Згідно зі ст. 119 КЗпП на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Гарантії, визначені ч. 3 і 4 цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби потрапили в полон або були визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їхнього взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їхнього звільнення з військової служби в разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення їх померлими судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» закінченням проходження військової служби вважається день вилучення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Згідно з п. 7 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 р. № 1153, військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби. в запас або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Оскільки військовослужбовця зараховано в розпорядження командира військової частини і вилучено зі списків особового складу військової частини у зв’язку із неповерненням з бойового завдання та зникненням безвісти (без звільнення з військової служби), підприємство продовжує нараховувати та виплачувати середній заробіток відповідно до ст. 119 КЗпП.    Підприємство припиняє нараховувати та виплачувати середній заробіток з наступного дня після дня вилучення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини в разі звільнення військовослужбовця з військової служби в запас або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.