Гадяцька ОДПІ нагадує, що відповідно до пункту 318.1 статті 318 Податкового кодексу України платниками збору за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

ліцензії   на   мовлення   та   дозволу   на   експлуатацію   радіоелектронного   засобу   та випромінювального пристрою;

дозволу   на   експлуатацію   радіоелектронного   засобу  та   випромінювального   пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори (пункт 318.2 статті 318 Податкового кодексу).

Звертаємо увагу, що перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікації, користування радіочастотнимресурсом та надання послуг поштового зв'язку (пункт 321.2 статті 321 Податкового кодексу).

Платники збору подають до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі (пункт 321.7 статті 321 Податкового кодексу).