Роз’яснення надає головний державний інспектор Управління Держпраці в Полтавській області Л.Д.Тіхонова.

Статтею 31 Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Частиною другою цієї статті визначено, що при розрахунку розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Наприклад, в галузі освіти Переліком робіт в несприятливих умовах праці, встановлені доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці. Згідно з додатком 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, у розділі I до видів робіт з важкими і шкідливими умовами праці включено роботи:
– з дезінфікуючими розчинами, роботи з їх використанням (п. 1.159),
– роботи з використанням миючих і дезінфікуючих засобів (п. 1.156),
– роботи, пов’язані з чищенням сміттєвих ящиків, проведенням їх дезінфекції (п. 1.147),
– прибирання приміщень, де виконуються роботи, передбачені у розділі I (п. 1.181) та інше.
Пунктом 60 розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1290, роботу прибиральників службових приміщень загальних убиралень та санвузлів визнано такою, що виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я. 
Доплати працівникам за роботу з дезінфікуючими засобами, а також прибирання убиралень (туалетів), що передбачені абзацом «ґ» підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 №1298 та абзацом «ґ» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, не включаються до мінімальної заробітної плати. Такі доплати виплачуються понад розмір мінімальної заробітної плати 3200 гривень, незважаючи на те, що атестації робочих місць за такими умовами праці не передбачено.