З 1 серпня 2017 року розпочав свою діяльність Фонд соціального страхування України. Це некомерційна самоврядна організація, що належить до державних цільових Фондів, є правонаступником Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Відповідно до затвердженої структури робочих органів Фонду, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області включає 17 відділень.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області очолює Вернигора Артем Леонідович.

Для обслуговування страхувальників та застрахованих осіб м. Гадяч та Гадяцького району створено Гадяцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області. Очолює відділення начальник – Колінько Сергій Іванович.

Відділення підпорядковане та підзвітне Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області та є його відокремленим підрозділом без статусу юридичної особи, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах казначейства, окремий баланс і самостійно веде розрахунки із застрахованими особами.

Основними завданнями управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області, у тому числі і Гадяцького відділення є:

1) реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у цих сферах на території Полтавської області;

2) надання:

- матеріального забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною; допомога по вагітності та пологах; допомога на поховання, крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

- страхових виплат (компенсація втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності; одноразова допомога потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого); пенсія по інвалідності потерпілому; пенсія у зв'язку з втратою годувальника; допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності);

- соціальних послуг (оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм);

- страхових витрат на медичну та соціальну допомогу (медико-соціальна реабілітація потерпілих на виробництві, що передбачає медикаментозне та санаторно-курортне лікування, різні види догляду за інвалідами, забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, тощо);

3) організація профілактики страхових випадків;

4) забезпечення здійснення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам закладами охорони здоров'я області;

5) здійснення контролю за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосування в установленому законодавством порядку фінансових санкцій та накладення адміністративних штрафів;

6) забезпечення проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;

7) забезпечення ведення обліку та звітності щодо страхових коштів.

На сьогодні Гадяцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області фактично проводить свою діяльність, відповідно до покладених на нього завдань, за двома адресами:

  • 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Полтавська, 17-А, (за цією адресою працюють спеціалісти, які забезпечують виконання завдань Фонду, пов’язаних із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності). Контактні тел.: 05354 (254) 2-27-58, 2-28-23.
  • 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Гетьманська, 18 (за цією адресою працюють спеціалісти, які забезпечують виконання завдань Фонду, пов’язаних із сферою соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання). Контактні тел.: 05354 (254) 3-37-52, 2-14-38.

Режим роботи Гадяцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області:

  • понеділок – четвер – з 9:00 по 18:00;
  • п’ятниця – з 9:00 по 17:00;
  • перерва – з 13:00 по 13:48.

Поштова адреса відділення: 37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Полтавська, 17-А.

Гадяцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області має достатній кадровий та матеріально-технічний потенціал для виконання своїх статутних обов’язків.

Дотримуючись основних принципів соціального страхування, а саме: обов’язковості й вчасності фінансування витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг та цільового використання страхових коштів, відділення забезпечить належний рівень соціального захисту застрахованих осіб м. Гадяч та Гадяцького району, що гарантований державою.