Печать

Згідно зі сттаттею 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР у редакції Закону України від 06.12.2016р. №1774-УІІІ (далі - Закон про оплату праці) у разі, якщо на­рахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо вста­новлений розмір МЗП, роботодавець проводить до­плату до МЗП, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

При обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховують­ся доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Повний перелік складових зарплати працівника наведено в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5. Суми індексації зарплати пра­цівника включаються до фонду оплати праці згідно з п.п. 2.2.7цієї Інструкції.

Утім, це не свідчить про те, що ми повинні суму індексації включити до суми зарплати працівника і тільки потім визначити суму доплати до МЗП. Уся суть - у самому визначенні індексації зарплати та в порядку її нарахування.

Статтею 95 КЗпП визначено, що заробітна плата підлягає індексації в установленому законодавством порядку. Індексація зарплати є державною гарантією, яка передбачає підвищення грошових доходів на­селення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Відповідно до п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого по­становою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, індексації підлягає оплата праці найманих працівників під­приємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантії та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають по­стійний характер.

Зарплата індексується у межах прожиткового міні­муму для працездатної особи.

Із цього робимо висновок: спочатку визначаємо зарплату за місяць, у тому числі доплату до МЗП, а потім уже індексуємо її у межах прожиткового мінімуму для працездатної особи (з 1 січня 2017 року —1600 грн.,з 1 травня 2017 року-1684 грн.).