувально-діагностичним обладнанням та придбанню медикаментів.

          За рахунок коштів районного бюджету та субвенцій с/р придбано основних засобів на суму 446,4 тис. грн.

Різних видів медичного обладнання придбано на 181,8 тис. грн.

 

З метою впровадження енергозберігаючих технологій та створення комфортних умов для перебування працівників та пацієнтів у 2017 році завершено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в усіх структурних підрозділах закладу. Було проведено заміну 76 вікон та 15 дверей вартістю 381,8 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів районного бюджету 234,2 тис. грн., субвенції сільських рад – 147,6 тис. грн. Заміна вікон та дверей в основному проводилася по спів фінансуванню з районного бюджету та бюджетів сільських рад за схемою 50%на50% .

 У березні 2017 року відкрито нову відремонтовану Мартинівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, ремонт якої вдалося виконати за рахунок перевиконання сільського бюджету. Відтепер приміщення амбулаторії відповідає всім сучасним вимогам. Крім того, вона укомплектована необхідним медичним обладнанням та оснащена новими меблями.

У серпні 2017 року за рахунок фінансової підтримки районної влади в амбулаторії  загальної практики сімейної медичцини № 2 в м. Гадяч було відкрито капітально відремонтований ганок з облаштованим пандусом, що дозволило людям з обмеженими можливостями та мамам з колясками безперешкодно діставатися до амбулаторії та отримувати консультацію, пораду чи медичну допомогу. Вартість капітального ремонту склала 89,3 тис. грн.

Загалом капітальних ремонтів у  Центрі первинної медико – санітарної допомоги виконано на суму 787,6 тис. грн.,

27 жовтня на базі нашого району відбулося розширене засідання колегії облдержадміністрації. Дякуючи співпраці всіх гілок влади  -  райдержадміністрації, районної та сільських рад  з  метою реалізації медичної реформи у нашому районі  (першому не тільки в області, а і в Україні) завдяки стовідсотковому покриттю району мережею інтернет впроваджується пілотний проект: система «Електронний пацієнт».  Ця система дозволяє вносити дані про пацієнта  до електронного реєстру. Що суттєво спрощує надання людям кваліфікованих медичних послуг. При цьому, система «Електронний пацієнт» однаково доступна як в сільських амбулаторіях, фельдшерсько – акушерських пунктах так і в районній лікарні.

Голова обласної державної адміністрації Головко Валерій Анатолійович  та члени колегії високо оцінили наші здобутки та особистий внесок у цю справу голови райдержадміністрації Маюшенка О.В.  Було дано  доручення керівникам міст та районів області  взяти  дану технологію на озброєння та систематизувати бази даних місцевих мешканців, щоб впроваджувати подібні системи у різних сферах життя.

        Зроблено  багато , але трапляються в нашій роботі і прикрі випадки, коли в  наш цивілізований час у Лисівському ФАПі, розміщеному в приміщенні Лисівської загальноосвітньої школи, відсутнє водопостачання, а хворі часто користуються центральним входом у приміщення школи  разом із учнями, що є неприпустимим.  Це явне недопрацювання сільського голови та керівництва Центру первинної медико – санітарної допомоги.

       Велика  увага районної ради була зосереджена на вирішенні питань соціального захисту населення.  Районною радою затверджені та перебувають на контролі сім соціальних програм. На означені цілі видатки по загальному фонду бюджету  склали 234 мн. грн.  (слайд)

       За звітний період з районного бюджету виплачено матеріальну допомогу громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах та військовослужбовцям, які беруть участь в АТО  на суму 363,2 тис. грн.

Проведено витрати на санаторно – курортне оздоровлення членів сімей загиблих учасників АТО на суму 45,6 тис. грн. та надання  оздоровчих послуг для учасників бойових дій в районах проведення АТО та членів їх сімей на суму 268,9 тис. грн..

Виплачена допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасова державна допомога дітям в сумі  50мн.420 тис. грн. Заборгованість по виплатах в районі відсутня.

Син загиблого в зоні АТО Лифаря Анатолія Петровича за сприяння райдержадміністрації та районної ради  поїхав з групою дітей Полтавської області  на відпочинок до Варшави.

 Здійснюється фінансова підтримка громадських організацій ветеранів війни і праці, інвалідів, чорнобильців та афганців.

          На сьогодні не в повній мірі вирішується питання надання земельних ділянок учасникам АТО. Це питання турбує всіх.

           В районі  подано 601 заяву про виділення земельних ділянок .

 Як результат:

Надано 571  дозвіл на виготовлення проектів землеустрою  на площу 1077,5926 га.

30 заяв знаходяться на розгляді в Головному управлінні Держгеокадпстру.

Затверджено 432 проекти землеустрою.

          На даний час  не вирішені питання надання земельних ділянок учасникам АТО по:

Вельбівській сільській  раді – 18 чоловік;

Мартинівській сільській раді – 16 чоловік. 

Для вирішення питання проводиться резервування вільних земельних ділянок  для надання  учасникам АТО:

на території Вельбівської сільської ради зарезервовано   36,1604 га,

на території Петрівсько-Роменської сільської  ради зарезервовано  26,1881 га.

Проблемним питанням є надання земльних ділянок у межах населених пунктів, оскільки відсутні генеральні плани або детальні плани територій населених пунктів Гадяцького району. Сільські ради інформували районну раду, що генеральні плани замовлені, кошти перераховані, є надія, що це питання буде вирішено.

Шановні друзі!

Війна в Україні де  факто продовжується третій рік. Наш громадянський обов’язок  уже сьогодні визначитись з будівництвом пам’ятника нашим воякам, що загинули в національно – визвольній війні с Російською Федерацією.

Ми пропонуємо міській раді разом найближчим часом закласти капсулу на місці де буде встановлено пам’ятник.

Районна рада запевняє громадськість, міську раду, учасників АТО, що готова взяти дольову участь у його спорудженні.

На утримання установ культури направлено 7мн. 777 тис. грн. Збільшення видатків до 9 місяців минулого року склало 3 мн.042 тис.грн., або 164,3%. Крім витрат загального фонду, придбано основних засобів на суму 575,8 тис. грн.

( книги, комп’ютери, музична апаратура, дров’яник, відеокамери, ноутбуки, проектори, стільці, одяг для сцени, цифрові камери, груба металева з варочною поверхнею, більярдний стіл, комплект світломузики та інше).

За рахунок коштів районного бюджету в сумі 44,0 тис. грн. проведено поточний ремонт центральної районної бібліотеки ім.Лесі Українки.

Загалом, впродовж звітного періоду прийнято  33 рішення з питань освіти, охорони здоров’я,соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту.

         Та зрозуміло, що ефективність представницького органу, яким є районна  рада, визначається не кількістю проведених засідань чи ухвалених рішень, а тим, наскільки ці рішення виважені, відповідають часу і меті та як вони виконуються.

          Хочу привернути вашу увагу до стану виконання деяких наших Програм.   

На сьогодні в районі реалізується 43 програми.

В цьому році вперше прийнята та діє  Програма підтримки та партнерства між районною владою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2020 роки.

Вже на сьогодні по даній Програмі здійснена часткова компенсація відсоткових ставок за рахунок коштів районного бюджету підприємцю району, який створив 5 нових робочих місць на суму  16,632 тис. грн.

         Сільські жителі Гадяцького району можуть скористатися хвилею видачі «теплих кредитів» у рамках районної Програми часткового відшкодування кредитів, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 - 2020 роки, затвердженої рішенням 23-ї  сесії 7-го скликання від  28 липня 2017 року.

         05 жовтня 2017 року підписано Генеральний договір про співробітництво між управлінням агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації та «Ощадбанком». Наразі у районі уже діє механізм відшкодування по Програмі «теплі кредити» - 7 позичальників отримали часткове відшкодування суми кредиту: на придбання енергозберігаючих вікон та дверей, котлів з використанням альтернативних до газу видів палива.

        У рамках Комплексної програми боротьби із злочинністю за рахунок коштів районного та сільських бюджетів закуплено все необхідне обладнання для відеоспостереження  в населених пунктах. В районі діє система  «Безпечний район», відповідно до якої встановлено камери відеоспостереження на в’їздах до м. Гадяча та на територіях майже всіх сільських рад. Інформація з них надходить на єдиний сервер розміщений у районному відділі поліції.

         Я впевнений у тому, що депутати районної ради підтримували і надалі будуть підтримувати прийняття важливих для Гадяцького району рішень щодо фінансування галузевих програм, враховуватимуть ділові пропозиції представників структурних підрозділів райдержадміністрації.

  Рішенням 20 позачергової сесії 7-го скликання Гадяцької районної ради від 17.03.2017 року створено комунальне підприємство «Сервіс» при Гадяцькій районній раді, головним завданням якого є надання якісних комунально-побутових послуг для сільського населення, зокрема, здійснення комплексу дій щодо поводження з відходами, утриманню водозабірних споруд,  проведення заходів по благоустрою на території сільських населених пунктів тощо.

На сьогоднішній день комунальним підприємством «Сервіс» проведено великий обсяг робіт стосовно належного утримання об’єктів загального користування, покращення естетичної привабливості окремих елементів благоустрою населених пунктів. Це і фарбування водонапірних веж на території Гречанівської та Бобрицької сільських рад, облаштування парканом НВК «Веселка» протяжністю 300 м., встановлення дорожніх знаків на території Краснолуцької сільської ради. Саме завдяки створенню КП «Сервіс» 25 сільських шкіл району облаштовані  контейнерами для роздільного збору сміття

Постійно проводилися роботи по обкошуванню трави на узбіччях  доріг сільських населених пунктів, стадіонів, впорядковано подвір’я  бюджетних установ району.

Комунальники за допомогою спеціального пристрою подрібнюють обрізані сухі гілки, які в подальшому будуть використовуватись як паливна сировина у школах та бюджетних установах району. Таким чином заготовлено дрова для Березоволуцької, Бобрицької, Мартинівської, Веприцької шкіл.

Сьогодні на підприємстві відмічається стабільний характер роботи, впроваджуються нові види послуг, створюються нові робочі місця. 

Вже отримано ліцензію на охоронну діяльність і на сьогоднішній сесії ми будемо вносити зміни до штатного розпису та структури КП «Сервіс» з метою створення відділу охорони.     

 Планується розчищення доріг від снігових заметів, що забезпечить безперебійне транспортне сполучення між райцентром та  сільськими населеними пунктами.

Невдовзі  підприємством  заплановано придбати нову техніку, а саме  спецавтомобілі та трактор, які   використовуватимуть не тільки для розчищення вулиць від снігу а й для вивезення сміття та  облаштування узбіч доріг. У 2017 році подано запит на фінансування закупівлі спецтехніки для вивезення ТПВ за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2017 році. Рішенням 17 сесії Полтавської обласної ради від 14 липня 2017 року затверджено фінансування закупівлі спецтехніки для Гадяцького району в сумі 2145,100 тис. грн.  Відповідно з районного бюджету виділено 2145,100 тис. грн. на придбання двох сміттєвозів (50 на 50)  

               Звітуючись сьогодні за рік роботи всієї районної ради, хочу відзначити роботу постійних комісій і їх керівників..  Протягом  звітного періоду проведено 32 засідання  комісій на яких розглянуто184 питання.

Комісія з питань бюджету, фінансів і цін, соціально – економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном

           До складу комісії входить 7  депутатів. Депутати районної ради – члени цієї комісії,  і особливо її голова  Цимбал Анатолій Григорович є досить активними, завжди є кворум на засіданнях, яких  за звітний період відбулося  12 (5 спільно з членами президії районної ради).        На цю  комісію  було найбільше навантаження, що пов’язано з великою кількістю ( 8) позачергових сесій, на яких основними були бюджетні питання .

     Слід відзначити молодих депутатів, що  працюють в раді перше скликання  – Верещака Ігор Миколайович  та Уманцев Олексій Володимирович, які практично не пропустили жодного засідання комісії. А також відмітити голову комісії Цимбала Анатолія Григоровича, який маючи великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування, завжди принципово, грамотно, навіть прискіпливо працює над проектами рішень  районної ради. Його небайдужість, активна громадянська позиція є запорукою нашої ефективної роботи на користь громади.

     Окрім проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій районної ради, комісія заслухала звіти директора районного фонду підтримки підприємництва Куліш Алли Іванівни про роботу фонду  та виконуючого обов′язки директора  комунального підприємства «Інформаційний центр «Регіон» Тацій Євгенії Іванівни про роботу підприємства за минулий рік.

      Також розглянуто питання «Про виконання  дохідної частини районного бюджету на 2017 рік та про забезпечення виплати встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати суб′єктами підприємницької діяльності району».

        Комісія погоджувала укладання трудових контрактів із керівниками, ініціювала ряд звернень сесії районної ради , зокрема, щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та про ремонт автомобільної дороги державного значення Т-19-04 Білопілля – Терни – Липова Долина - Гадяч  у межах Гадяцького району.

Комісія з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування

           До складу комісії входить  7 депутатів. Голова комісії – Доля Іван Павлович. За звітний період відбулося 5 засідань комісії. Найбільш активними є депутати Доля Іван Павлович, Ющенко Олексій Степанович, Рухляда Григорій  Іванович  - не тільки не пропускають засідання комісії, а й беруть участь у семінарах,нарадах,  на яких обговорюються нагальні проблеми району.

       Серед основних питань, які розглядалися комісією – затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться  за межами населених пунктів на території Гадяцького району. Депутати  не формально  ставляться до вирішення питань. Так, саме на засіданні комісії  виявилася спірна ситуація із шістьма земельними ділянками загальною площею більше 230 га, які були в оренді у ВП «ім.Шевченка» ТОВ АС «ім.Довженка» і  повинні були передатися фермеру із Черкаської області для обробітку. У результаті комісія не рекомендувала, а сесія районної ради не затвердила технічну оцінку цих земельних ділянок до завершення розгляду справи в суді.

       При затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки шести земельних ділянок , що знаходяться в межах Сергіївської сільської ради( територія бувшої  Качанівської сільської ради) голова комісії Доля Іван Павлович та члени комісії разом із начальником відділу Держгеокадастру в Гадяцькому районі виїжджали на місце для вивчення ситуації .

       Тобто,  комісія  є дієвою, хоча практично всі депутати – члени комісії – зайняті люди, відповідальні працівники, керівники у сфері аграрного виробництва. Хочеться відмітити Рухляду Григорія Івановича, голову  фермерського  селянського господарства «Марково», який за результатами жнив 2017 року отримав перехідний Кубок як кращий фермер району, Скрипку Сергія Михайловича, який своєю активною позицією волонтерства і допомоги нашим захисникам у зоні антитерористичної операції  на Сході України є прикладом для наслідування.

Необхідно зазначити, що депутат районної ради, член комісії  Грицан Микола Іванович, не бере ніякої участі у роботі комісії, сесій і не відстоює інтереси своїх виборців – жителів Малопобиванської сільської ради.

 

Комісія з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту і туризму

 

       До складу комісії входить 7 депутатів. Голова комісії – Гайдабура Світлана  Борисівна. За звітний період відбулося 5 засідань комісії. Найбільш активними депутатами є голова комісії Світлана Борисівна, депутати Білик Світлана Михайлівна, Інзик Сергій Іванович, Близнюк Ігор Олександрович, але з холодком бере участь в роботі комісії Сірик Олександр Васильович.

     Окрім проектів рішень сесій, депутати на засіданні комісії  заслухали хід виконання  районних програм  - реалізації Концепції допризовної підготовки і військово – патріотичного виховання молоді на 2016-2020 роки та Комплексної програми розвитку освітньої галузі на 2016-2020 роки.

      Хочу відмітити роботу голови комісії  Гайдабури Світлани Борисівни. Вона  надзвичайно активна, бере участь у всіх районних заходах по профілю комісії, працює із сільськими головами, надає  допомогу по підготовці проектів розвитку громад. Допомагає також   виборцям, які до неї звертаються,  активно реагує на виклики сьогодення. Так, за її ініціативи прийнято Звернення стосовно абонплати за підключення до системи газопостачання. Окрім того, Світлана Борисівна  багато допомагає переселенцям, організувала  збір допомоги сім′ї  Фень  із 6-ма малолітніми дітьми, які переїхали до села Ціпки і таке інше.

 

Комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення

        До складу комісії входить 6 депутатів. Голова комісії – Власенко Олена Миколаївна. За звітний період відбулося  5 засідань комісії.  Не пропускають засідання комісії Ковальов Іван Олексійович, Пасюта Михайло Іваанович, Пащенко Павло Михайлович, в той же час  депутат Мотрич  Дмитро Миколайович тільки один раз брав участь у роботі комісії.

       На своїх засіданнях депутати погоджували профільні питання, що вносилися на розгляд сесії районної ради. Розглянуто  хід виконання районної програми надання соціальних послуг соціально вразливим верствам населення на безоплатній основі на 2016-2018 роки; звіти керівників районних організацій ветеранів,воїнів – інтернаціоналістів,інвалідів, центру допомоги учасникам антитерористичних дій про свою роботу за перше півріччя 2017 року. Депутати – члени комісії взяли участь у нараді по обговоренню медичної реформи за участі  керівництва області  та в розширеній колегії облдержадміністрації  які відбулися у червні  та жовтні цього року.

Комісія з питань місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, зв’язків із засобами масової інформації

       До складу комісії входить 6 депутатів. Голова комісії – Оробей Віктор Андрійович. За звітний період відбулося 5 засідань комісії. Жодного разу не пропустили засідання Кревсун Іван Михайлович, Пашко Сергій Дмитрович. Досить активними є депутати Андрушечко Василь Миколайович,Буханець Тамара Іванівна, які відстоюють інтереси своїх виборців і звертаються із відповідними запитами щодо фінансової допомоги по співучасті у покращенні матеріального стану об′єктів соціальної сфери.

     Чого не скажеш про депутата Корнієнка Василя Володимировича, який практично  не бере участі  у засіданнях комісій, рідкий гість на сесіях районної ради.   

        Члени комісії заслухали звіти начальника Гадяцького відділу поліції  Головного управління  Національної поліції в Полтавській області Джулая Сергія Васильовича та заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Бабія Сергія Васильовича, поставили їм  ряд запитань і рекомендували  заслухати інформацію на сесії районної ради.

     Хочеться відмітити голову комісії Ороб′я Віктора Андрійовича, який уже друге скликання поспіль виконує ці обов′язки. Дуже відповідальний, небайдужий депутат, який не тільки працює по профілю комісії, а й постійно відстоює  інтереси своїх виборців – жителів  Плішивецької сільської ради та й допомагає їм особисто. Він частий гість в дитячому садочку та інших бюджетних установах сільської ради.

        Слід визнати, що  порушень вимог Регламенту у частині роботи постійних комісій районної ради, не було. Заплановані засідання комісій проходили вчасно, питання, які виносились на пленарні засідання сесій районної ради, попередньо розглядались і мали відповідний висновок комісії. Водночас прошу деяких депутатів  більш відповідально в подальшому ставитися до своїх депутатських обов’язків. Адже саме на засіданнях постійних комісій детально вивчаються, обговорюються запропоновані питання. Тут ви можете внести суттєві пропозиції та правки до проектів рішень районної ради.

 

          За звітний період відбулося  11 засідань президії , що говорить  про дієвість  цього дорадчого органу районної ради. Основні питання, що розглядалися на засіданнях президії – координація роботи по підготовці сесій районної ради, проектів рішень по питаннях, що вносяться на розгляд ради.

       Можна з упевненістю сказати, що переважна більшість депутатів районної ради сьомого скликання досить добре співпрацює із сільськими головами та громадами, що їх обрали. Прикладом тісної співпраці є робота депутатів Шморгуна Зеновія Михайловича( Великобудищанська сільська рада), Скрипки Сергія Михайловича(Соснівська сільська рада), Кревсуна Івана Михайловича та Пащенка Павла Михайловича (Качанівська сільська рада), (Дудка Володимира Григоровича та Інзика Сергія Івановича (Книшівська сільська рада),Міняйла Олександра Васильовича (Ціпківська сільська рада), Ороб′я Віктора Андрійовича (Плішивецька сільська рада), Уманцева Олексія Володимировича, Білик Світлани Михайлівни (Петрівсько – Роменська сільська рада), Ілляшенка Віктора Олексійовича (Сергіївська сільська рада), Гайдабури Світлани Борисівни (Сватківська сільська рада), Власенко Олени Миколаївни (Римарівська сільська рада).      Але є такі сільські ради, які не співпрацюють зі своїми депутатами, не запрошують їх на  свої сесії. Немає співпраці у Малопобиванській сільській раді із депутатом Грицаном Миколою Івановичем, у Веприцькій сільській раді з чотирма обраними депутатами, у Вельбівській сільській раді з депутатом Сіриком Олександром Васильовичем, у Краснолуцькій сільській раді, яка ніколи не запрошує громадськість,  мене на свої сесії, але проблеми громади я знаю, тому, не чекаючи запрошень, допомагаю сам.

   Як я говорив на початку доповіді  одним із пріоритетних

напрямків роботи районної ради є забезпечення належного контролю за ефективністю управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району.

На території міста Гадяч та Гадяцького району розташовано 39 закладів (установ), які належать до  спільної власності територіальних громад  Гадяцького району та налічується 320 інвентарних об’єктів нерухомого майна, що на 5 менше ніж за минулий період. З них: 211- використовуються для потреб галузі освіти, 62 – потреб охорони здоров’я, 10 – потреб культури, 37 – для інших потреб.

За звітний  період відбулося відчуження 5 об’єктів нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району.

У зв’язку з утворенням Сергіївської об’єднаної територіальної громади,  передано із спільної власності територіальних громад Гадяцького району до комунальної власності Сергіївської сільської ради: Розбишівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, Сергіївську загальноосвітню школу     І-ІІІ ступенів та Качанівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів.

 

Протягом звітного періоду відділом підготовлено та зареєстровано 12 договорів оренди, укладено 9 додаткових угод про внесення змін до договорів оренди нерухомого майна, 16 договорів безоплатного користування (позички) майном та 1 договір про закріплення майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Гадяцького району на праві господарського відання з комунальним підприємством «Сервіс» Гадяцької районної ради».

У 2017 році діє 51 договір оренди, загальна площа орендованих приміщень складає 3336,98 кв.м.

Надходження від оренди майна  до Гадяцького районного бюджету становить 131032 грн.

З комунальної власності Гадяцького району  до комунальної власності Лютенської сільської ради передано нежитловий шкільний будинок, для створення краєзнавчого музею, відповідно до програми «Відродження історико-культурної спадщини Гадяцького краю на 2017-2020 роки».

Також з метою ефективного та раціонального використання майна,  з комунальної власності Гадяцького району передано  до комунальної власності Великобудищанської сільської ради водонапірну башту.

 

Новацією, яка запроваджена депутатським корпусом VІІ скликання, стало прийняття Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів спільної власності територіальних громад  сіл  району.

         Відділом управління майном Гадяцької районної ради за звітний період підготовлено 83 проекти рішень районної ради, що стосуються питань управління майном спільної власності територіальних громад Гадяцького району. Всі проекти затверджені на сесіях районної  ради .

        Районним ресурсним центром при районній раді  у 2017 році надавалася консультативно – методична та практична допомога представникам громад, головам сільських рад та іншим зацікавленим особам щодо підтримки та подальшої самореалізації.

 

На сьогоднішній день відбувається реалізація проекту «Пожежна охорона – запорука профілактики виникнення пожеж», метою якого є придбання пожежного автомобіля для Рашівської, Лисівської, Харковецької сільських рад.  Уже отримано пожежний автомобіль    на базі ЗІЛ – 131, з чим ми їх і вітаємо.

 

На конкурс державного фонду регіонального розвитку подано 6 інвестиційних проектів, основними напрямками яких є: проведення капітального ремонту в Рашівській АЗПСМ, Веприцькій школі, установка фільтрів очистки води в школах району, створення 2 МПО, будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами на території Гадяцького району Полтавської області.

 

На обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад подано 2 проекти: по створенню МПО та закупівлі контейнерів з майданчиками для збору ТПВ.

 

На Мінрегіон подано 2 проекти регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Cоюзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики  «Підтримка регіональної політики України»:

1.Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами на території Гадяцького району Полтавської області.

  1.  Реконструкція приміщення під краєзнавчий музей «Козацький край» та розбудова туристичної інфраструктури у с. Червоний кут Гадяцького району Полтавської області

 

Питання міжмуніципального співробітництва є актуальним як для Гадяцького району, так і для України в цілому. Ключове значення при цьому належить терміну „співробітництво територіальних громад”.

Сьогодні Полтавщина має 43 угоди про співпрацю (з 104 по Україні). з них 4 у нашому районі.

В 2017 році 13 сільських рад нашого району запланували створити Місцеву пожежну охорону і з цією метою підписали 3 договори про співробітництво:

 Створення МПО в с.Красна Лука (договір між Краснолуцькою, Сватківською, Римарівською, Малопобиванською, Гречанівською, Книшівською сільськими радами);

 Створення МПО в с.Мартинівка (договір між Мартинівською,  Бобрицькою, Вельбівською сільськими радами);

 Створення МПО в с.Петрівка-Роменська (договір між Петрівсько-Роменською, Березоволуцькою, Ручківською, Середняківською сільськими радами).

Така співпраця дасть можливість якісно надавати послуги і вчасно та оперативно реагувати на виклики у віддалених селах.

Та нажаль Веприцька  сільська рада залишається осторонь цього процесу. В той час коли у Веприку сміттєзвалище розміщене у сосновому лісі, дуже розтягнуте по території  і постійно на ньому виникає загорання.

Тому незрозуміло чому депутати сільської ради  не підтримали участь у проекті, а чотири депутати районної ради не втрутились в цей процес?  Чи може тут депутати взагалі ні при чому, а це особисті амбіції  сільського голови Золотарьова Віктора Михайловича?

 

В рамках реалізації Програми "Бюджет участі Полтавської області" від Гадяцького району було подано 20 проектів, які мали на меті придбання та встановлення спортивно-дитячих майданчиків, проведення вуличного освітлення, покращення благоустрою населених пунктів.

       Завдячуючи районній державній адміністрації, депутатам районної ради, координатору проектів Киричко Ользі Іванівні, окремим сільським головам за підготовку проектів, організацію голосування, переможцями  «Бюджету участі Полтавської області»  стали дев’ять проектів із 42-ох, що перемогли по області, що складає  21 %. Це спільна перемога Гадяцького району, це наповнення бюджетів сільських рад, розбудова соціальної інфраструктур територіальних громад району.

 

З метою стимулювання діяльності сільських голів щодо належного благоустрою населених пунктів за ініціативи райдержадміністрації та районної ради у 2017 році рішенням районної ради другий рік поспіль було затверджено положення про конкурс «Краща автобусна зупинка Гадяцького району». Його ціль — формування позитивного іміджу краю, наведення чистоти і порядку, естетична привабливість, а саме головне це турбота місцевої влади про своїх людей.

 

Учасниками цьогорічного конкурсу стали 16 сільських рад. Загальний обсяг фінансування конкурсу  у 2017 році склав 250 тис. грн. на розвиток інфраструктури рад переможців.

За результатами конкурсного відбору 1 місце здобула  Сватківська громада, якій дісталися 100 тисяч гривень, що були витрачені на ремонт дороги. 2 місце, а з ним 60 тисяч гривень, дісталися Великобудищанській громаді. 3 місце Краснолуцька сільська рада (40 тисяч грн.).

«Приз глядацьких симпатій» отримали ще дві сільські ради: Лисівська та Малопобиванська - в якості заохочення по 25 тисяч гривень.

Вважаю, що цю роботу необхідно проводити постійно, а не тільки в рамках конкурсу. Адже наші виборці повинні кожен день  відчувати піклування про них.

У 2017 році також проводиться конкурс «Краща спортивна інфраструктура», метою якого є створення сприятливих умов для зайняття спортом у сільській місцевості. Переможцями конкурсу визначено Петрівка – Роменська -  І місце, Березова Лука – ІІ місце, Гречанівка – ІІІ місце. Прикро, але в конкурсі взяло участь лише 10 сільських рад. А решта? Невже ви проти того, щоб ваші виборці, особливо молодь, займалися спортом, а не вживали алкоголь та тютюн, не бешкетували та не шукали собі пригоди.

     Приємно, що депутати всіх рівнів особистим  прикладом пропагують  здоровий  спосіб життя  та  зайняття спортом.

     У травні цього року відбулася спартакіада серед депутатів усіх рівнів Полтавської  області в якій прийняли участь 20 депутатів нашого району, з них  шість – депутати районної ради. Команда депутатів Гадяцького району в загальнокомандному заліку зайняла перше місце в області.

       Представники місцевого самоврядування  нашого району в цьому році виступали за збірну Полтавської області на першості України:

депутат Бобрицької сільської ради Дмитро Каднай – з міні футболу;

Ціпківський сільський голова  Вадим Біляк – з шашок.

         Радує те, що третій рік поспіль наша  збірна команда  перемагає на обласній спартакіаді серед  сільських голів, голів районних рад, їх заступників, працівників обласної ради, яка відбувається у вересні кожного року.

           Вже стало доброю традицією  до Дня місцевого самоврядування підводити  підсумки  районного  конкурсу  на звання «Краща рада року». У минулому році перше місце виборола  Петрівсько  – Роменська сільська рада(сільський голова Бугайова В.П.), друге –Березоволуцька сільська рада(сільський голова Кудінов І.Г.), третє – Мартинівська сільська рада(сільський голова Нонка В.І.).    Ці сільські ради продовжують у 2017 році   поступальний шлях розвитку – перші дві об′єднуються в територіальну громаду, а Мартинівська стала центром для створення місцевої пожежної охорони і уже сьогодні отримують пожежний автомобіль на базі ЗІЛ 130.

         Через місяць будемо підводити підсумки на кращу сільську раду 2017 року. Звертаюся до всіх керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, які братимуть участь у оцінюванні роботи громад – будьте  об′єктивними, не нівелюйте бали. Ми ж бачимо, що сільські ради мають різні результати роботи і не може бути оцінка для всіх 10 балів, як це було у деяких керівників у минулому році. Сподіваюся на вашу чесність і неупередженість. Не загравайте з сільськими головами, поставте ту оцінку, яку заслужила та чи інша сільська рада за свою роботу.

Пріоритетом в моїй роботі на посаді голови районної ради було оперативне та дієве реагування на звернення жителів району до районної ради. За звітний період надійшло 68 звернень, з них 26 письмових. Основні питання:  надання матеріальної допомоги, ремонт доріг, земельні відносини, житлово – комунальні проблеми , діяльність органів місцевого самоврядування на селі та інше. Переважна більшість звернень надійшла від жителів Краснолуцької, Плішивецької, Веприцької, Малопобиванської, Біленченківської сільських рад. При цьому багато з них повторних.

Повторні звернення жителів говорять про те, що сільські ради та їх виконавчі органи на місцях недопрацьовують, формально відносяться до вирішення життєво важливих проблем  своїх виборців. А ті, в свою чергу, оббивають пороги районної ради, райдержадміністрації в пошуках підтримки та вирішення питань по суті.

Кожне звернення  було  детально розглянуто. З питань, вирішення яких належали до компетенції районної ради, в переважній частині були прийняті позитивні рішення.

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших антикорупційних нормативно-правових актів, з метою реалізації державної  політики у сфері боротьби з корупцією у виконавчому апараті  районної ради проведена робота  по  електронному декларуванню доходів та фінансових зобов’язань посадових осіб місцевого самоврядування.

Виконавчим апаратом для депутатів районної ради  було  організовано навчання по заповненню електронних декларацій та надавалася практична  допомога по їх заповненню депутатам районної ради, що зверталися.

        Як результат - 30 поданих декларацій за минулий рік на Єдиний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції. Це 88% із числа наших депутатів. Лише 4 депутати районної ради  не задекларувати свої доходи. Але це їхня особиста відповідальність.  Наступний період  декларування починається з 1 січня 2018 року. Хочеться вірити, що депутатський корпус 100- відсотково справиться з цим завданням.

 

В рамках співпраці  між районною радою та сільськими радами, працівниками виконавчого апарату надавалася  організаційно – правова допомога з питань ведення діловодства, кадрової роботи, ведення особових справ, трудових книжок, оформлення протоколів сесій,  засідань постійних комісій та інше.

Особлива увага приділяється навчанню працівників органів місцевого самоврядування та підвищення їх кваліфікації.

       За звітний період навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації пройшли  19 працівників сільських рад ( з них  9 сільських голів, 6 секретарів, 4 землевпорядники). Крім того, 4 сільських голови навчалися на короткостроковому тематичному семінарі по  стратегічному плануванню розвитку громад, залучення інвестицій та налагодження співпраці з бізнес – структурами  з урахуванням європейського досвіду.

 

        Виконавчий апарат районної ради  також працює над вдосконаленням своїх професійних знань. Ми постійно вчимося. У  вебінарах, короткострокових тематичних семінарах, які організовує Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації , взяли участь 10 працівників виконавчого апарату. Хочу відмітити координатора проектів – головного спеціаліста відділу управління майном Киричко Ольгу Іванівну, яка пройшла навчальний курс по співробітництву територіальних громад у обласному центрі перепідготовки  та стажувалася в рамках проекту Волинського ресурсного центру на тему «Місцевий економічний розвиток. Агенції місцевого розвитку» і з успіхом впроваджує  набуті знання в своїй  роботі.         

              Я теж у цьому році  з  12 по 16 вересня  взяв участь у нараді – семінарі для представників органів місцевого самоврядування,  організований  Українською асоціацією районних та обласних рад.

       Дякую депутатам, які на запрошення виконавчого апарату відгукуються і приходять на тренінги чи семінари, наради які відбуваються  за нашої участі. Адже навчатися ніколи не пізно, бо навчання це світло.

         Одним із важливих чинників в діяльності ради є інформаційна робота, що забезпечує прозорість і гласність в діяльності районної ради.

     З цією метою налагоджено практику участі представників ЗМІ у пленарних засіданнях сесій, засіданнях постійних комісій та інших заходах, що проводяться районною радою.

     Ми намагалися вчасно інформувати громадськість про  важливі заходи і події, що відбуваються за участі керівництва та депутатів районної ради.

     Для інформування населення активно використовуються електронні засоби комунікації такі як  офіційний сайт Гадяцької районної ради та Фейсбук. Відвідувачі сайту мають змогу знайомитися заздалегідь із питаннями, що плануються для розгляду на черговій сесії, користуватися електронними варіантами рішень, прийнятих на пленарних засіданнях ради, знайомитися з інформацією про поточну діяльність районної ради.

       Жителі району також мають змогу два рази в тиждень  дивитися  по обласному телебаченню відеоматеріали про події, що відбулися в районі,  підготовлені комунальним підприємством  районної ради «Інформаційний центр «Регіон».

           КП «Інформаційний центр «Регіон»  створене і постійно підтримується районною радою. У звітному періоді  їм надано в користування приміщення більшою площею,  в якому зроблено косметичний ремонт, введено додатково 0,5 ставки кореспондента, закуплено новий фотоапарат та його комплектуючі вартістю 28 тис. грн., затверджено тарифікацію для висвітлення матеріалів інших замовників. На цю сесію ми вносимо питання про введення в штатний розпис режисера монтажу. Тобто є всі умови для нормальної роботи та висвітлення  життя  району.

      До речі, хочу зауважити, що не всі сільські ради працюють публічно, гласно і відкрито. Шановні депутати в цьому є і наша вина і це необхідно визнати. Сьогодні, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» всі проекти рішень , а потім і рішення сесій рад повинні оприлюднюватися на сайтах або на дошках оголошень, в ЗМІ.

       Тому сільським радам сайти необхідно створювати і вони повинні  працювати , бо того вимагає життя і наше законодавство.

        У звітному періоді районна рада була активним організатором, учасником та співфінансувала відзначення державних , професійних свят  і практично всіх заходів які відбувалися в районі. Це річниця  Незалежності України, День прапора, День Конституції Украйни,  День Збройних Сил України , День захисника України , річниця підписання Гадяцького договору та багато  інших.

      Голова та депутати районної ради в цьому році, як і щорік, брали участь у церемонії вручення літературно - мистецької премії імені О. Пчілки Національного видавництва дитячої літератури "Веселка", кошти на яку передбачені Програмою про увічнення пам’яті видатних земляків в сумі 50 тис. грн.

        Гадяцька районна рада є членом Асоціацій органів місцевого самоврядування різних рівнів.

        Як голова районної ради , у 2014 році обраний головою Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Гадяччина».  Одним із пріоритетних напрямків роботи у звітному періоді  була  організація надання допомоги військовим в зоні АТО.

        20 лютого цього року в Гадячі відкрито встановлений за рахунок коштів Асоціації «Гадяччина»  пам’ятник Небесній сотні.  На його будівництво виділено 81тис. грн.  В т.ч. в цьому році – 41 тис. грн..

        Дякуючи всім членам нашої Асоціації у лютому цього року в м. Авдіївку, яку обстріляли  з Градів та важкої артилерії найманці агресора Російської Федерації, відправлено продуктів на суму  68642 грн.  та господарчих товарів на суму 59744,0 грн.

         Ми передали в зону АТО  в безоплатне користування 80-ої десантно – штурмової бригади два автомобілі, на ремонт яких із коштів Асоціації виділено 22047 грн.

 

                                                  Шановні колеги!

 

        Верховною Радою, Президентом, Урядом України впроваджується цілий ряд реформ -  освітня, медична,  пенсійна, судова. Вони неоднозначно сприймаються жителями району – нашими виборцями.

        Наше з вами завдання зробити все від нас залежне, щоб спрямувати роботу на суттєве поліпшення соціального захисту наших громадян, зміцнити добробут та благополуччя людей. Бо місцевому самоврядуванню тут відводиться надзвичайно важлива роль.

       Основні завдання на перспективу:

       підтримка малого і середнього бізнесу, кожного платника податків;

       наповнення районного бюджету та сільських бюджетів;

       підтримка освітньої, медичної та інших галузей соціальної сфери.

       ремонт доріг,впровадження енергозберігаючих заходів.

       збереження  навколишнього природного середовища, боротьба з бур’янами, несанкціонованими сміттєзвалищами, роздільне збирання побутових відходів (Закон набирає чинності з січня 2018 року)  та багато, багато іншого.

       

         Користуючись нагодою хочу подякувати депутатам обласної ради, моїм колегам – депутатам районної ради, сільським головам,працівникам райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,  керівникам установ і організацій, працівникам виконавчого апарату за співпрацю, порозуміння, активну підтримку спільних ініціатив.

 

       Попереду у нас великий обсяг завдань соціально – економічного, культурного і духовного розвитку району.

       Головне – знайти нові підходи і шляхи вирішення наболілих проблем. Запорукою цьому є тісна співпраця районної ради, районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування району і, звичайно ж , бажання всіх депутатів районної ради працювати в ім’я добробуту жителів нашого району.

 

Дякую за увагу.